כילאני סוהייב, סרחאן עלאא, כילאני איוב - אלדר ח' ליזום פרויקטים ובניה בע"מ

 
כילאני סוהייב, סרחאן עלאא, כילאני איוב - אלדר ח' ליזום פרויקטים ובניה בע"מ
תיקים נוספים על כילאני סוהייב, סרחאן עלאא, כילאני איוב | תיקים נוספים על אלדר ח' ליזום פרויקטים ובניה בע"מ

2458/05 בשא     04/07/2005
בשא 2458/05 כילאני סוהייב, סרחאן עלאא, כילאני איוב נ' אלדר ח' ליזום פרויקטים ובניה בע"מ
בעניין:

2בתי הדין לעבודה


בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
בשא002458/05

בתיק עיקרי: עב
002451/05
עב 2452/05
עב 2453/05
בפני
:
כב' הרשם מירון שוורץ


04/07/2005
בעניין:
1. כילאני סוהייב

2. סרחאן עלאא
3. כילאני איוב


המבקשים

נ
ג
ד


אלדר ח' ליזום פרויקטים ובניה בע"מ

המשיבה

נ
ג
ד


לב הדר גיל הזהב שותפות מוגבלת
המחזיקה

החלטה

1.
לאחר שעיינתי בבקשה, בכתב התביעה ובנספחים המצורפים אליהם, הנני נעתר לבקשה ומורה על הטלת עיקול זמני עד לסך של 35,000 ₪, על כספי המשיבה (הנתבעת) המצויים בידי המחזיקה.

2.
צו העיקול יכנס לתוקף, רק לאחר שימציא כל אחד מהמבקשים התחייבות עצמית, ללא הגבלת סכום וכן ערבות צד ג' של שני אנשים (מעל גיל 18 ושאינם קרובי משפחה מקרבה ראשונה) ע"ס של
1,500 ש"ח כל אחד.

נוסח ההתחייבות העצמית וערבות צד ג', ימסרו ע"י מזכירות בית הדין והם יכללו
הצהרה על רכוש והכנסות המבקש והערבים.

3.
בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, ישמשו הערובות לעיל כבטוחה לשם פיצוי, בגין כל נזק שיגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו, אם תפסק התובענה, או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.

ההתחייבות העצמית וערבויות צד ג' יופקדו
במזכירות בית הדין,
בתוך 7 ימים מהיום, שאם לא כן, יפקע צו העיקול
.

4.
המבקשים ימציאו למשיבה,
במסירה אישית, העתק מהחלטה זו וכן מיתר כתבי בית הדין, וזאת תוך 3 ימים, מהמצאת הערבויות כנדרש.

5.
על המחזיקה להודיע, בכתב, לבית הדין, תוך 10 ימים מיום שיומצא צו זה לידיה באם כספי המשיבה (הנתבעת) מצויים בידיה ואם בדעתה להגיש בקשה לביטול צו העיקול.

6.
לעיון ביום 12/7/05.


ניתנה היום כ"ז בסיון, תשס"ה (4 ביולי 2005) בהעדר.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים


מירון שוורץ
, רשם


002458/05בשא710 ר. סבג


בשא בית דין אזורי לעבודה 2458/05 כילאני סוהייב, סרחאן עלאא, כילאני איוב נ' אלדר ח' ליזום פרויקטים ובניה בע"מ (פורסם ב-ֽ 04/07/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על כילאני סוהייב, סרחאן עלאא, כילאני איוב      דוח מידע משפטי על אלדר ח' ליזום פרויקטים ובניה בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על כילאני סוהייב, סרחאן עלאא, כילאני איוב      דוחות מידע עסקי על אלדר ח' ליזום פרויקטים ובניה בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן