גרנית הכרמל נצ"ב אחזקות בע"מ - נצבא החזקות 1995 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
גרנית הכרמל נצ"ב אחזקות בע"מ נצבא החזקות 1995 בע"מ
 
גרנית הכרמל נצ"ב אחזקות בע"מ - נצבא החזקות 1995 בע"מ
תיקים נוספים על גרנית הכרמל נצ"ב אחזקות בע"מ | תיקים נוספים על נצבא החזקות 1995 בע"מ

29342
1409/03 א     13/04/2003
א 1409/03 גרנית הכרמל נצ"ב אחזקות בע"מ נ' נצבא החזקות 1995 בע"מ
בית משפט מחוזי תל אביב-יפו א 001409/03

בפני
: כב' השופט יהודה זפט
תאריך: 13/04/03
בעניין: 1. גרנית הכרמל נצ"ב אחזקות בע"מ

2. יוסף פרוליך
התובעים

נגד

1. נצבא החזקות 1995 בע"מ

2. עופר בן-דור (נתבע פורמלי)
הנתבע
נוכחים: ב"כ התובעים עוה"ד בן חיים ושרף

בשם המשיבה 1 עו"ד ברימר

בשם מר בן-דור עו"ד ענת קנת
פרוטוקול
עו"ד ברימר
: לא נכון שנמנע מהמנכ"ל להמשיך בתפקידו. המנכ"ל מרצונו ביקש שלא למלא את התפקיד, ובישיבת הדירקטוריון הוחלט למנות ממלא מקום לתקופה שעד אישור האסיפה. ההחלטה התקבלה ברוב של 9 מ11- כשעל פי התקנון יש צורך בדרישה של 3 חברי דירקטוריון. בתשובה שינו המבקשים את ההנמקה, כשמעיקרא הטענה היתה שאין כוונה להביא את העניין לאישור האסיפה.

עו"ד קנת: המילה "מרצונו" לא מדוייקת. המנכ"ל הניח שההסכם ייחתם ויאושר ולכן הפסיק להגיע לעבודה.

עו"ד בן חיים: מפנה לנוסח הבקשה וכן להסכם ההעסקה, סעיף 4(5) לנספח ב' לבקשה. שינוי ההסכם מבוצע בנספח א' לתשובה, ובסעיף 2 נקבעת פרישה מיידית וזה שינוי ההסכם.

בשלב זה ב"כ הצדדים מסכימים כדלקמן:

א. המנכ"ל ייחשב כמנכ"ל בחופשה עד לאסיפה הכללית, וכך ייחשב למפרע מיום הפסקת העבודה בפועל.

ב. האסיפה הכללית תכונס ב8.5.03-. כל מחלוקת באשר לנוסח הזימון תוכרע ברוב בדירקטוריון.

ג. ‎‎אם האסיפה הכללית תאשר את ההסכם, הוראות ההסכם יחולו למרות האמור בסעיף א'.
פסק דין
אני מאשר את הסכמות הצדדים.

החזר אגרה כדין.

ניתן היום י"א בניסן, תשס"ג (13 באפריל 2003) במעמד הצדדים

י. זפט, שופט

א בית משפט מחוזי 1409/03 גרנית הכרמל נצ"ב אחזקות בע"מ נ' נצבא החזקות 1995 בע"מ (פורסם ב-ֽ 13/04/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן