בטון נטלי חברה לייצור ואספקת בטונים בע"מ - מפרם פרויקטים בע"מ, י.ת.אחסון הליכים מבצעיים ושרותי נהול בע"מ, רהואן אלכסנדר בן נאיף ואח'

 
בטון נטלי חברה לייצור ואספקת בטונים בע"מ - מפרם פרויקטים בע"מ, י.ת.אחסון הליכים מבצעיים ושרותי נהול בע"מ, רהואן אלכסנדר בן נאיף ואח'
תיקים נוספים על בטון נטלי חברה לייצור ואספקת בטונים בע"מ | תיקים נוספים על מפרם פרויקטים בע"מ, י.ת.אחסון הליכים מבצעיים ושרותי נהול בע"מ, רהואן אלכסנדר בן נאיף ואח'

2172/05 א     04/05/2005
א 2172/05 בטון נטלי חברה לייצור ואספקת בטונים בע"מ נ' מפרם פרויקטים בע"מ, י.ת.אחסון הליכים מבצעיים ושרותי נהול בע"מ, רהואן אלכסנדר בן נאיף ואח'
בעניין:
1בתי המשפטבית משפט השלום חיפה
א
002172/05


בפני
:
כב' השופט א. אליקים

תאריך:
04/05/2005

בעניין
:
בטון נטלי חברה לייצור ואספקת בטונים בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד
אפרים ארנון

התובעתנ
ג
ד
1.מפרם פרויקטים בע"מ
2.י.ת.אחסון הליכים מבצעיים ושרותי נהול בע"מ

3. רהואן אלכסנדר בן נאיף
4.סלאמה מוסא בן מובאדה
5. קליין עמוס
6.קליית ענתע"י ב"כ עו"ד
שמואל ברח"ד
אשרף שחאדה
הנתבעים

החלטה
1.
אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת, על המצהירים להופיע לבית המשפט, למועד שיקבע להוכחות. סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן: ב"כ התובעת יגיש תצהירי עדיו תוך 30 יום מהיום.
ב"כ הנתבעים יגישו תצהירי עדיהם תוך 45 יום מיום קבלת תצהירי עדי התובעת.
2.
לתצהירי העדים יצורף תיק מסמכים, אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק וכל חוות הדעת שבכוונת מי מהצדדים להסתמך עליה לשם הוכחת טענותיו.
3.
במידה ובעל דין ירצה לזמן למועד שמיעת ראיות, במקרה שייקבע מועד שכזה, עדים נוספים שאינם בשליטתו, ידאג לצרף לתצהיריו את רשימת העדים, תוכן עדותם וכן יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.
4.
כל אחד מבעלי הדין, ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים, לרבות הודעתו לבית המשפט, ישירות לבעל הדין האחר.
5.
אי עמידה בהחלטה תיחשב כחוסר מעש על כל המשתמע מכך.6.
אני קובע קדם משפט ליום 14.9.05 בשעה 8:30


ניתנה היום כ"ה בניסן, תשס"ה (4 במאי 2005)
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדיםולנתבע מס' 4ש שאינו מיוצג


_________________
אליקים אברהם, שופט
א בית משפט שלום 2172/05 בטון נטלי חברה לייצור ואספקת בטונים בע"מ נ' מפרם פרויקטים בע"מ, י.ת.אחסון הליכים מבצעיים ושרותי נהול בע"מ, רהואן אלכסנדר בן נאיף ואח' (פורסם ב-ֽ 04/05/2005)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על בטון נטלי חברה לייצור ואספקת בטונים בע"מ      דוח מידע משפטי על מפרם פרויקטים בע"מ, י.ת.אחסון הליכים מבצעיים ושרותי נהול בע"מ, רהואן אלכסנדר בן נאיף ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על בטון נטלי חברה לייצור ואספקת בטונים בע"מ      דוחות מידע עסקי על מפרם פרויקטים בע"מ, י.ת.אחסון הליכים מבצעיים ושרותי נהול בע"מ, רהואן אלכסנדר בן נאיף ואח'


להסרת פסק דין זה לחץ כאן