טמג"ש חברה לניהול ופיתוח פרויקטים בע"מ, אדמוב פרויקטים בע"מ, h. bramm gmbh - רשות הניקוז קישון, רם עבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים בע"מ, צמנטכל הנדסה ובנין בע"מ

 
טמג"ש חברה לניהול ופיתוח פרויקטים בע"מ, אדמוב פרויקטים בע"מ, h. bramm gmbh - רשות הניקוז קישון, רם עבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים בע"מ, צמנטכל הנדסה ובנין בע"מ
תיקים נוספים על טמג"ש חברה לניהול ופיתוח פרויקטים בע"מ, אדמוב פרויקטים בע"מ, h. bramm gmbh | תיקים נוספים על רשות הניקוז קישון, רם עבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים בע"מ, צמנטכל הנדסה ובנין בע"מ

7699/00 עא     26/10/2000
עא 7699/00 טמג"ש חברה לניהול ופיתוח פרויקטים בע"מ, אדמוב פרויקטים בע"מ, h. bramm gmbh נ' רשות הניקוז קישון, רם עבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים בע"מ, צמנטכל הנדסה ובנין בע"מ

ב
בית המשפט העליון
ע"א 7699/00 - א'


בפני
: כבוד השופט מ' חשין


המערער

ות: 1. טמג"ש חברה לניהול ופיתוח פרויקטים בע"מ
2. אדמוב פרויקטים בע"מ
3.
h. bramm gmbh

נגד

המשיב
ות: 1. רשות הניקוז קישון
2. רם עבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים בע"מ
3. צמנטכל הנדסה ובנין בע"מ

בקשה למתן סעד זמני

החלטה

אני קובע את שמיעת הערעור ליום 12.11.2000 בשעה 09:00.

בא-כוח המערערות יגיש סיכומי טענות בכתב עד ליום 2.11.2000 וימסור העתק הסיכומים בו-ביום לבא-כוח המשיבות. בא-כוח המשיבות יגיש תשובה לטענות בא-כוח המערערות עד ליום 9.11.2000 ויעביר את תשובתו בו-ביום לבא-כוח המערערות.

ניתן בזאת צו מניעה זמני, ולפיו נאסר על המשיבות לפעול בהתאם לחוזה שנחתם ביניהן מכוח מכרז מס' 1/99 להטיית הגדורה וחציית שדרות ההסתדרות במינהור, ומוסיף ואוסר עליהן לבצע כל פעולה מכל מין וסוג ליישום ולהוצאה לפועל של העבודות נשוא המכרז. צו זמני זה יעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת.

היום, כ"ז בתשרי התשס"א (26.10.2000).ש ו פ ט
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00076990.
g01עא בית המשפט העליון 7699/00 טמג"ש חברה לניהול ופיתוח פרויקטים בע"מ, אדמוב פרויקטים בע"מ, h. bramm gmbh נ' רשות הניקוז קישון, רם עבודות הנדסיות בנין ושוברי גלים בע"מ, צמנטכל הנדסה ובנין בע"מ (פורסם ב-ֽ 26/10/2000)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן