פ.ר.ח. קרן השתלמות יהב בע"מ - פייסטף פרויקטים בע"מ

 
פ.ר.ח. קרן השתלמות יהב בע"מ - פייסטף פרויקטים בע"מ
2296/04 עב     04/01/2005




עב 2296/04 פ.ר.ח. קרן השתלמות יהב בע"מ נ' פייסטף פרויקטים בע"מ




בעניין:
1



בתי הדין לעבודה


בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
עב 002296/04


בפני
:
כב' השופט מיכאל שפיצר
תאריך:
04/01/2005





בעניין:
פ.ר.ח. קרן השתלמות יהב בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד
גלעד בכר ואח'

תובעת

נ
ג
ד


פייסטף פרויקטים בע"מ







נתבעת

פסק דין

1.

פ.ר.ח. קרן השתלמות יהב בע"מ

("התובעת") הינה קרן השתלמות.

2.
ביום 29.6.04 הגישה התובעת כנגד
פייסטף פרויקטים בע"מ

("הנתבעת") תביעה לבית דין זה, ואשר עילתה היא הפרשות שונות, שהיה על הנתבעת להעביר אליה, כמפורט בכתב התביעה.

3.
הנתבעת התבקשה להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום שהומצא לה כתב התביעה, וחרף עובדה שכתב התביעה הומצא כדין ביום 25.7.04, לא הוגש כתב הגנה במועד.

4.
לפיכך, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 5,909 ש"ח.

5.
התשלום הנזכר לעיל, יישא ריבית חשב כללי, מיום ­­­­­­­15.7.04 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6.
לסכום האמור תיווסף אגרת התביעה ששולמה ע"י התובעת בסכום של 58 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

7.
כן, תשלם הנתבעת לתובעת שכ"ט עו"ד בסכום של 1,000 ש"ח, בצירוף מע"מ, כשסכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום

פסק דין
זה ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום כ"ג בטבת, תשס"ה (4 בינואר 2005) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

מיכאל שפיצר
, שופט

002296/04עב 710






עב בית דין אזורי לעבודה 2296/04 פ.ר.ח. קרן השתלמות יהב בע"מ נ' פייסטף פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 04/01/2005)










דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על פ.ר.ח. קרן השתלמות יהב בע"מ      דוח מידע משפטי על פייסטף פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על פ.ר.ח. קרן השתלמות יהב בע"מ      דוחות מידע עסקי על פייסטף פרויקטים בע"מ