פרכטמן גניה - מ.א.ג (88) בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
פרכטמן גניה מ.א.ג (88) בע"מ
 
פרכטמן גניה - מ.א.ג (88) בע"מ628/05 עב     11/07/2005תיקים נוספים על פרכטמן גניה
תיקים נוספים על מ.א.ג (88) בע"מ
עב 628/05 פרכטמן גניה נ' מ.א.ג (88) בע"מ
בעניין:

2בתי הדין לעבודהבית הדין האזורי לעבודה - חיפה
עב 000628/05
בשא 1833/05

בפני
:
שופט מנ"ת
תאריך:
11/07/2005בעניין:
פרכטמן גניהע"י ב"כ עו"ד
אבו אלהיג'א ווגדי פריד ואח'

תובעת

נ
ג
ד


מ.א.ג (88) בע"מ


נתבעת

פסק דין

1.
גב'
גניה פרכטמן ("התובעת") הגישה תובענה כנגד מ.א.ג (88) בע"מ
("הנתבעת") בה תובעת
היא
זכויות אחדות שלטענתה מגיעות לה
עקב תקופת עבודתה
בנתבעת וסיומה.

2.
הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום שנמסרו לה כתבי בית הדין, וחרף העובדה שאלה נמסרו לה כדין ביום 15/3/05, לא הגישה כתב הגנה במועד.

3.
ביום 16/5/05, עתרה
התובעת
ליתן

פסק דין
על יסוד האמור בתביעתה
("הבקשה").

עד היום לא הוגשה תגובה.

4.
לפיכך, אני נעתר לבקשה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת

:

א.
פדיון ימי חופשה בסך
700 ₪.
ב.
דמי הבראה בסך

1,680 ₪.
ג.
פיצויי פיטורים בסך
24,375 ₪.
ד.
דמי הודעה מוקדמת בסך
3,267 ₪.
ה.
דמי חגים בסך
1,820 ₪.
ו.
פיצוי בגין אי הפרשה לקרן פנסיה בסך
4,680 ₪.

לכל אחד מהסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום 1/10/02 ועד ליום התשלום המלא בפועל.5.
כן, תשלם הנתבעת לתובעת
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,250 ₪ בצרוף מע"מ, תוך 30 ימים מהיום, אחרת יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום ד' בתמוז, תשס"ה (11 ביולי 2005) בהעדר הצדדים.אלכס קוגן
- שופט מינהלי

000628/05עב 710 טלי.נ.


עב בית דין אזורי לעבודה 628/05 פרכטמן גניה נ' מ.א.ג (88) בע"מ (פורסם ב-ֽ 11/07/2005)תיקים נוספים על פרכטמן גניה
תיקים נוספים על מ.א.ג (88) בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט