קיבוץ משמר העמק - מבורך עזרה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
קיבוץ משמר העמק מבורך עזרה
 
קיבוץ משמר העמק - מבורך עזרה
תיקים נוספים על קיבוץ משמר העמק | תיקים נוספים על מבורך עזרה

759/04 פשר     22/02/2005
פשר 759/04 קיבוץ משמר העמק נ' מבורך עזרה
בעניין:
1בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה
פשר 000759/04


בפני
:
כב' השופט כ. סעב
תאריך:
22/02/2005

בעניין
:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"מ-1980

הפקודה


קיבוץ משמר העמק


ע"י ב"כ עו"ד:
עמיר מבור

המבקש


נ
ג
דמבורך עזרה
ת.ז. 055322101
ע"י ב"כ עו"ד:
איאס יאסין

המשיב


צ ו

זוהי בקשה למתן צו כינוס נכסים של החייב על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"מ-1980.

הבקשה הוגשה ע"י נושה.

לאחר שעיינתי בבקשה ובהעדר הופעה מטעם החייב, אשר זומן כדין, אני מחליט כדלקמן:
א.
ניתן בזה צו כינוס לנכסי החייב.
ב.
הכונס הרשמי מתמנה בזאת ככונס לנכסי החייב.
ג.
כפועל יוצא מהאמור לעיל, אני מורה על עיכוב יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי. על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.
ד.
על החייב לפעול כדלקמן:
1.
להתייצב בפני
הכונס הרשמי במשרדו בכל עת שידרש לכך, לשם חקירתו.
2.
החייב ישלם, בשלב זה, לכונס הרשמי לטובת נושיו סך של 100 ₪ לחודש החל מיום 10/3/05, וכלה בכל 10 לכל חודש שלאחר מכן.
3.
החייב יגיש לכונס הרשמי תוך 7 ימים דו"ח על מצב עסקיו בעותקים מספיקים (3 עותקים), אלא אם יפטור אותו הכונס מחובה זו.
4.
החייב יגיש לכונס הרשמי דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שימסרו לו על ידי הכונס הרשמי ובמועדים שיקבעו על ידי האחרון (ראה העתק מטופס זה, הטופס שצורף לתגובת הכונ"ר).
5.
ניתן בזה צו לעיכוב כל ההליכים מכל סוג שהוא כנגד החייב כאמור בסעיף 20 לפקודה הנ"ל.
6.
אני מטיל על החייב את כל ההגבלות שנקבעו בסעיף 42 א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"מ-1980 (עותק מהוראות החוק מצוי במזכירות בית המשפט).
7.
אני קובע מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ליום: 18/1/06 בשעה 11:30.

הפירסום
של צו כינוס זה, שיבוצע על ידי הכונס, יכלול את מועד הדיון הנ"ל.
8.
החייב ימציא העתק החלטה זו לכל לשכות ההוצל"פ.
9.
ב"כ הנושה יעביר העתק מפרוטוקול זה וכן מהצו לכונ"ר.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

.

ניתן היום, י"ג באדר א התשס"ה (22 בפברואר 2005) בהעדר.

כ. סעב
, שופט
קלדנית: אלה ש.


פשר בית משפט מחוזי 759/04 קיבוץ משמר העמק נ' מבורך עזרה (פורסם ב-ֽ 22/02/2005)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן