אגוז מ.ע. השקעות וניהול פרויקטים בע"מ, סי.פי. (נכסים) בע"מ, רם-עד נכסים א.ס. בע"מ - רחמים צביה, אבידני רוחמה, לוי (עמדי) יהודית ואח'

 
אגוז מ.ע. השקעות וניהול פרויקטים בע"מ, סי.פי. (נכסים) בע"מ, רם-עד נכסים א.ס. בע"מ - רחמים צביה, אבידני רוחמה, לוי (עמדי) יהודית ואח'
תיקים נוספים על אגוז מ.ע. השקעות וניהול פרויקטים בע"מ, סי.פי. (נכסים) בע"מ, רם-עד נכסים א.ס. בע"מ | תיקים נוספים על רחמים צביה, אבידני רוחמה, לוי (עמדי) יהודית ואח'

7587/99 עא     09/02/2000
עא 7587/99 אגוז מ.ע. השקעות וניהול פרויקטים בע"מ, סי.פי. (נכסים) בע"מ, רם-עד נכסים א.ס. בע"מ נ' רחמים צביה, אבידני רוחמה, לוי (עמדי) יהודית ואח'
ב
בית המשפט העליוןע"א 7587/99 - א'


בפני
: כבוד הרשמת מ' אגמון

המערערים

:
1. אגוז מ.ע. השקעות וניהול פרויקטים בע"מ
2. סי.פי. (נכסים) בע"מ
3. רם-עד נכסים א.ס. בע"מ


נגד

המשיבים
:
1. רחמים צביה
2. אבידני רוחמה
3. לוי (עמדי) יהודית
4. ניסן שרה
5. רחמים משה
6. הלוי רחל
7. אבידני אסתר
8. רחמים אליהו
9. רחמים ישראל
10. עובדיה דבורה
11. רחמים דוד עמנואל
12. רחמים יהודה
13. רחמים אהרון
14. יוסף רחמים
15. רשם המקרקעין

סיכומים בכתב


צ ו

על יסוד תקנה 448 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, אני מורה כי בעלי הדין יסכמו את טענותיהם בכתב וימציאו שלושה העתקים מהסיכומים לבית משפט זה, והעתק לצד שכנגד במישרין כנגד אישור. היקף הסיכומים של כל בעל דין בשני שלבי הטיעון הראשונים לא יעלה על שבעה עמודים בגודל 4
a
. תשובת המערערים, כמפורט בסעיף 3 להלן, לא תעלה על שלושה עמודים. ההדפסה תהיה ברווח וחצי לפחות, גודל גופן 11 ותוך השארת שוליים מספיקים.

להלן הסדר להגשת הטענות:

1. המערערים יגישו את טענותיהם תוך שלושים ימים מיום מסירת החלטה זו. לכתב הטענות יצורף עותק מפרוטוקול הדיון שהתקיים בבית משפט קמא.

2. המשיבים יגישו את תשובתם לטענות המערערים תוך שלושים ימים מהיום שבו הומצאו להם טענות המערערים.

3. המערערים רשאים להשיב לתשובת המשיבים תוך חמישה עשר ימים מהיום שבו הומצאה להם התשובה, או תוך אותה תקופה להודיע לבית המשפט כי אין ברצונם להשיב כאמור. היעדר תשובה תוך התקופה האמורה ייראה כהודעה של המערערים כי אין ברצונם להשיב כאמור.

ניתן היום, ג' באדר א' תש"ס (9.2.00).

מיכל אגמון
, שופטת
ר ש מ ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99075870.
p01


עא בית המשפט העליון 7587/99 אגוז מ.ע. השקעות וניהול פרויקטים בע"מ, סי.פי. (נכסים) בע"מ, רם-עד נכסים א.ס. בע"מ נ' רחמים צביה, אבידני רוחמה, לוי (עמדי) יהודית ואח' (פורסם ב-ֽ 09/02/2000)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אגוז מ.ע. השקעות וניהול פרויקטים בע"מ, סי.פי. (נכסים) בע"מ, רם-עד נכסים א.ס. בע"מ      דוח מידע משפטי על רחמים צביה, אבידני רוחמה, לוי (עמדי) יהודית ואח'

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על אגוז מ.ע. השקעות וניהול פרויקטים בע"מ, סי.פי. (נכסים) בע"מ, רם-עד נכסים א.ס. בע"מ      דוחות בדיקת רקע על רחמים צביה, אבידני רוחמה, לוי (עמדי) יהודית ואח'


להסרת פסק דין זה לחץ כאן