מגדל חברה לביטוח בע"מ - בן פרויקטים מערכות בנייה 2000 בע"מ

 
מגדל חברה לביטוח בע"מ - בן פרויקטים מערכות בנייה 2000 בע"מ
תיקים נוספים על מגדל חברה לביטוח בע"מ | תיקים נוספים על בן פרויקטים מערכות בנייה 2000 בע"מ

1686/08 עב     07/07/2008
עב 1686/08 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' בן פרויקטים מערכות בנייה 2000 בע"מ
בעניין:
1בתי המשפטבית הדין האזורי לעבודה
בבאר – שבע
עב 001686/08


בפני
:
כבוד השופט יוסף יוספי


07/07/2008

בעניין
:
מגדל חברה לביטוח בע"מ


ע"י ב"כ עוה"ד
מיכל לייב

התובעת


נ
ג
ד


בן פרויקטים מערכות בנייה 2000 בע"מ
ת.ז. 513046417
הנתבעת


פסק דין

1.
התובעת הגישה ביום 17.3.08 תביעה כנגד הנתבעת בה תובעת היא כספים שלטענתה

מגיעים לה.

2.
הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום שנמסרו לה כתבי בי-דין, וחרף

העובדה שאלה נמסרו לה במסירה אישית ביום 12.5.08, לא הגישה כתב הגנה.

3.
לפיכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת:


תשלום חוב בגין פוליסות ביטוח בסך 287,390 ₪ בצירוף הצמדה וריבית כדין מיום

מתן

פסק דין
זה ועד לתשלום בפועל.


הסכום דלעיל ישולם תוך 30 ימים מהיום.


4.
באשר לסעד ההצהרתי, הרי שאין בית הדין נוהג ליתן סעדים הצהרתים מראש ובטרם

הוגשה תביעה בענין ולכן שאלה זו תידון אם וכאשר תוגש תביעה נגד התובעת.


5.
כמו כן, תשלם הנתבעת לתובעת שכ"ט עוה"ד והוצאות משפט בסך כולל של
3,000 ₪

בצירוף מע"מ,
תוך 30 ימים מהיום, אחרת ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק

מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

6.
פסק הדין יישלח לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום ד' בתמוז, תשס"ח (7 ביולי 2008) בהעדר הצדדים

יוסף יוספי
- שופט
001686/08עב 734 עליזה כהן


עב בית דין אזורי לעבודה 1686/08 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' בן פרויקטים מערכות בנייה 2000 בע"מ (פורסם ב-ֽ 07/07/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מגדל חברה לביטוח בע"מ      דוח מידע משפטי על בן פרויקטים מערכות בנייה 2000 בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על מגדל חברה לביטוח בע"מ      דוחות מידע עסקי על בן פרויקטים מערכות בנייה 2000 בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן