קיבוץ כנרת - רשם העמותות, מועצה מקומית כנרת, מועצה אזורית עמק הירדן ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
קיבוץ כנרת רשם העמותות מועצה מקומית כנרת מועצה אזורית עמק הירדן
 
קיבוץ כנרת - רשם העמותות, מועצה מקומית כנרת, מועצה אזורית עמק הירדן ואח'
תיקים נוספים על קיבוץ כנרת | תיקים נוספים על רשם העמותות | תיקים נוספים על מועצה מקומית כנרת | תיקים נוספים על מועצה אזורית עמק הירדן |

330543
1195/00 בג"צ     17/09/2000
בג"צ 1195/00 קיבוץ כנרת נ' רשם העמותות, מועצה מקומית כנרת, מועצה אזורית עמק הירדן ואח'


ב
בית המשפט העליון
בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 1195/00 - ג'


בפני
: כבוד השופט י' זמיר


העותר

:
קיבוץ כנרת
- קבוצת פועלים להתיישבות
שיתופית בע"מ


נגד


המשיבים: 1. רשם העמותות
2. מועצה מקומית כנרת
3. מועצה אזורית עמק הירדן
4. משרד החינוך
5. משרד הבינוי והשיכון
6. הקרן הקיימת לישראל
7. הסוכנות היהודית
8. מינהל מקרקעי ישראל
9. החברה הממשלתית לתיירות
10. רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע


עתירה למתן צו על-תנאי


החלטה

1. ביום 15.3.00 הגישה המשיבה 7 (הסוכנות היהודית לארץ ישראל) בקשה לבית המשפט בה הודיעה כי אין לה עניין בעתירה, כי היא אינה מעוניינת למנות נציג מטעמה לוועד העמותה וכי היא מבקשת להשתחרר מן ההתייצבות לדיונים בעתירה.

2. ביום 20.3.00 הגישה המשיבה 6 (הקרן הקיימת לישראל) בקשה לבית המשפט בה הודיעה כי אין לה עניין בעתירה, כי היא אינה מעוניינת למנות נציג מטעמה לוועד העמותה וכי היא מבקשת להשתחרר מן ההתייצבות לדיונים.

3. ביום 7.9.00 הגישה המשיבה 9 (החברה הממשלתית לתיירות) בקשה לבית המשפט בה הודיעה כי אין לה עניין בעתירה וכי הצעה לצירוף נציג מטעמה לוועד העמותה אינה עומדת אצלה על הפרק.

4. לאור הבקשות האמורות, אני מחליט למחוק את המשיבות 6, 7 ו9- מן העתירה, אלא אם העותר יגיש לבית המשפט התנגדות למחיקה, וזאת עד יום 2.10.00. אם תוגש התנגדות כאמור, אחליט בבקשות בהתחשב בהתנגדות. אם לא תוגש התנגדות, תיכנס המחיקה לתוקף, כאמור, ביום 3.10.00.

5. העותר מתבקש להודיע לבית המשפט, לאור התגובה המקדמית מטעם המשיב 1 מיום 12.3.00, אם הוא מוכן למחוק את העתירה, בלי לפגוע בזכותו להגיש עתירה חדשה בעניין נשוא העתירה, אם יראה צורך בכך. אם תשובת העותר תהיה שלילית, הוא מתבקש להגיש לבית המשפט הודעה ובה תגובה לטענות שהועלו מטעם המשיב 1 בתגובה המקדמית מיום 12.3.00. העותר מתבקש להגיש את ההודעה עד יום 10.10.00.

ניתנה היום, י"ז באלול תש"ס (17.9.00).


ש ו פ ט


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00011950.
i03בג"צ בית המשפט העליון 1195/00 קיבוץ כנרת נ' רשם העמותות, מועצה מקומית כנרת, מועצה אזורית עמק הירדן ואח' (פורסם ב-ֽ 17/09/2000)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן