צילי שנקר - ויטרום 88 )98( בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
צילי שנקר ויטרום 88 )98( בע"מ
 
צילי שנקר - ויטרום 88 )98( בע"מ7623/04 בשא     15/07/2004תיקים נוספים על צילי שנקר
תיקים נוספים על ויטרום 88 )98( בע"מ
בשא 7623/04 צילי שנקר נ' ויטרום 88 )98( בע"מ
בעניין:
1בתי המשפט


בית משפט השלום חיפה
בשא007623/04


בפני
:
כב' הרשם בן ציון ברגר
תאריך:
15/07/2004

בעניין
:
צילי שנקר


ע"י ב"כ עו"ד


מבקשת


- נ
ג
ד -


ויטרום 88 )98( בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד
עו"ד דרש חיים

משיבה


החלטה

לפני מונחת התנגדות לביצוע שטר שהגישה המבקשת כנגד המשיבה.
1.
המבקשת טוענת כי הזמינה מהמשיבה, במאי 2002 מוצרים שונים כפי שפורטו בנספח א' להתנגדות - הזמנה מס' 8549.
2.
התשלום הגין ההזמנה נעשה באמצעות תשלום סך של 500 ש"ח במזומן ובשלושה שיקים בסך כולל של 5,100 ₪, סה"כ העיסקה 5,600 ₪.
3.
המבקשת טוענת כי המשיבה לא סיפקה לה שתי דלתות זכוכית למקלחון אמבטיה ולפיכך ביטלה שני שיקים בסך כולל של 3,400 ₪.
4.
בין הצדדים התנהלה חליפת מכתבים אשר צורפה להתנגדות, וממנה עולה כי הצדדים הסכימו כי המבקשת תפקיד בידי ב"כ עוה"ד גרי אביבי סך של 3,400 ₪ במזומן וכנגד הפקדה זו ולאחר קבלת הודעה על ההפקדה, תספק ותתקין המשיבה את דלתות הזכוכית.
5.
לטענת המשיבה, המבקשת הציבה לה לוח זמנים לביצוע האספקה, בלתי סביר כעולה ממכתבו של עו"ד אביבי מיום 3.9.02 ומיום 19.9.02.
6.
אין חולק, כי דלתות הזכוכית לא סופקו למבקשת, עד היום.

כפי שאין חולק, שהסך בגין 3,400 ₪ לא שולם למשיבה.

המבקשת נחקרה בפני
, אולם בעדותה לא ידעה לומר לבית המשפט מה ערכם של דלתות הזכוכית שלא סופקו, מסך כל ההזמנה.

למותר לציין, כי המבקשת לא צרפה כל הצעת מחיר ממתקין אחר לענין שווי דלתות הזכוכית שלא סופקו או שווה ערך.
7.
בהמשך טענת המבקשת כנגד מימוש השיקים בלשכת ההוצאה לפועל, הינה למעשה
טענת כשלון תמורה חלקי בסכום לא קצוב.

אציין עוד, כי המבקשת ציינה בפני
כי כלל התשלומים שניתנו למשיבה, ניתנו עבור כל ההזמנה ולא יוחדו למרכיב זה או אחר בהזמנה.
כמו כן, אין חולק שלמעט דלתות הזכוכית למקלחון אמבטיה, קיבלה המבקשת את כל המוצרים שהזמינה.
8.
טענת הגנה של כשלון תמורה חלקי בסכום לא קצוב, אינה טענת הגנה כנגד אוחז בשטר, ר' לענין זה י. זוסמן, דיני שטרות מהדורה שישית, עמ' 277 278.
9.
יחד עם זאת, איני יכול להתעלם מכך שהמשיבה לא סיפקה את דלתות הזכוכית עד היום, דחיית הבקשה למתן רשות להתגונן כמתבקש מדיני השטרות המסורתיים תביא לעשיית עושר ולא במשפט.

לפיכך ולאור השינוי שחל בשנים האחרונות בדיני השטרות ובמיוחד לאור פסה"ד רע"א

6250/98

nordland papierag
ד מפעלי ייצור והוצאה לאור (ירושלים) פד"י יג (2) 274, אשר החיל את דיני הקיזוז שבדין הכללי על חיוב שטרי בין שני צדדים קרובים, כלומר, אם החיוב השיטרי וחוב הכספי הם מתוך עיסקה אחת, ניתן לקזז כנגד החיוב השטרי כל חוב כספי בין קצוב ובין שאינו קצוב (שם סע 15).

מן המקובץ, עולה שיש ליתן למבקשת רשות להתגונן כנגד השיקים בתנאי שתפקיד תוך 21 יום מהיום' סך של 2800 ₪ במזומן בקופת בית המשפט.

במידה והמבקשת תעשה כן בתוך המועד הנ"ל ישמש התצהיר כתב הגנה והתביעה תעבור לדיון בסדר דין מהיר.


המזכירות תעקב ותפעל בהתאם, ותודיע לצדדים על החלטה זו.

ניתנה היום כ"ו
בתמוז, תשס"ד 15 ביולי 2004) בהעדר הצדדים.


_______________
בן ציון ברגר
,
רשם

קלדנית: אתי ע.


בשא בית משפט שלום 7623/04 צילי שנקר נ' ויטרום 88 )98( בע"מ (פורסם ב-ֽ 15/07/2004)תיקים נוספים על צילי שנקר
תיקים נוספים על ויטרום 88 )98( בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט