שרבט ייזום פרויקטים ובניה (1991) - מנהל מס שבח מקרקעין, סמדר ואסף אבידן

 
שרבט ייזום פרויקטים ובניה (1991) - מנהל מס שבח מקרקעין, סמדר ואסף אבידן
תיקים נוספים על שרבט ייזום פרויקטים ובניה (1991) | תיקים נוספים על מנהל מס שבח מקרקעין, סמדר ואסף אבידן

2960/95 עא     03/02/1997
עא 2960/95 שרבט ייזום פרויקטים ובניה (1991) נ' מנהל מס שבח מקרקעין, סמדר ואסף אבידן
בקשה לאכיפת

פסק דין

בבית המשפט העליון בירושלים

ע"א 95 / 2960


בפני
: כבוד השופטת ד' ביניש

המבקשת (המשיבה 1 בערעור) שרבט ייזום פרויקטים ובניה (1991)

נגד

המשיב
(המערער): 1. מנהל מס שבח מקרקעין

משיבים פורמאליים 2. סמדר ואסף אבידן


בקשה לביצוע

פסק דיןהחלטה

המבקשת הגישה ערר לועדת העררים לפי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג1963-. הערר הופנה כנגד החלטת מנהל מס שבח מקרקעין
(להלן המשיב) אשר דחה את השגת המבקשת. במהלך הליכי ההשגה והערר שילמה המבקשת את כל המס השנוי במחלוקת על מנת לקבל אישור לצורך רישום בפנקסי המקרקעין. ועדת הערר קיבלה את עמדת המבקשת ועל כך הגיש המשיב ערעור התלוי ועומד בבית משפט זה.

אחר כל זאת פנתה המבקשת למשיב על מנת לקבל חזרה את מס הרכישה ששולם על ידה, אך המשיב היתנה את החזרת המס בתנאי שהמבקשת תפקיד בידיו ערבות בנקאית עבור סכום המס לגביו הוגש הערעור. המבקשת הפקידה את הערבות כנדרש וקבלה את כספה.

עתה פונה המבקשת בבקשה "להורות למשיב לבצע ללא תנאי את פסק הדין של ועדת הערר שעליה מערער המשיב ולהחזיר למבקשת את הערבות הבנקאית שהיא נדרשה להפקיד בידי המשיב כתנאי לביצוע פסק הדין, ולקבוע למבקשת הוצאות ושכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ". לטענתה, משניתן פסק הדין של ועדת הערר, אשר קיבלה את עררה על החלטת המשיב, חייב היה המשיב לבצעו בלא תנאי ולהשיב לה את מס היתר ששולם על ידה, בלא קשר להליכי הערעור. עוד דורשת המבקשת את החזר ההוצאות שנגרמו לה לצורך מתן הערבות הבנקאית וכן פיצוי על הנזק שנגרם למבקשת עקב העיכוב בהחזר המס.

למשיב שתי טענות עיקריות. ראשית, לטענתו, בית המשפט שלערעור אינו יושב לדיון בבקשות של אכיפת פסקי דין ועל כן על המבקשת לפנות לרשויות המתאימות לכך. שנית, לגופו של עניין, מוסמך המשיב לדרוש ערבות בתמורה להחזר המס מכוח סעיף 91(א) לחוק מס שבח מקרקעין.

אינני רואה להכריע בטענתו של המשיב לגוף הבקשה, באשר די בנימוק הראשון אשר הועלה בטיעוניו לדחיית הבקשה. בית המשפט שלערעור אינו דן בבקשות לאכיפת החלטות של ועדת הערר. בהעדר טיעונים של הצדדים לעניין ההליך המתאים בו יוכל המבקש להעלות את מבוקשו, לא ראיתי להתייחס לשאלה זו.
לאור האמור לעיל הבקשה נדחית.ניתנה היום, כ"ו בשבט תשנ"ז (3.2.97).

ש ו פ ט ת


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
95029600.
n01עא בית המשפט העליון 2960/95 שרבט ייזום פרויקטים ובניה (1991) נ' מנהל מס שבח מקרקעין, סמדר ואסף אבידן (פורסם ב-ֽ 03/02/1997)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על שרבט ייזום פרויקטים ובניה (1991)      דוח מידע משפטי על מנהל מס שבח מקרקעין, סמדר ואסף אבידן

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על שרבט ייזום פרויקטים ובניה (1991)      דוחות בדיקת רקע על מנהל מס שבח מקרקעין, סמדר ואסף אבידן


להסרת פסק דין זה לחץ כאן