שלומי נורית - מועצה אזורית בקעת הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שלומי נורית מועצה אזורית בקעת הירדן
 
שלומי נורית - מועצה אזורית בקעת הירדן
תיקים נוספים על שלומי נורית | תיקים נוספים על מועצה אזורית בקעת הירדן

344843
3255/04 עב     29/06/2005
עב 3255/04 שלומי נורית נ' מועצה אזורית בקעת הירדן
בעניין:

1בתי המשפט


בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
עב 003255/04


בפני
כב' הרשמת גרשון חופית


29/06/2005
בעניין:
שלומי נוריתע"י ב"כ עו"ד
לנדאו נעמי

התובעת


נ
ג
ד


מועצה אזורית בקעת הירדןע"י ב"כ עו"ד
רוגל גלעד

הנתבעת

החלטה
ניתנת בזאת החלטה בדבר הגשת תצהירי עדות ראשית בתיק:

1.
הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. התצהירים יוגשו ב- 4 עותקים, 3 עותקים לביה"ד ואחד ישירות לצד שכנגד.

2.
תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3.
הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני
ביה"ד.

4.
א.
בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול
ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב.
בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך
זה בפני
ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5.

סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א.
התובע/ת י/תגיש את תצהיריה/ו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב.
הנתבע/ת י/תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.
ג.
לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6.

למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

7.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8.
בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.

9.
התיק יועבר לשופט לקביעת מועד להוכחות.

ניתנה היום, כ"ב בסיון, תשס"ה (29 ביוני 2005) בהעדר הצדדים.

גרשון חופית
, רשמת
עב בית דין אזורי לעבודה 3255/04 שלומי נורית נ' מועצה אזורית בקעת הירדן (פורסם ב-ֽ 29/06/2005)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן