מדינת ישראל - רובין בן מחמוד אבו-זייד

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רובין בן מחמוד אבו-זייד
 
מדינת ישראל - רובין בן מחמוד אבו-זייד1126/02 פח     13/04/2003תיקים נוספים על רובין בן מחמוד אבו-זייד
פח 1126/02 מדינת ישראל נ' רובין בן מחמוד אבו-זייד
בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב - יפו

בפני
:
כב' השופט נתן עמית
, אב"ד
כב' השופטת מרים סוקולוב

כב' השופטת תחיה שפירא
המאשימה:
מדינת ישראל
נ ג ד

הנאשם:
רובין בן מחמוד אבו-זייד
פרוטוקול
נוכחים:
מטעם המאשימה - הפרקליטה גב' טובה פרי
הנאשם וסניגוריו - עוה"ד צבי אבנון וגיא אבנון
בית-המשפט: בית-המשפט נתן את הכרעת-דינו, והוא מוסר עותקים הימנה לתובעת ולסניגורים.
טיעונים - לעונש
התובעת:
אנו עותרים לעונשים מצטברים, שכּן המקרה שבפני
נו איננו שִׁגרתי. מדובר בנאשם, אשר כפי שהצגנו בפני
בית-המשפט, הגיע לעיר לוד על-מנת לבצע מעשה רצח, כנקם בחמולה שרצחה את אחיו, ואותו רצון לנקום הביא אותו ללוד באותו ערב עם אקדח.
אכן, הנאשם נקלע לסיטואציה בעצם מאוד פשוטה מבחינתו. כל שנדרש ממנו היה להציג את רשיונותיו ולהמשיך בדרכּוֹ הלאה.
הנאשם, ברגע ששלף את אקדחוֹ וירה מטווח אפס בשוטר אביב ז"ל, ולאחר מכן התבצר מאחורי הטרנזיט והמשיך ביֶרי מאוד ממוקד בשוטר גולן לוי, הרי שבכך, אמנם למזלנו לא פגע בשוטר גולן לוי, אך חשף את השוטר גולן לוי לסכנת חיים ממשית.
העובדה שהשוטר גולן לוי ניצַל בנס מהיֶרי כנגדו אינה ממעיטה כהוא-זה מחוּמרת העבירה וממעשׂהוּ הנפשע של הנאשם.
בית-המשפט העליון חזר ואמר בפסקי-דין רבים שכֹּל פגיעה בשלמוּת גופו של אדם אחֵר צריכה להיות מבוטאת בעֲנישה הולמת.
ברור לחלוטין, ואני מיד אגיש את אסופת פסקי-הדין שאספתי בנושא זה, כי במקרים בהם מוטלים עונשים מצטברים, כאשר בית-המשפט קובע כי ערך חיי אדם וסלידתו העמוקה של בית-המשפט מפּגיעה בחיי אדם - חייבים למצוא ביטויַים במסגרת העֲנישה, כאשר יש לגזור על נאשם, שמְבצע רצח נפשע של שוטר, ומנסה לפגוע בחייו של שוטר נוסף, הרי שהעונשים חייבים להיות מצטברים. כל קורבן הוא קורבן בפני
עצמו, וגם, ולמזלנו, לא פגע הנאשם בגולן לוי - הרי שהכּוונה הייתה קיימת.
כל מעשה כזה הוא מעשה בפני
עצמו, מעשה נפרד, ולא יתכן שבית-המשפט יראה בזה איזשהו אקט מתמשך. אנו דנים כאן בשני מעשים נפרדים, כאשר בית-המשפט שמע את הראיות, הייתה קטיעה בין מעשה א' למעשה ב'. ההתבצרות מאחורי הטרנזיט הינה מעשה ב', נפרד לחלוטין, והעונש חייב להיות בהתאם.
בית-המשפט חייב להתייחס בנפרד לכֹל אחד מהקורבנות - הן המנוח, והן השוטר גולן לוי.
לפיכך אני מבקשת להגיש פסיקה בנושא.
אני רוצה לציין, שבמהלך שנים רבות שמרו העבריינים על איזשהו קו אדום בין העבריינים לשוטרים, ואנו מוצאים את עצמנו היום במצב קשה לאין-נשוא של פגיעה בשוטרים, והקלוּת הבלתי-נסבלת של קיפּוּד חיי שוטרים.
אותו קו עדִין, שהיה קיים במהלך השנים, הופר היום, ואני חושבת שעל בית-המשפט לשלוח לעבריינים מסר ברור, לפיו כל אקט כזה של חצִיית הקַו האדום שביחסים בין השוטרים לעבריינים - חייבת לשאת את העונש ההולם.
לפיכך אנו עותרים להצטברות העונשים.

הסניגור:
זה כמובן לא המקום להתווכח עם הכרעת-דינו של בית-המשפט, שמיותר לציין שאני חלוּק עימה.
אני רוצה לציין, וגם בית-המשפט עצמו קבע, שהנאשם לא התכוון לפגוע מלכתחילה באף-אחד, וגם בעניינוֹ של גולן לוי ציין בית-המשפט כי לא הייתה לו כוונה מיוחדת לפגוע בו אלא שעצם השימוש באקדח הקים את התחזית מראש בדבר התוצאה הצפויה.
בנסיבות העניין, הפּסיקה היא תמיד לכאן או לכאן. בית-המשפט הנכבד מכיר את כל הפּסיקה. אני רק יכול לומר לכבודכם שבית-משפט זה, בהרכב בראשות כב' השופטת סירוטה, ס"נ, שם מצא את מותו אדם אחד ונפצע קשה אדם אחֵר, בית-המשפט לא הוסיף מאסר כלשהו למאסר-העולם שהוטל עליו.
לאור הפּסיקה, לאור דברי בית-משפט זה עצמו לפני הטיעונים לעונש בדבר אי-פגיעה בגולן לוי,- אנו עותרים שסך-הכל תקופת המאסר שתוטל על הנאשם לא תהיה מעבר למאסר-עולם שייקבע. אם בית-המשפט ימצא לנכון לגזור עונש כלשהו בגין העבירה הנוספת - על עונש זה לחפוף לעונש המאסר-העולם.

הנאשם:
אין לי מה לומר.

ג ז ר - ד י ן
1. על-פי הכרעת-הדין שניתנה על-ידינו היום, הורשע הנאשם בעבירת רצח, עבירה לפי סעיפים 300(א)(3) ו-300(א)(4) לחוק העונשין, של השוטר אביב קרודו ז"ל; וכן הורשע הנאשם בעבירה של ניסיון לרצח, לפי סעיף 305(1) לחוק העונשין, של השוטר גולן לוי.

2. על-פי הוראות סעיף 300(א) לחוק העונשין, העונש על עבירת רצח הוא "מאסר-עולם, ועונש זה בלבד", כנוסח החוק. ואִילו הוראות סעיף 305(1) לחוק העונשין, העונש על עבירת הניסיון לרצח הוא עשׂרים שנות מאסר.

3. כפי שציינו בהכרעת-הדין, מדובר באירוע אחד, שאירע ברצף, וכתוצאה מהיריות שנורוּ על-ידי הנאשם נגרם מותו של השוטר אביב קרודו ז"ל, ואִילו השוטר גולן לוי לא נפגע כתוצאה מהיריות שנורוּ לעברוֹ.

4. בהכרעת-הדין עמדנו גם על נסיבותיו האישיוֹת של הנאשם, ועל הנסיבות המיוחדות של הסתבכותו בעבירות שבהן הורשע, ואין לנו אלא לאמץ את הדברים שציינו.
נדגיש, שעל-פי נסיבות העניין, הנאשם הגיע לאותו מפגש אקראי עם השוטרים ועם מקום האירוע, לא משום שהוא תיכנֵן אותו מראש, אלא כפי שציינו, כתוצאה מכך שמישהו ראה את הנאשם נושא אקדח והודיע למשטרה, וכך הגיעה הניידת למקום, וברור שלנאשם לא הייתה כוונה מלכתחילה להגיע ללוד כדי לפגוע בשוטרים.

5. שמענו את טענות התובעת והסניגור. הפּסיקה הענֵפה שהביאה בפני
נו התובעת ידועה לנו. אמת נכון הדבר, ניתן לראות בשני המעשים כמעשים נפרדים, וכל מעשה שבית-המשפט גוזר לגביו, אולם לבית-המשפט יש כמובן שיקול-דעת, ועל-פי כלל נסיבות העניין כפי שציינו אותן, ובהתחשב בגילוֹ הצעיר של הנאשם, יש מקום לנהוג אחרת.

6. אנו גוזרים על הנאשם בגין עבירת הרצח מאסר-עולם, ובגין עבירת הניסיון לרצח 5 (חמש) שנות מאסר, אולם בהתחשב בדברינו לעיל, אנו מחליטים שעונש המאסר על עבירת הניסיון לרצח, יהיה חופף לעונש מאסר-העולם.
מניין המאסר-עולם יחל בתאריך מעצרו של הנאשם, דהיינו ביום 20.6.2002.

7. אנו מודיעים לנאשם על זכותו להגיש ערעור לבית-המשפט העליון תוך 45 יום מהיום.
ניתן והוּדע בפומבי, בנוכחות התובעת, הנאשם וסניגוריו, היום 13/04/2003.
תחיה שפירא
, שופטת

מרים סוקולוב
, שופטת
נתן עמית
, שופט
א ב " ד
קלדנית: ד.ל.ס.
1
680
בתי-המשפט
ישיבה י"ד מיום 13/04/2003 -
תפ"ח 001126/02
פח בית משפט מחוזי 1126/02 מדינת ישראל נ' רובין בן מחמוד אבו-זייד (פורסם ב-ֽ 13/04/2003)תיקים נוספים על רובין בן מחמוד אבו-זייד
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט