מדינת ישראל - מע"מ גוש דן - גראנד תוכנה פרויקטים בע"מ, רודשטיין ירון משה

 
מדינת ישראל - מע"מ גוש דן - גראנד תוכנה פרויקטים בע"מ, רודשטיין ירון משה
תיקים נוספים על גראנד תוכנה פרויקטים בע"מ, רודשטיין ירון משה

3629/06 פ     26/06/2008
פ 3629/06 מדינת ישראל - מע"מ גוש דן נ' גראנד תוכנה פרויקטים בע"מ, רודשטיין ירון משה
בעניין:

12

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו
פ
003629/06


בפני
:
כב' השופטת שריזלי דניאלה

תאריך:
26/06/2008המאשימה
מדינת ישראלמע"מ גוש דן

בעניין:ע"י מר עזי יחיאל
נ
ג
דהנאשמים
1 . גראנד תוכנה פרויקטים בע"מ

2 . רודשטיין ירון משהע"י עו"ד עמית בר טובגזר - דין

האישומים

הוגש כתב אישום נגד חברה ומנהלה (להלן: "הנאשמת"; "הנאשם") בשל ביצוע עבירות לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

הנאשם פיתח תוכנות מחשב לניהול מוסדות חינוך; הנאשמת, חברה פרטית שהוקמה בשנת 1991, שיווקה את התוכנות למוסדות חינוך שונים ברחבי הארץ, לרבות אוניברסיטאות, מכללות, ובתי ספר, ואף סיפקה שירותים שנתיים לאותם מוסדות.

בכתב האישום נטען, כי הנאשמים לא הגישו במועד 20 דו"חות תקופתיים. דהיינו: 14 דו"חות (לתקופה שבין חודש ספטמבר 2003 ועד ספטמבר 2005) הוגשו באיחור, ואילו 6 דו"חות תקופתיים נוספים (לתקופה שמחודש נובמבר 2005 ועד אפריל 2006) לא הוגשו עד מועד הגשת כתב האישום, 15.5.06, ולמעשה עד מועד גזר הדין.

בתאריך 16.3.08 הורשעו הנאשמים, על סמך הודאתם, בביצוע 20 עבירות שעניינן אי הגשת דוחות תקופתיים במועד, לפי סעיף 117(א)(6), ביחד עם הסעיפים 67 ו-88 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"), בקשר לתקנות 20 ו-23 לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976.

עמדות הצדדים לעונש

פער ניכר בין עמדות הצדדים לעונש:
ב"כ המאשימה מבקש להחמיר בעונשו של הנאשם ולגזור עליו עונש שעיקרו במאסר בפועל ומאסר על תנאי, ובצדם - קנס כספי שיוטל על הנאשם והנאשמת. ב"כ המאשימה סבור, כי יש לתת ביטוי בגזר הדין לחומרת העבירות ומספרן (20 דו"חות תקופתיים שלא הוגשו במועד, מהם - 6 דו"חות שטרם הוגשו עד היום), וכן, להיקף המס שחבים הנאשמים למע"מ, העומד כיום על 120,000 ₪ (בערך קרן), כשאליו נלווים קנסות ורבית בהיקף של כ-100,000 ₪, חובות שאין סיכוי לגבותם.
עוד מבקש ב"כ המאשימה לשקול לחומרה את העובדה שמדובר בעבירות חוזרות, שכן, גם בעבר איחרו הנאשמים בהגשת דו"חות, ונשאו בקנסות מינהליים.

סנגורם של הנאשמים, עו"ד עמית בר טוב
, מבקש להקל מאוד בעניינו של הנאשם. אף שלא הקל ראש בחומרת העבירות ובעובדה שטרם הוסרו כל המחדלים, ביקש ב"כ הנאשמים לתת משקל רב לנסיבות האישיות של הנאשם, שהוא אדם חיובי ויצירתי, כבן 45, נעדר עבר פלילי. הנאשם, נאמר לי, נקלע למשבר כלכלי עקב קריסתה של הנאשמת שתחילתה בשנת 2003, וכיום הוא מחוסר כל, וחווה גם משבר משפחתי.

מוקד טיעוני הסנגור בנסיבות הכרוכות בביצוע העבירות, שהן, לדעתו, נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן. לטענת הסנגור, נקלעו עסקי הנאשמים למבוי סתום וקרסו כלכלית משום שלקוחותיהם, מרביתם מוסדות חינוך הסמוכים לשולחן הממשלה, העיריות והשלטון המקומי, איחרו מאוד בתשלומים לנאשמת, ולמעשה, רבים מהם חייבים גם כיום לנאשמת סכומים העולים על 880,000 ₪. תקופה ארוכה מימנו הנאשמים מכיסם את תשלומי המע"מ, נאמר לי, עד שכשל כוחם. העיקולים שהטילו רשויות מע"מ על כספים שמגיעים לנאשמת מהמדינה - לא הסתייעו, וכך, ארע שהנאשמים לא הצליחו להסיר את המחדלים עד תום. זה הרקע לביצוע העבירות. נסיבות אלה מצדיקות, לדעת הסנגור, שאסתפק בעונש סמלי [כעונש שנגזר בת"פ 2745/05 מדינת ישראל נ' מורפורלס בע"מ ואח', בבית משפט השלום בת"א].

ד
י
ו
ן
ו ה כ ר ע ה

עבירות כלכליות בכלל, ועבירות מס בפרט, הפכו בשנים האחרונות לרעה חולה; מציאות זו מכתיבה לבתי המשפט את הצורך לתת בענישת עבריינים אלה משקל רב לפן ההרתעתי ולפן התגמול, ולהעדיפם, בהעדר נסיבות חריגות במיוחד, על פני טענות בדבר נסיבות אישיות, מצוקה אישית, רפואית או כלכלית [ראה ת"פ (נצרת) 7228/97 מדינת ישראל נ' דיב, תקדין שלום 99(2), 130]. בית המשפט העליון מורה, כי בעבירות על חוקי המס ובעבירות כלכליות, יש למקד את הענישה בפן הכלכלי, שבצידה עונש מאסר בפועל, למען ידע העבריין שאין החוטא יוצא נשכר, ואם חשב לתומו שהוא נוטל סיכון ואולי לא ייתפס, חשוב להעמידו על מלוא חומרת הסיכון שנטל, ולהבהיר לו ולאחרים כמותו שקיים צפי ברור לכך שתישלל חירותו [ראו: רע"פ 3137/04 חג'ג' נ' מדינת ישראל, תקדין עליון 2004(2), 167; ע"פ 3004/98 מדינת ישראל נ' שבתאי, פד"י נה(3) 577, בעמ' 585]. העונש המוטל על עברייני מס אמור לשקף יחס ראוי ומאוזן בין חומרת העבירות שעברו לבין צורכי הענישה, וכן, את סלידתה של החברה ממעשים אלה [ע"פ 6474/03 מלכה נ' מדינת ישראל פ"ד נח(3), 721, בעמ' 725-726].

כשמדיניות זו לנגד עיני, שקלתי את השיקולים החיוניים לקביעת העונש, חומרת העבירות והנזק שהסבו לקופה הציבורית מצד אחד, אל מול הנסיבות האישיות של הנאשם והנסיבות הכרוכות בביצוע העבירות, מן הצד השני, אותן נסיבות שפרש הסנגור בהרחבה.

אי הגשת דו"חות תקופתיים במועד, ואי תשלום המס המגיע על פי הדו"חות, מהווים בידוע הפרה בוטה של החובה החלה על עוסק, ולגישת בתי המשפט, יש לסווג עבירה זו כגניבה מהקופה הציבורית, שהרי העבריין מחזיק תחת ידו כספים המגיעים למדינה ואינו מעביר אותם לתעודתם [ע"פ (ת"א) 71245/00 חב' ארטן עיצובים בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל, מסים טו/4, אוגוסט 2001].

בראיה זו, חמורים לכאורה מחדלי הנאשמים, אשר נמנעו מהגשת 6 דו"חות ומתשלום המס בגינם, כ- 72,000 ₪ (בערך הקרן); ואיחרו איחור ניכר בהגשת 14 דו"חות קודמים, ובגין אלה עדיין חבים הנאשמים 48,000 ₪ (בערך הקרן). החומרה מתעצמת נוכח העובדה שהנאשמים כבר הפרו את החוק בעבר, ובגין עבירות דומות הוטלו עליהם חמישה קנסות מינהליים.

אלא שנוכח הנסיבות שנחשפו לפנינו - אני מתקשה לסווג את מעשיהם ומחדליהם של הנאשמים כשליחת יד לקופה הציבורית. שכן, מקרה זה ראוי שיאובחן מהותית מאותם מקרים בהם מעכבים נאשמים תחת ידם את סכומי המע"מ שגבו מלקוחותיהם. היפכא מסתברא; מפי הנאשם הוברר, וטענתו לא הוכחשה על-ידי ב"כ המאשימה, כי רובם המכריע של לקוחות הנאשמת, אלו שרכשו את מוצריה ושירותיה, מוסדות חינוך המתוקצבים במישרין ובעקיפין על-ידי הממשלה, עיכבו את התשלומים המגיעים לנאשמת משך חודשים ארוכים ואף יותר, למרות שהוצאו להם חשבוניות. כפועל יוצא, ולאור הוראת החוק המחייבת את מוציא החשבונית לשלם את המע"מ עם הוצאת החשבונית (ולא עם קבלת התמורה), נאלצה הנאשמת לשלם את המע"מ בגין החשבוניות שהוציאה, זמן רב לפני שקיבלה את התשלומים מהלקוחות, וכך, נמצאה מממנת את תשלומי המע"מ פרקי זמן ארוכים, בעלות גבוהה. בסופו של יום, ולאור הגבלות שהטילו הבנקים על הנאשמת, נבצר ממנה להמשיך ולממן את המע"מ.

די לעיין ברשימת החייבים וסכומי החובות שהכין כונס הנכסים של הנאשמת בעת כניסתו לתפקידו כדי להשתכנע שיש ממש בטיעוני הנאשם וסנגורו. מוסדות חינוך נכבדים, מהם אוניברסיטאות מוכרות, מהם מכללות ובתי ספר תיכוניים עיוניים ומקצועיים (כגון: שלוחות "אורט"), שחובותיהם נעים מאלפי שקלים בודדים עד עשרות אלפי שקלים (ובסך הכל 882,000 ₪) שיכנעו אותי כי יש ממש בטענת הסנגור, לפיה התנהלותם ומחדליהם של משרדי הממשלה הם הם שהביאו את הנאשמים לאן שהביאו; אין ולא יכול להיות ספק, כי אילו הקפידו החייבים לשלם במועד את סכומי החשבוניות שהוציאה הנאשמת, ספק רב אם היו הנאשמים נקלעים למצב אליו נקלעו. זה, אגב, הרקע גם לקנסות המינהליים שהוטלו על הנאשמים בעבר.

אלא שבסופו של יום, יד החוק על העליונה. ואפילו צר לי על הנאשמים, על שנקלעו למשפט פלילי משום שלא היה בידם להמשיך ולממן מכספם הפרטי (או במימון הבנקים) את דו"חותיהם התקופתיים למע"מ, חזקה עליי מצוות המחוקק. הנאשמים עברו על הוראות החוק וראויים לעונש. זו הייתה גישת בית-המשפט בת"פ 1778/97 שהוזכר לעיל, והגישה אושרה עקרונית בבית המשפט המחוזי, במסגרת ערעור שהגישה המדינה (ע"פ 4470/98 מדינת ישראל נ' מכון טיילר ואח'); אולם, הוחמר העונש באופן שהוגדל משמעותית הקנס הסמלי שהטיל בית משפט קמא.
כדברי ההרכב שדן בערעור בביהמ"ש המחוזי בענין הנ"ל, המצב שבו המדינה כמקבלת שירותים מעכבת את תשלומיה, ולא משלמת במועד לספק פרטי הוא מצב לא תקין, במיוחד כאשר הוא מצידו נדרש לשלם את המע"מ במועד על פי החוק.

בענייננו, אילולא הנסיבות שביארתי, אילולא עברו החיובי של הנאשם, ניסיונו להסיר מחדלים, הודייתו וחרטה כנה שהביע, הייתי גוזרת עליו עונש מאסר ממושך. אולם, בשל מכלול הנסיבות, ובעיקר, הפגיעה בתחושת הצדק, אסתפק בעונש מתון.

אשר על כן, אני גוזרת על הנאשמים את העונשים הבאים:
על חברת גראנד תוכנה בע"מ, המצויה בהליכי כינוס, אני גוזרת תשלום קנס סמלי בסך 500 ₪, שיופקד בקופת בית המשפט תוך 3 חודשים מהיום.

על הנאשם אני גוזרת 10 חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור משך 3 שנים מהיום עבירה על חוק מע"מ מסוג פשע או עוון.

בנוסף, ישלם הנאשם קנס כספי בסך 10,000 ₪ או ירצה
2 חודשי מאסר תמורתו.
הנאשם יוכל לשלם את הקנס ב-10 תשלומים שווים ורצופים כשהראשון בהם לא יאוחר מיום 15.11.08 וכל תשלום נוסף לא יאוחר מה – 15 לחודש שלאחר מכן.
לא ישלם הנאשם את התשלומים, הוא ירצה את עונש המאסר.

זכות ערעור משך 45 יום מהיום.

הפקדה במזומן שהופקדה לשחרור הנאשם (ת.מ. 14701/07) – תוחזר למפקיד, עו"ד רון סמוראי.

מבוטל צו עיכוב יציאה מהארץ נגד הנאשם 2.

ניתן היום, כ"ג בסיון, תשס"ח (26 ביוני 2008), במעמד הצדדים.


שריזלי דניאלה
, שופטת
פ בית משפט שלום 3629/06 מדינת ישראל - מע"מ גוש דן נ' גראנד תוכנה פרויקטים בע"מ, רודשטיין ירון משה (פורסם ב-ֽ 26/06/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מדינת ישראל - מע"מ גוש דן      דוח מידע משפטי על גראנד תוכנה פרויקטים בע"מ, רודשטיין ירון משה

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
     דוחות מידע עסקי על גראנד תוכנה פרויקטים בע"מ, רודשטיין ירון משה


להסרת פסק דין זה לחץ כאן