סמדר גל - עמנואל האס, ע.האס יזום וניהול פרויקטים לבניה בע"מ

 
סמדר גל - עמנואל האס, ע.האס יזום וניהול פרויקטים לבניה בע"מ
2095/05 בשא     17/07/2005
בשא 2095/05 סמדר גל נ' עמנואל האס, ע.האס יזום וניהול פרויקטים לבניה בע"מ
בעניין:

1בתי המשפט


בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
בשא002095/05


בפני
:
כב' השופטת אורנית אגסי
תאריך:
17/07/2005
בעניין:
סמדר גלבעצמו


מבקש

נ
ג
ד


עמנואל האס
ע.האס יזום וניהול פרויקטים לבניה בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד
שרי שמחיוף

משיבים


החלטה
1.
ביום 19.6.05 הגיש המבקש בקשה לעיכוב ביצוע

פסק דין
אשר ניתן על ידי בי"ד זה בתיק עב 2319/03 ביום 9.11.04.
בעקבות פסק הדין, הגיש המבקש בקשה לביטול פסק הדין, התקיים דיון בבקשה וביום 5.5.05 נתן בית הדין החלטתו בבקשה לביטול ודחה את הבקשה כך שפסק הדין מיום 9.11.04 נותר בעינו.

2.
הבקשה לעיכוב ביצוע הועברה לתגובת המשיב אשר מתנגד לבקשה והגיש תגובתו ביום 4.7.05.

3.
המבקש הודיע בבקשתו כי מתכוון הוא לערער על פסה"ד לעיל, לבית הדין הארצי לעבודה.

4.
בפסק הדין נשוא הערעור ובקשה זו לעיכוב ביצוע, נדחתה תביעת המבקש כנגד המשיבים הן בשל אי התייצבותו לדיון ההוכחות למרות שהוזמן כדין והן בשל העדר יריבות כנגד הנתבע 1 וכן בשל חוסר סמכות כנגד הנתבעת 2.

כנגד המבקש נפסקו הוצאות בסך של 5,000 ₪.

5.
המבקש מנמק את בקשתו כדלקמן:
א.
המבקש נמצא במצב כלכלי קשה ומורכב.
ב.
המשיב 2 ביטל צ'ק למבקש אשר ניתן עבור שכרו.
ג.
בשל התנהלות המשיבים לא יגרם כל נזק בעיכוב ביצוע המבוקש עד החלטה בערעור.


6.
מנגד, טוען המשיב בתגובתו כדלקמן:
א.
הבקשה אינה מעלה כל טעם המצדיק עיכוב ביצוע

פסק דין
שכן המבקש אינו מעלה כל נימוק ענייני אשר יש בו כדי להצדיק עיכוב ביצוע הן לעניין השיקולים והן לעניין סיכויי הערעור.
ב.
המבקש הגיש בקשתו בחוסר נקיון כפיים ובאיחור רב כי ידע על פסק הדין כבר מ- 26.5.05 עת קיבל דרישה לתשלום כספי מהמשיב.
ג.
ההוצאות שנפסקו למבקש הינם בגין גרימתם להליך משפטי בתביעת סרק ואינו עומד ביחס ישר להוצאות שנגרמו למשיבים עד כה.

ד.
מצבו הכלכלי של המבקש, אינו מהוה שיקול במסגרת שקילת בקשתו לעכב ביצוע

פסק דין
.
ה.
המבקש לא הגיש תצהיר המפרט את התשתית העובדתית למצבו הכלכלי והנזקים שיגרמו לו.
ו.
הכלל הוא כי

פסק דין
יש לבצע על אתר וכי עיכוב ביצוע ינתן במשורה.

7.
ההלכה

"הכלל הוא, כי הגשת ערעור אינה מונעת בעד הזוכה להוציא לפועל את פסק הדין או לפעול על פיו בכל דרך אחרת. מי שזכה בדין זכאי ליהנות מפרי הזכייה, ועל המבקש לעכב את ביצוע פסק הדין מוטל לשכנע את בית הדין בקיום נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה מן הכלל" (בש"א 313/99 עיריית קריית ביאליק נ' ד"ר רפאל ורטהיים)


"בבתי המשפט נתגבשה פסיקה הנוגעת לפרשנות תקנות 466-468 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הדנות בעיכוב ביצוע החלטה עקב פנייה לערעור, ולפיה על המבקש עיכוב ביצוע להראות כי סיכוייו טובים הם לזכות בערעור. עליו להביא ראיה כי אם יבוצע פסק הדין, ייגרם לו נזק ויקשה להשיב את המצב לקדמותו. מלבד סיכויי ההצלחה, יישקלו אפוא היטב גם מאזן הפגיעה ובתועלת שייגרמו לכל אחד מהצדדים בעקבות ביצוע פסק הדין, או עיכובו. לדוגמא, לעיתים יצטרך בית הדין לשקול עיכוב פסק הדין עד למתן הכרעה בערעור, מכיוון שאם יבוצע פסק הדין, עלול המבקש להתמוטט כלכלית. או לחילופין, יש חשש כי לא יוכל המבקש להיפרע מהזוכה במקרה שערעורו יתקבל" (לובוצקי, בדר הדין במשפט העבודה, פרק 14, עמ' 22-21. ראה גם: בש"א 17070/03 שרקאת מסאיף רמאללה בע"מ נ' ראניא פריג', השופט אברהמי, ניתנה ביום 15/12/03. עב 4535/01 זיגדון נ' מנשה, השופטת לויט ונציגי הציבור, ניתן ביום

9/10/02)."הסעד של עיכוב ביצוע

פסק דין
יוענק בכפוף לכך שיתקיימו שני תנאים מצטברים ועיקריים באלה: שסיכויי הערעור להתקבל אינם משוללי יסוד ושהערכת הנזק היחסי שייגרם למערער-מבקש, ממתן הצו או אי נתינתו, גדול מן הנזק הצפוי למשיב אם יעוכב הביצוע והערעור בסופו של עניין יידחה" (בש"א 1496/02 "תנופה" שירותי כ"א ואחזקות (1996) בע"מ נ' רויטל סיסו-לבוטון, לא פורסם, ביה"ד הארצי לעבודה, ניתן ביום 14/11/02).


"יחד עם זאת נקבע, כי יש מקום לשקול את מצבו הכספי של המבקש ואת האפשרות שיתמוטט כלכלית אם מתקיימים שלושה תנאים מצטברים (בש"א 8240/96 חנני נ' פ"ש חיפה, פד"י נ(5) 403):
א.
המבקש הניח תשתית עובדתית מספקת לטענותיו באשר לנזקים, שייגרמו לו כתוצאה ממימוש פסק הדין, למהותם ולאפשרות תיקונם. לצורך כך על המבקש להגיש תצהיר שבו יפורטו העובדות עליהן מבוססות טענותיו.
ב.
על המבקש לשכנע את בית המשפט בכך שלכאורה יש לערעורו סיכויים טובים להתקבל.
ג.
בית המשפט ישקול את הפגיעה האפשרית, שעלולה להגרם לזוכה כתוצאה מן העיכוב".8.
ההכרעה

בפתח הדברים יש לציין כי המבקש נוקט בבקשתו בלשון סתמית ובטענות כלליות באשר לטעמים להגשת הערעור ולסיכוי הערעור.

9.
אף אם יקבע בי"ד זה כי סיכויי הערעור להתקבל אינם משוללי יסוד, הרי שנפסק כי הגשת ערעור, לבדה, אינה נסיבה לעיכוב ביצוע פסה"ד. המבקש בבקשתו לא הרים את נטל ההוכחה הרובץ לפתחו ולא הצביע על נסיבה מיוחדת אשר תצדיק בענייננו סטייה מן הכלל על פיו הזוכה בדין זכאי ליהנות מפרי זכייתו.

10.
מבקשת המבקש עולה כי טרם הוגש ערעור על פסק הדין.

11.
בבחינת מאזן הפגיעה והתועלת לא הוכיח המבקש כי המאזן נוטה לטובתו וכי הנזק אשר ייגרם לו מתשלום בהתאם לפסה"ד גבוה מן הנזק שייגרם למשיבים כתוצאה מעיכוב במימוש זכייתו כדין.
למצער, המבקש לא תמך טענתו לענין מצבו הכלכלי ולו בראשית ראיה ואף לא בתצהיר ובכך לא עמד בתנאים הנדרשים להוכחות טענתו זו על פי הפסיקה.

12.
לאור כל האמור לעיל נדחית הבקשה לעיכוב ביצוע.


ניתנה היום י' בתמוז, תשס"ה (17 ביולי 2005) בהעדר הצדדים.אורנית אגסי
, שופטת002095/05בשא730 מיטל מלכה


בשא בית דין אזורי לעבודה 2095/05 סמדר גל נ' עמנואל האס, ע.האס יזום וניהול פרויקטים לבניה בע"מ (פורסם ב-ֽ 17/07/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על סמדר גל      דוח מידע משפטי על עמנואל האס, ע.האס יזום וניהול פרויקטים לבניה בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על סמדר גל      דוחות מידע עסקי על עמנואל האס, ע.האס יזום וניהול פרויקטים לבניה בע"מ