מועצה דתית בקעת הירדן - הרב שלמה זלמן גרוסמן, מועצה דתית בקעת הירדן - מגילות תמר מעלה אפרים ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מועצה דתית בקעת הירדן הרב שלמה זלמן גרוסמן מועצה דתית בקעת הירדן - מגילות תמר מעלה אפרים
 
מועצה דתית בקעת הירדן - הרב שלמה זלמן גרוסמן, מועצה דתית בקעת הירדן - מגילות תמר מעלה אפרים ואח'
תיקים נוספים על מועצה דתית בקעת הירדן | תיקים נוספים על הרב שלמה זלמן גרוסמן | תיקים נוספים על מועצה דתית בקעת הירדן - מגילות תמר מעלה אפרים |

333196
17117/04 בשא     30/12/2004
בשא 17117/04 מועצה דתית בקעת הירדן נ' הרב שלמה זלמן גרוסמן, מועצה דתית בקעת הירדן - מגילות תמר מעלה אפרים ואח'
בעניין:

1בתי המשפט


בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
בשא017117/04

בתיק עיקרי: בל
002290/04

בפני
:
כב' השופטת אורנית אגסי
נציג ציבור (מ) מר חיים צדוק
נציג ציבור (ע) מר ששון אפרתי
תאריך:
04/01/2005
בעניין:
מועצה דתית בקעת הירדן


ע"י ב"כ עו"ד
גלעד רוגל
המבקשת

נ
ג
ד


1. הרב שלמה זלמן גרוסמן

2. מועצה דתית בקעת הירדן
-

מגילות תמר מעלה אפרים
3. מדינת ישראל


1. ע"י ב"כ

2. ע"י ב"כ
3. ע"י ב"כ
עו"ד ש. גרוסמן

עו"ד יהושע ננר
עו"ד תמי דקל
מפרקליטות מחוז ירושלים


המשיבים


החלטה

1.
המבקשת הגישה בפני
נו בקשה למחיקת התביעה על הסף כנגדה מפאת העדר עילת תביעה כנגדה ומפאת העדר כל סעד המבוקש כנגדה.

2.
המבקשת מנמקת את בקשתה כדלקמן:
א.
עיון בכתב התביעה מגלה כי לא נקובות בו כל עובדות המבססות עילת תביעה כנגד המבקשת.
ב.
עיון בכתב התביעה מגלה כי לא נקוב בו כל סעד המבוקש כלפי המבקשת.


3.
המשיב נימק התנגדותו לקבלת הבקשה כדלקמן:

א.
שאלת היחסים בין המשיב למבקשת צריכה להתברר במהלך המשפט.
ב.
בידי התובעים ראיות הקושרות את המבקשת לתביעתו וכן ראיות הקושרות את המבקשת לסעד המבוקש על ידו.
ג.
נוכחותה של המבקשת דרושה כדי לאפשר לבית הדין לפסוק ולהכריע בשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה זו.

4.
סעד של מחיקה על הסף "מופעל על ידי בית המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין קצרה המשורה עוד יותר" (דב"ע מז/15-3 אפנר יצחק ואח'
נ' מפעלי הדסה לחינוך, פורסם בעבודה ארצי, כרך כ(2) 242).

"על מנת שכתב תביעה ימחק על הסף חייב בית הדין להיות בטוח ומשוכנע כי גם אם יוכיח התובע את כל אשר הוא טוען בכתב תביעתו, לא יהיה לו הדבר למועיל מאחר ואין באותה מסכת עובדות כדי ליצור עילת תביעה"

(דב"ע נא/31-3 חיפה כימיקלים בע"מ נ' אברהם רמי כלפון, פד"ע כב 518).


"בית דין זה פסק, כי בבתי הדין לעבודה מחיקה על הסף אינה דרך המלך ועדיף בירור התובענה לגופו של ענין. (דב"ע מד/129-3 פרחיה אשר – מדינת ישראל פד"ע טז 375, ראה גם: דב"ע נב/217-3 אגודה ארצית של מנהלים ומורשי חתימה של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח'
– הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח'
, פד"ע כ"ז 3, 34;...) אין לנעול את שערי בית הדין מבלי שהוכח, כי התובע נעדר הסיכוי הקלוש ביותר לזכות בתובענתו".
(בר"ע 1596/00 צים חברת השיט הישראלית בע"מ נ' אורי לוי, פורסם בעבודה ארצי, כרך לג (8), 26).


5.
לאחר עיון בבקשת המבקשת ובתגובת המשיב, נדחית הבקשה כמפורט להלן:
א.
מטענות המשיב עולה, לכאורה, כי קיים קשר בין המשיב ובין המבקשת, אשר יש בו כדי לבסס, לכאורה, יריבות משפטית בין הצדדים.
ב.
אין לקבוע בשלב זה כי אף אם יוכיח המשיב את כל אשר הוא טוען לו בכתב התביעה לא יהיה לו הדבר למועיל מאחר ואין במסכת העובדות כדי ליצור עילת תביעה וכי המשיב נעדר את הסיכוי הקלוש ביותר לזכות בתביעתו.
ג.
מידת הצדק מחייבת כי למשיב ינתן יומו בביה"ד.

6.
סוף דבר

לאור כל האמור, נדחית הבקשה.


ניתן היום י"ח בטבת, תשס"ה (30 בדצמבר 2004) בהעדר הצדדים.________________

__________________
________________
מר צדוק

, נציג ציבור

אורנית אגסי
, שופטת
מר אפרתי, נציג ציבור

017117/04בשא730 נורית ביבי


בשא בית דין אזורי לעבודה 17117/04 מועצה דתית בקעת הירדן נ' הרב שלמה זלמן גרוסמן, מועצה דתית בקעת הירדן - מגילות תמר מעלה אפרים ואח' (פורסם ב-ֽ 30/12/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן