קיס הנייה, סרחאן נסרה, שבאט ופא ואח' - תנופה שירותי כח אדם 2003 בע"מ, תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ, תנופה כח אדם בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
קיס הנייה סרחאן נסרה שבאט ופא תנופה שירותי כח אדם 2003 בע"מ תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ תנופה כח אדם בע"מ
 
קיס הנייה, סרחאן נסרה, שבאט ופא ואח' - תנופה שירותי כח אדם 2003 בע"מ, תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ, תנופה כח אדם בע"מ ואח'

מידע על קיס הנייה    מידע על סרחאן נסרה    מידע על שבאט ופא   


184/05 בשא     12/01/2005תיקים נוספים על קיס הנייה
תיקים נוספים על סרחאן נסרה
תיקים נוספים על שבאט ופא
תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם 2003 בע"מ
תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
תיקים נוספים על תנופה כח אדם בע"מ
בשא 184/05 קיס הנייה, סרחאן נסרה, שבאט ופא ואח' נ' תנופה שירותי כח אדם 2003 בע"מ, תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ, תנופה כח אדם בע"מ ואח'
בעניין:

1בתי הדין לעבודהבית הדין האזורי לעבודה - חיפה
בשא000184/05

בתיק עיקרי: עב
002113/04

בפני
:
כב' הרשם אלכס קוגן
תאריך:
12/01/2005
בעניין:
1. קיס הנייה


2. סרחאן נסרה
3. שבאט ופא
4. מסרי חתאם
5. מטר חתאם
6. אסמעיל עבד


ע"י ב"כ עו"ד
עבאס שאדי

מבקשים

נ
ג
ד


1. תנופה שירותי כח אדם 2003 בע"מ

2. תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
3. תנופה כח אדם בע"מ

משיבות

החלטה

1.
ביום 4/1/05, הוגש כתב הגנה מטעם מועצה מקומית נחף, ממנו עולה, כי היא קבלה שירותי ניקיון ממשיבה 3 בשנת הלימודים 2003/2004 זאת בהתאם להתקשרות שנעשתה ביום 15/8/02 עם משיבה 2 ובסעיף 4-ג לאותו כתב הגנה נטען, כי משיבה 3 היתה החברה הזכיינית לשירותי ניקיון שבוצעו אצל נתבעת 4.


בנסיבות אלו נראה לכאורה, כי אותו ספק בדבר זהות המעביד שעמד לעיניי הרשם שוורץ בהחלטתו מיום 13/6/04, עת שדחה את הבקשה למתן צו עיקול זמני, התפוגג עם הגשת כתב ההגנה של נתבעת 4 שהוגש ביום 4/1/05.

2.
משכך, ניתן בזאת צו עיקול זמני עד לסך של 60,000 ש"ח על כספי משיבה 3 בלבד אשר מוחזקים אצל מועצה מקומית נחף.


3.
מתן העיקול הזמני הינו בכפוף להמצאת התחייבות עצמית של כל אחד
מהמבקשים, ללא הגבלת סכום, וערבות צד ג' של אדם אחד מטעם כל מבקש (שאינו קרוב משפחה מקרבה ראשונה)
על סך של
5,000 ש"ח כל אחד.

נוסח הערבות וההתחייבות העצמית יימסרו ע"י מזכירות בית הדין.
טפסי
הערבות וההתחייבות העצמית יכללו הצהרה על רכוש והכנסות הערב והמבקשים.

4.
כל זמן שלא תומצאנה הערבויות וההתחייבות העצמית לא יכנס העיקול לתוקפו.

5.
על המבקשים להמציא הערבויות ואת ההתחייבות העצמית בהתאם להחלטה זו תוך 7 ימים מהיום שאם לא כן תמחק הבקשה.

6.
המבקשים ימציא לב"כ המשיבות במסירה אישית, תוך 10 ימים מהיום, העתק מהחלטה זו ומבקשתם.

7.
לעיון ביום 3/2/05.

ניתנה היום ב' בשבט, תשס"ה (12 בינואר 2005) בהעדר הצדדים


אלכס קוגן
,
רשם000184/05בשא710 טלי.נ.


בשא בית דין אזורי לעבודה 184/05 קיס הנייה, סרחאן נסרה, שבאט ופא ואח' נ' תנופה שירותי כח אדם 2003 בע"מ, תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ, תנופה כח אדם בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 12/01/2005)תיקים נוספים על קיס הנייה
תיקים נוספים על סרחאן נסרה
תיקים נוספים על שבאט ופא
תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם 2003 בע"מ
תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
תיקים נוספים על תנופה כח אדם בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט