סייג אברהם - יונה אברך בע"מ , המועצה ליצור ושיווק צמחים , יוניון לוייד נסיעות ותיירות בע"מ , החברה לקידום ערבות הירדן , טרמינל 1 תיירות ונסיעות

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
סייג אברהם יונה אברך בע"מ המועצה ליצור ושיווק צמחים יוניון לוייד נסיעות ותיירות בע"מ החברה לקידום ערבות הירדן טרמינל 1 תיירות ונסיעות
 
סייג אברהם - יונה אברך בע"מ , המועצה ליצור ושיווק צמחים , יוניון לוייד נסיעות ותיירות בע"מ , החברה לקידום ערבות הירדן , טרמינל 1 תיירות ונסיעות
תיקים נוספים על סייג אברהם | תיקים נוספים על יונה אברך בע"מ | תיקים נוספים על המועצה ליצור ושיווק צמחים | תיקים נוספים על יוניון לוייד נסיעות ותיירות בע"מ | תיקים נוספים על החברה לקידום ערבות הירדן | תיקים נוספים על טרמינל 1 תיירות ונסיעות |

328967
2586/07 ברע     21/07/2008
ברע 2586/07 סייג אברהם נ' יונה אברך בע"מ , המועצה ליצור ושיווק צמחים , יוניון לוייד נסיעות ותיירות בע"מ , החברה לקידום ערבות הירדן , טרמינל 1 תיירות ונסיעות
בעניין:

1בתי המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו
ברע002586/07

בפני
:
כבוד השופטת יהודית שטופמן
תאריך:
21/07/2008בעניין
:
סייג אברהםע"י ב"כ עו"ד


המבקש


נ
ג
ד


1. יונה אברך בע"מ

2.
המועצה ליצור ושיווק צמחים
3. יוניון לוייד נסיעות ותיירות בע"מ
4. החברה לקידום ערבות הירדן
5. טרמינל 1 תיירות ונסיעות


ע"י ב"כ עו"ד


המשיבים


החלטה


א.
בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ (כב' הרשם אבי שליו) מיום 18.10.07, אשר דחה את בקשת המבקש לחקירת יכולת נוספת, לאור מסמכים נוספים שעתר המבקש להגיש.

ב.
העובדות העיקריות הצריכות לענייננו, הן כדלהלן:
המבקש הוכרז כחייב מוגבל באמצעים וביום 6.6.07 נערכה למבקש חקירת יכולת.
חקירת היכולת היתה מפורטת ביותר, ובהחלטת ראש ההוצל"פ מיום 18.7.07 קבע ראש ההוצל"פ למבקש צו חיוב בתשלומים בסכום של 3,000 ₪ לחודש.
על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות ערעור, אולם לימים פנה המבקש לראש ההוצל"פ, בבקשה לעיון חוזר בהחלטה, אשר נדחתה, וכן פנה בבקשה לחקירת יכולת נוספת, לאור מסמכים חדשים שבידי המבקש.
כאמור, חקירת היכולת שנערכה למבקש ביום 6.6.07 היתה מפורטת ביותר. בהחלטתו מיום 18.7.07 קבע ראש ההוצל"פ, בין היתר, לאמור:
"יאמר כבר בראשיתם של דברים כי החייב עשה עלי רושם בלתי אמין במיוחד וזאת בשל הדברים אשר יפורטו להלן:
החייב טען בפני
כי הוא גר בגתית, יש לו בית ואף משק חקלאי. החייב טען כי החל לעבוד לפני כחודשיים.
דקות מספר לאחר מכן עם הימשכות החקירה הצהיר החייב בניגוד לאשר אמר בפתח החקירה כי גר בשכירות בשכונת ארסוף ודמי השכירות הינם כ- 1,000 $ לחודש. החייב טען כי הבית בו הוא מתגורר הינו בית המיועד להריסה...."
(עמ' 1 להחלטה).

נכון למועד חקירת היכולת או סמוך למועד זה, הגיעו חובותיו של החייב לסך של כ- 1,500,000 ₪. ראש ההוצל"פ קבע בהחלטתו, בין היתר:
"מכל האמור לעיל, מן החקירה המפורטת אשר נערכה בפני
ומן הסיכומים אשר הוגשו בידי הזוכים והמסמכים אשר הוגשו בידי החייב עולה תמונה עגומה של חייב אשר הינו בהחלט בעל נכסי מקרקעין שונים, החי ברמת חיים גבוהה למדי בישוב יוקרתי למדי ומשלם (או משולם עבורו) סכום גבוה למדי של דמי שכירות והוצאות בית שונות, בעוד חובותיו הולכים ומצטברים"
.
(עמ' 3 להחלטה).

ג.
כאמור, על החלטת ראש ההוצל"פ לא הוגשה
בקשת רשות ערעור, אולם, לימים, פנה המבקש בבקשה לעריכת חקירת יכולת נוספת, בשל מסמכים חדשים שלטענתו מצויים תחת ידיו, אולם הבקשה לחקירת יכולת נוספת, נדחתה כאמור.

על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שבפני
.
לטענת המבקש, עתר להגשת ראיות חדשות שעניינן קביעת צו החיוב בתשלומים, ואלו הן:
א.
תלושי שכר המעידים על משכורתו האמיתית והנכונה של המבקש.
ב.
אישור כי על המבקש לשלם למוסד לביטוח לאומי סכום העולה על 700 ₪ לחודש, שאלמלא כן ינקטו כנגדו הליכים במסגרת פקודת המיסים (גביה) אשר יכללו, בין היתר, הטלת עיקול על משכורתו.
ג.
מסמך רפואי המעיד על כך שאשת המבקש איננה מסוגלת לעבוד בשל מצבה הבריאותי הקשה.

לטענת המבקש, לוּ

התיר ראש ההוצל"פ הגשת המסמכים כאמור, מלווים בהסברים מפורטים בגינם, היה ראש ההוצל"פ מגיע למסקנה כי אין למבקש יכולת לעמוד בצו חיוב בתשלומים בסכום של 3,000 ש"ח, וכתוצאה מכך "היה מוקטן צו החיוב בתשלומים לסכומו המקורי (300 ₪)".
(סעיף 10 לבקשת רשות הערעור מיום 22.11.07).
בסיכום עותר המבקש לקבוע צו חיוב בתשלומים בסכום של 300 ₪ לחודש או לחלופין להורות לראש ההוצל"פ לקיים חקירת יכולת נוספת, ולהשאיר בתוקף את צו החיוב בתשלומים, בסך 300 ₪, עד להכרעה בבקשה לחקירת יכולת.

ד.
המשיבים המציאו תגובותיהם לבקשה, וביום 3.4.08 התקיים דיון במעמד הצדדים. לאחר שמיעת המבקש והמשיבים, סבורה אני כי דין בקשת הערעור להידחות.

אתחיל ואומר, כי אינני מוצאת כל ממש בטענה לפיה בידי המבקש מסמכים נוספים וחדשים, אשר יש בהם כדי לשנות את החלטת ראש ההוצל"פ בדבר צו החיוב בתשלומים.

כאמור, לטענת המבקש המסמכים החדשים שבידיו, מתמקדים בשלושה עניינים, שכרו החודשי, מצבה הרפואי של רעייתו ואישור על תשלומים בסך 700 ₪ לחודש למוסד לביטוח לאומי.


בחקירתו שבפני
ראש ההוצל"פ, טען המבקש כי החל לעבוד כחודשיים קודם למועד עריכת חקירת היכולת. המבקש לא המציא תלושי שכר בתמיכה לטענתו. משכך, ראש ההוצל"פ, בקובעו את צו החיוב בתשלומים, לא הביא, במסגרת שיקוליו, את הכנסות המבקש בסך 5,000 ₪ לחודש. סבורה אני כי לו היו בפני
ראש ההוצל"פ ראיות לפיהן הכנסתו החודשית של המבקש מגיעה לסכום של 5,000 ₪ לחודש, ייתכן שהיה קובע צו חיוב בתשלומים שונה, אולם אינני סבורה שהיה קובע צו חיוב בתשלומים נמוך מזה שנקבע. מכל מקום, אינני רואה בעובדה שכיום בידי המבקש תלושי שכר המעידים על משכורת בסכום של 5,000 ₪ לחודש, משום ראיה אשר יש בה כדי להשפיע על הפחתת צו החיוב בתשלומים.


כך גם באשר לראיות שבידי המבקש, שעניינן תשלום קבוע למוסד לביטוח לאומי. העובדה שהמבקש מעדיף לשלם למוסד לביטוח לאומי, על מנת שלא יינקטו הליכים כנגדו, אין בה כדי להפחית מחובותיו כלפי הזוכים האחרים. גם אם אניח, לצורך הענין, כי אין בכך משום 'העדפת נושים' במובן המקובל של מונח זה, אין ספק כי המבקש הוא זה המעדיף את התשלום למוסד לביטוח לאומי, על מנת שלא יינקטו כנגדו הליכי גביה אגרסיביים. אין בכך, כאמור, כדי לפגוע בזכויות הנושים האחרים, כדי צמצום צו החיוב בתשלומים.


באשר לטענת המבקש, שעניינה מחלת אשתו - לראש ההוצל"פ הוגשה ע"י המבקש בקשה מיום 14.5.07, קודם למועד חקירת היכולת, בה עתר המבקש להשאיר על כנו את צו החיוב בתשלומים בסך 300 ₪ לחודש.

בבקשה זו טוען המבקש כדלהלן: "אשתי אינה עובדת ולצערי לא תוכל לעבוד יותר עקב מחלתה (רצ"ב אישור מרופא תעסוקה...)".

לשון אחר, המבקש כבר טען בפני
ראש ההוצל"פ, קודם למועד חקירת היכולת, כי רעייתו חולה ואיננה עובדת. עובדה זו כבר הובאה בפני
ראש ההוצל"פ ומסמך רפואי נוסף אין בו כדי לשנות את החלטת ראש ההוצל"פ.

גם אם לא התייחס ראש ההוצל"פ למצבה הרפואי של אשת המבקש, הרי מעצם העובדה שנקבע צו חיוב בתשלומים, תוך התחשבות בכך שאשת המבקש חויבה בתשלום סכום של 5,000 ₪ לחודש, נראה כי הכנסת אשת המבקש לא היוותה גורם כלשהו בקביעת צו החיוב בתשלומים של המבקש. משכך לעובדה שאשת המבקש איננה עובדת אין כל רלבנטיות לקביעת צו החיוב בתשלומים שהוטל על המבקש.

ה.
נראה איפוא, כי בחינת המסמכים, אחד לאחד, מצדיקה, לחלוטין, את החלטת ראש ההוצל"פ לפיה דחה את הבקשה לעריכת חקירת יכולת מחודשת, משאין במסמכים האמורים כדי להביא לשינוי החלטת ראש ההוצל"פ והפחתת צו החיוב בתשלומים.
בנסיבות אלה, נראה לי כי אין ליתן רשות ערעור ודין בקשת רשות הערעור להידחות.

ו.
למעלה מן הצורך ייאמר כי נכון למועד הדיון בפני
, עמד סכום חובותיו הכולל של המבקש, במסגרת תיקי ההוצל"פ, על סך 1,640,000 ₪ (עמ' 6 לפרוטוקול ישיבת יום 3.4.08). אם אמנם חובותיו של המבקש מגיעים לסכומים כאמור, אין זה סביר כי יוטל עליו צו חיוב בתשלומים בסך 300 ₪, חיוב אשר ינציח את פרעון החובות (קרן), למשך עשרות רבות של שנים.
בנסיבות אלה, נראה כי על המבקש לשקול פניה להליכי פש"ר.
(בר"ע (ת"א) 20311/99 יוסף קאשי נ' בנק לאומי לישראל (לא פורסם) מיום 15.4.99; בר"ע (ת"א) 2890/06 אברהם עזריה נ' אימפוליט בע"מ (לא פורסם) מיום 15.8.07).

מכל מקום, בקשת רשות הערעור נדחית.
המבקש ישלם
למשיבים שלקחו חלק בדיון, המשיבה 2, המשיב 3 והמשיב 5,
הוצאות ההליך ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ לכל אחד (סך הכל 4,500 ₪ בתוספת מע"מ), שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד תשלומם בפועל.
בפסיקת סכום ההוצאות הנמוך התחשבתי במכלול נסיבות העניין.

ניתנה היום, י"ח בתמוז, תשס"ח (21 ביולי 2008), בהעדר הצדדים.


י' שטופמן, שופטתברע בית משפט מחוזי 2586/07 סייג אברהם נ' יונה אברך בע"מ , המועצה ליצור ושיווק צמחים , יוניון לוייד נסיעות ותיירות בע"מ , החברה לקידום ערבות הירדן , טרמינל 1 תיירות ונסיעות (פורסם ב-ֽ 21/07/2008)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן