אל זיו פרויקטים (1993) בע"מ - מנהל מס שבח מקרקעין- אזור מרכז

 
אל זיו פרויקטים (1993) בע"מ - מנהל מס שבח מקרקעין- אזור מרכז
6382/99 עא     17/07/2000
עא 6382/99 אל זיו פרויקטים (1993) בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין- אזור מרכז
ב
בית המשפט העליוןע"א 6382/99


בפני
: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערער

ת: אל זיו פרויקטים (1993) בע"מ

נגד

המשיב
:
מנהל מס שבח מקרקעין- אזור מרכז

סיכומים בכתבצ ועל יסוד תקנה 448 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, אני מורה כי בעלי הדין יסכמו את טענותיהם בכתב וימציאו שלושה העתקים מהסיכומים לבית משפט זה, והעתק לצד שכנגד במישרין כנגד אישור. היקף הסיכומים של כל בעל דין בשני שלבי הטיעון הראשונים לא יעלה על עשרה עמודים בגודל 4
a
. תשובת המערערת, כמפורט בסעיף 3 להלן, לא תעלה על שלושה עמודים בגודל 4
a
. ההדפסה תהיה ברווח וחצי לפחות, גודל גופן 11, תוך השארת שוליים מספיקים.

להלן הסדר להגשת הטענות:

1. המערערת תגיש את טענותיה תוך שלושים ימים מיום מסירת החלטה זו. לכתב הטענות יצורף עותק מפרוטוקול הדיון שהתקיים בבית משפט קמא.

2. המשיב יגיש את תשובתו לטענות המערערת תוך שלושים ימים מהיום שבו הומצאו לו טענות המערערת.

3. המערערת רשאית להשיב לתשובת המשיב תוך חמישה עשר ימים מהיום שבו הומצאה לה התשובה, או תוך אותה תקופה להודיע לבית המשפט כי אין ברצונה להשיב כאמור. היעדר תשובה תוך התקופה האמורה ייראה כהודעה של המערערת כי אין ברצונה להשיב כאמור.

ניתן היום, י"ד בתמוז תש"ס (17.7.2000).

חגית מאק-קלמנוביץ
ר ש מ תהעתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99063820.
v01


עא בית המשפט העליון 6382/99 אל זיו פרויקטים (1993) בע"מ נ' מנהל מס שבח מקרקעין- אזור מרכז (פורסם ב-ֽ 17/07/2000)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על אל זיו פרויקטים (1993) בע"מ      דוח מידע משפטי על מנהל מס שבח מקרקעין- אזור מרכז

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על אל זיו פרויקטים (1993) בע"מ      דוחות בדיקת רקע על מנהל מס שבח מקרקעין- אזור מרכז