חיים קציר - "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה בע"מ

 
חיים קציר - "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה בע"מ
תיקים נוספים על חיים קציר | תיקים נוספים על "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה בע"מ

2486/02 עב     27/04/2003
עב 2486/02 חיים קציר נ' "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה בע"מ
1
בתי הדין לעבודה

עב 002486/02
בבית הדין האזורי לעבודה
ב ב א ר - ש ב ע
27/04/2003

כב' הרשם זיידרמן ישראל

בפני
:

חיים קציר

בעניין:
התובע
נ ג ד
"נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה בע"מ


הנתבעת
אילת שומרוני - ברנשטיין

ע"י ב"כ עוה"ד
פסק דין
1. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת ביום 24.10.02. לנתבעת נשלחה דרישה להגשת כתב-הגנה תוך 30 יום וזו הומצאה לידיה ביום 21.11.02 .

2. ביום 28.1.03 הגישה ב"כ הנתבעת בקשה למתן ארכה להגשת כתב הגנה וביה"ד נעתר לבקשה ונתן ארכה עד ליום 28.1.03 .

ביום 2.2.03 הגישה ב"כ הנתבעת בקשה נוספת למתן ארכה להגשת כתב הגנה וביה"ד שוב נעתר לבקשה ונתן ארכה עד ליום 2.3.03, תוך ציון שלא תינתן ארכה נוספת.

3. עד היום, לא הגישה הנתבעת כתב-הגנה.

4. בנסיבות אלה, איעתר לבקשת התובע, ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, אתן בידי התובע, פסק-דין על יסוד כתב-התביעה שהגיש.

5. הנתבעת תשלם לתובע כדלקמן :
א. א. יתרת שכר בסך של 10,577 ₪ .
ב. ב. השלמת פיצויים בסך של 2,002 ₪ .

הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30.6.02 ועד ליום התשלום המלא בפועל . אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 14 ימים מיום שיומצא פסה"ד לידי הנתבעת, ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה בשיעור 3% מיום 30.6.02 ועד ליום התשלום המלא בפועל .

6. בנוסף , תשלם הנתבעת לתובע כדלקמן :
א. א. פיצוי בגין אי הפרשה לקרן השתלמות בסך 6,434 ₪ .
ב. ב. זכויות אחרות (ימי עבודה , חופשה, הודעה מוקדמת, בונוס ) בסך 37,104 ₪ .
ג. ג. פיצוי בגין אי הפרשה לאי העברת ניכויים לפנסיה מקיפה בסך 11,260 ₪

הסכומים הנ"ל ישולמו לתובע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 30.6.02 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

7. כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 1,000 ₪, אשר ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

8. התובע יודיע בתוך 14 ימים אם בדעתו להמשיך ההליכים כנגד נתבעת 2 . אי מתן הודעה ייחשב הדבר כהסכמה לסגירת התיק .

ניתן היום, כ"ה בניסן, תשס"ג (27 באפריל 2003), בהעדר הצדדים .

ישראל זיידרמן, רשם

002486/02עב 734 שוש משיח
עב בית דין אזורי לעבודה 2486/02 חיים קציר נ' "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה בע"מ (פורסם ב-ֽ 27/04/2003)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על חיים קציר      דוח מידע משפטי על "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות בדיקת רקע על חיים קציר      דוחות מידע עסקי על "נפרו" - נגב פרויקטים הנדסה בע"מ


להסרת פסק דין זה לחץ כאן