תעשיות ביולוגיות בית העמק משתלה - א.עיבוד מטעים בע"מ, מטע זהב בע"מ, קורנפיין אלעד ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
תעשיות ביולוגיות בית העמק משתלה א.עיבוד מטעים בע"מ מטע זהב בע"מ קורנפיין אלעד
 
תעשיות ביולוגיות בית העמק משתלה - א.עיבוד מטעים בע"מ, מטע זהב בע"מ, קורנפיין אלעד ואח'
תיקים נוספים על תעשיות ביולוגיות בית העמק משתלה | תיקים נוספים על א.עיבוד מטעים בע"מ | תיקים נוספים על מטע זהב בע"מ | תיקים נוספים על קורנפיין אלעד |

67011/06 א     14/07/2008
א 67011/06 תעשיות ביולוגיות בית העמק משתלה נ' א.עיבוד מטעים בע"מ, מטע זהב בע"מ, קורנפיין אלעד ואח'
בעניין:

1בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו
א
067011/06

בתיק עיקרי:
067011/

בפני
:
כבוד השופט יאיר דלוגין
תאריך:
14/07/2008
בעניין
:
תעשיות ביולוגיות בית העמק – משתלהע"י ב"כ עו"ד
עו"ד אביב ארז

התובעת

נ
ג
ד


1 . א.עיבוד מטעים בע"מ

2 . מטע זהב בע"מ
3 . קורנפיין אלעד
4 . קורנפיין אסף

הנתבעים


החלטה


לפני בקשה לקביעת מועד חדש להוכחות בתיק זה.

מדובר בתביעה כספית שהוגשה ביום 3.12.06, ע"ס 45,527 ש"ח, לתשלום יתרת חוב בגין שתילים שסופקו לנתבעים. הנתבעים הגישו כתב הגנה ותביעה שכנגד ע"ס 333,600 ש"ח.

ביום 17.6.07, הגישה התובעת תצהירי עדות מטעמה וכן חוות דעת מומחה. ביום 11.9.07 התקיימה ישיבה מקדמית, אשר במסגרתה, הוריתי על הגשת תצהירי עדות מטעם הנתבעים תוך 30 יום, עם זכות להגשת תצהירי תשובה מטעם התובעת, תוך 20 יום לאחר מכן. כמו כן, הוריתי על העברת התיק לגישור, לפי הסכמת הצדדים. כן קבעתי את התיק להוכחות ליום 20.3.08.

הנתבעים לא הגישו תצהירי עדות מטעם. כמו כן, ביום 4.2.08 הגיש בא כוח הנתבעים, הודעה על התפטרות מייצוג, עקב חוסר שיתוף פעולה של הנתבעים עמו, דבר שגם גרם לאי התקיימות הליכי הגישור שהצדדים הסכימו להם. לאחר שפורטו כתובות הנתבעים לצורך המצאת כתבי בי דין בתיק, שחררתי ביום 17.2.08, את בא כוח הנתבעים מייצוג. כמו כן, דחיתי את ישיבת ההוכחות שהייתה קבועה ליום 20.3.08 ליום 30.6.08.

ביום 19.3.08 נשלחה לצדדים הודעה על דחיית הדיון של יום 30.6.08 ליום 10.7.08, וזאת עקב מעבר מותב זה ושאר שופטי שלום תל-אביב שישבו בבית המשפט בשוקן, לבית המשפט ברח' דפנה 2 (בית אסיה).

ביום 9.7.08, ונוכח ההתפתחויות הנזכרות לעיל, הגיש בא כוח התובעת, בקשה למתן הוראות, וזאת נוכח אי הגשת תצהירי העדות מטעם הנתבעים והניתוק שנוצר בינם ולבין התיק, בעקבות ההתפטרות מייצוג. בהחלטתי מיום 9.7.08, הוריתי על התייצבות בא כוח התובעת לדיון ופטרתי את עדי התובעת מהתייצבות.

ביום 10.7.08 התייצב בא כוח התובעת לדיון. הנתבעים לא התייצבו. בעודי מכתיב

פסק דין
בהעדר נגד הנתבעים, נכנסו לאולם הנתבעים 3 ו-4, באיחור.

הנתבעים 3 ו-4 טענו לפני כי עקב בעיות אישיות של הנתבע מס' 4, הם לא התמודדו משפטית עם התיק ולא קיימו את החלטות בית המשפט. הנתבעים עתרו לארכה לצורך השגת ייצוג משפטי וכן ביקשו קביעת מועד דיון חדש להוכחות. כמו כן, הודו הנתבעים כי ההתנהלות שלהם לא הייתה תקינה וכי הם ידעו על הדיון לפני מספר חודשים.

בא כוח התובעת התנגד לבקשה. לטענתו, הוא דיבר עם הנתבע 4 לפני הדיון ולא שמע דבר מן הדברים שהושמעו בפני
בית המשפט.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה שבמקרה שדנן, האיזון הראוי בין האינטרס לקיים דיון לגופו של עניין ולבין החובה לקיים את סדרי הדין, מחייב מצד אחד, מתן אפשרות לנתבעים לקבל ייצוג משפטי מחדש ומתן ארכה להגשת תצהיריהים, אולם תוך התניית האמור, לתשלום הוצאות ממשיות, בגין מחדלי הנתבעים והנזק שייגרם כעת לתובעת ממתן הארכה המבוקשת.

לא מצאתי כל הצדקה למחדלי הנתבעים. גם חוות הדעת שהוגשה ואשר עיינתי בה עיין היטב, לא מעלה כל נימוק ממשי או הסבר מניח את הדעת למחדלי הנתבעים.

לפיכך, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת הוצאות בסך של 7,500 ₪ + מע"מ, בגין מחדליהם ובגין הארכת הדיון שלא לצורך. על הנתבעים לשלם את הסכום לידי בא כוח התובעת, תוך 15 ימים מהמצאת החלטתי לידם. ימי הפגרה במניין.

ישולם הסכום כנזכר לעיל, תינתן ארכה להגשת תצהירים ויקבעו הוראות להמשך הדיון. לא ישולמו ההוצאות, תהיה התובעת זכאית לקבלת

פסק דין
לפי התביעה והתביעה הנגדית תידחה.

הנתבעים יעבירו לבית המשפט העתק מהאסמכתא לתשלום ההוצאות במקביל לביצוע התשלום ובא כוח התובעת יודיע לבית המשפט האם התשלום התקבל אם לאו.

המזכירות תעדכן את כתובת הנתבעים בתיק, כמפורט בפרוטוקול הדיון של יום 10.7.08. בא כוח התובעת ישלח החלטתי זו בדואר רשום לכתובת הנתבעים הנ"ל.

נקבע לתז"פ ליום 15.8.08 לעיון בהודעות הצדדים.

ניתנה היום, י"א בתמוז, תשס"ח (14 ביולי 2008), בלשכתי.


יאיר דלוגין
, שופט


א בית משפט שלום 67011/06 תעשיות ביולוגיות בית העמק משתלה נ' א.עיבוד מטעים בע"מ, מטע זהב בע"מ, קורנפיין אלעד ואח' (פורסם ב-ֽ 14/07/2008)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן