מטה קלאודיה - מ.א.ג (88) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מטה קלאודיה מ.א.ג (88) בע"מ
 
מטה קלאודיה - מ.א.ג (88) בע"מ298/05 דמ     03/07/2005תיקים נוספים על מטה קלאודיה
תיקים נוספים על מ.א.ג (88) בע"מ
דמ 298/05 מטה קלאודיה נ' מ.א.ג (88) בע"מ
בעניין:

2בתי הדין לעבודהבית הדין האזורי לעבודה - חיפה
דמ 000298/05
בשא 403/05
בשא 2413/05

בפני
:
שופט מנ"ת
תאריך:
03/07/2005בעניין:
מטה קלאודיה
ע"י ב"כ עו"ד
יעקב קרמון

תובעת

נ
ג
ד


מ.א.ג (88) בע"מ


נתבעת

פסק דין

1.
גב' קלאודיה מטה ("התובעת ") הגישה תובענה כנגד מ.א.ג (88) בע"מ
("הנתבעת") בה תובעת
היא
זכויות אחדות שלטענתה מגיעות לה
עקב תקופת עבודתה
בנתבעת וסיומה.

2.
הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום שנמסרו לה כתבי בית הדין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה כדין ביום 31/5/05, לא הגישה כתב הגנה במועד.

3.
ביום 28/6/05, עתרה
התובעת
ליתן

פסק דין
על יסוד האמור בתביעתה
("הבקשה").

עד היום לא הוגשה תגובה.

4.
לפיכך, אני נעתר לבקשה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת

:

א.
פדיון ימי חופשה בסך
1,800 ₪.
ב.
דמי הבראה בסך

3,500 ₪.
ג.
פיצויי פיטורים בסך
5,900 ₪.
ד.
דמי הודעה מוקדמת בסך
2,500 ₪.
ה.
הפרשי שכר בסך
2,500 ₪.

לכל אחד מהסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום 1/12/04 ועד ליום התשלום המלא בפועל.


העיקול שהוטל בבשא 403/05 מאושר.

5.
כן, תשלם הנתבעת לתובעת
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,250 ₪ בצרוף מע"מ, תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.


ניתן היום כ"ו בסיון, תשס"ה (3 ביולי 2005) בהעדר הצדדים.אלכס קוגן
- שופט מינהלי
000298/05דמ 710 טלי.נ.


דמ בית דין אזורי לעבודה 298/05 מטה קלאודיה נ' מ.א.ג (88) בע"מ (פורסם ב-ֽ 03/07/2005)תיקים נוספים על מטה קלאודיה
תיקים נוספים על מ.א.ג (88) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט