ריאד אספניולי בע"מ, ריאד אספניולי - אשל הירדן יזום ובנין בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ריאד אספניולי בע"מ ריאד אספניולי אשל הירדן יזום ובנין בע"מ
 
ריאד אספניולי בע"מ, ריאד אספניולי - אשל הירדן יזום ובנין בע"מ
תיקים נוספים על ריאד אספניולי בע"מ | תיקים נוספים על ריאד אספניולי | תיקים נוספים על אשל הירדן יזום ובנין בע"מ

342759
16000/03 בשא     31/05/2004
בשא 16000/03 ריאד אספניולי בע"מ, ריאד אספניולי נ' אשל הירדן יזום ובנין בע"מ
בעניין:
1בתי המשפטבית משפט השלום חיפה
בשא 016000/03

בתיק עיקרי: א
012600/03

בפני
:
כב' הרשמת ג. ספרא - ברנע
תאריך:
31/05/2004

בעניין
:
1 . ריאד אספניולי
בע"מ
2 . ריאד אספניוליע"י ב"כ עו"ד


אבו נאסר מארון

המבקשים


נ
ג
ד


אשל הירדן יזום ובנין בע"מ


ע"י ב"כ עו"ד


גראיסי רשאד

המשיבה


החלטה


בפני
י בקשת רשות להתגונן בפני
תביעה בסדר דין מקוצר. התביעה מתבססת על שני הסכמים לפיהם התחייבה המבקשת מס' 1 לשפות את המשיבה בגין כל סכום שתחוייב בו בקשר עם ליקויי בנייה בדירות שבנתה המבקשת עבור המשיבה, והמבקש מס' 2 ערב להתחייבות המפורשת "לתשלום כל סכום ולמילוי כל התחייבות שיפסקו במסגרת התביעה כנגד אשל" (נספח ב' לכתב התביעה).
בקשת הרשות להתגונן מסתמכת על שתי טענות: האחת, כי לא כל הסכום שנפסק בת.א 15037/00 מתייחס לליקויים שבאחריות המבקשת השניה כי כל סכום שתחוייב בו המבקשת היא מקזזת כנגד חוב של המשיבה כלפיה.

1.
כתב הערבות והשיפוי

נכון הוא כי בשלב הרשות להתגונן אין בית המשפט בוחן את סיכויי ההצלחה וההוכחה של הטענות, וניתן אף העלות טענות בעל פה נגד מסמך בכתב, ואולם אין אלה פני הדברים ביחס לטענות המבקשים. הטענות נגד פירוש המסמך (נספח ב' הנ"ל) הינן משוללות יסוד, אינן מתיישבות עם הכתוב ואינן עובדות שיש להוכיח אלא שאלה משפטית. בשלב זה ואף שלא נחקר המצהיר, אני דוחה את הטענה כי פרשנות נספח ב' הינה כפי דברי המבקשים, כלומר כי יש לחלק את האחריות בין הצדדים או כי אי שיתופם בהחלטה להסכם לפסיקה לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 מפקיעה את חיובם.


פרשנות ההסכם ומילותיו ברורה ועל המבקשים לשאת בסכום פסק הדין, ללא הסתייגות, לאחר שויתרו בכתב על כל טענה כזו.

2.
קיזוז

המבקשים העלו טענת קיזוז על סך 266,465 ₪, בגין עבודות נוספות. הסכום נכון ליום 18/4/98 (נספח ד' לבקשה). המצהיר מודה כי ביחס לכ - 190,000 ₪ מתוך הסכום, נדחתה זכותו בפסק בורר. טענות המבקש נגד חתימתו על הסכם הבוררות, כאשר הפסק ניתן בשנת 1998,
תמוהות, אך לא נסתרה הטענה כי פסק הבורר לא אושר ולא פעלו על פיו.

גם המשיבה לא התיחסה בסיכומיה כלל לטענת הקיזוז, ולכן אני נותנת למבקשים רשות להתגונן בטענת הקיזוז שהינה קצובה ומפורטת ונובעת מאותה עיסקה.

אני מפנה להחלטתי מיום 27/10/03 בה הובהר כי כתב התשובה על נספחיו לרבות התצהיר אינם מהווים חלק מהליך זה. את העובדות הרלבנטיות בטענה זו יהיה צורך לברר בהוכחות.


מכל האמור לעיל, ניתנת למבקשים רשות להתגונן בטענה היחידה של קיזוז סכומים שחייבת להם המשיבה כנגד הסכום אותו חייבים המבקשים למשיבה על פי כתב תביעה זה.


לאור האיחור בהעלאת הטענה כלפי הבוררות, העדר טענה נגד המשיבה בכתב השיפוי בדבר הכפיפות לקיזוז ונסיון ההתחמקות מהתחייבות ברורה, אני סבורה כי יש להתנות את מתן הרשות להתגונן בטענת הקיזוז בהפקדת הסך 20,000 ₪ בקופת ביהמ"ש בתוך 30 יום.


המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים, ותעלה את התיק לעיוני לא יאוחר מיום
10/7/04.


ניתנה היום י"א בסיון, תשס"ד (31 במאי 2004) בהעדר הצדדים.

ג. ספרא-ברנע, רשמת
הקלדנית: מלי אל.


בשא בית משפט שלום 16000/03 ריאד אספניולי בע"מ, ריאד אספניולי נ' אשל הירדן יזום ובנין בע"מ (פורסם ב-ֽ 31/05/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן