מוניות מלאבס קו 88 בע"מ - המפקח על התעבורה בדרכים במחוז תל אביב, והמרכז משרד

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מוניות מלאבס קו 88 בע"מ המפקח על התעבורה בדרכים במחוז תל אביב והמרכז משרד
 
מוניות מלאבס קו 88 בע"מ - המפקח על התעבורה בדרכים במחוז תל אביב, והמרכז משרד

מידע על המפקח על התעבורה בדרכים במחוז תל אביב   


203/99 בג"צ     05/09/2000תיקים נוספים על מוניות מלאבס קו 88 בע"מ
תיקים נוספים על המפקח על התעבורה בדרכים במחוז תל אביב
תיקים נוספים על והמרכז משרד
בג"צ 203/99 מוניות מלאבס קו 88 בע"מ נ' המפקח על התעבורה בדרכים במחוז תל אביב, והמרכז משרד
ב
בית המשפט העליוןבג"ץ 203/99 - ו'


בפני
: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

העותר

ת: מוניות מלאבס קו 88 בע"מ
אצל יוסף קפלן 46
פ"ת


נגד

המשיב
:
המפקח על התעבורה בדרכים במחוז תל אביב

והמרכז משרד

בקשה לחידוש הדיון בעתירה

בשם המשיב: עו"ד אבי ליכט


החלטה


ביום 30.1.00 נמחקה עתירה זו, בעקבות בקשת העותרת ובהסכמת המשיב. ביום 28.5.00 הגישו המבקשים בקשה לחידוש הדיון בעתירה, בטענה שבקשת המחיקה הוגשה ע"י בא כח העותרת, בניגוד לעמדתה שלה.

בתגובת המשיב ובמכתבו של עוה"ד שייצג את העותרים נטען כי בקשת המחיקה הוגשה על דעתה וביוזמתה של העותרת.

איני רואה טעם להכריע בחילוקי דעות כה קוטביים, לאחר שהסתיים הדיון בתיק, כאשר בפני
העותרת פתוחה הדרך להגשת עתירה חדשה. בדרך זו לא ייפגעו זכויותיה המהותיות של העותרת.

אשר לטענה בדבר "זמן ההמתנה" שירד לטמיון, בידי העותרת האפשרות להגיש בקשה לקביעת מועד דיון מוקדם אם סבורה היא כי יש הצדקה לכך. (מובן כי אין בהחלטה זו כדי להביע עמדה לגוף אותה בקשה, אם תוגש).

בנסיבות אלו אני דוחה את הבקשה.

ניתנה היום, ה' באלול תש"ס (5.9.00).


חגית מאק-קלמנוביץ
ר ש מ ת
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99002030.
v07


בג"צ בית המשפט העליון 203/99 מוניות מלאבס קו 88 בע"מ נ' המפקח על התעבורה בדרכים במחוז תל אביב, והמרכז משרד (פורסם ב-ֽ 05/09/2000)תיקים נוספים על מוניות מלאבס קו 88 בע"מ
תיקים נוספים על המפקח על התעבורה בדרכים במחוז תל אביב
תיקים נוספים על והמרכז משרד
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט