מטבחי אמיר 1994 בע"מ - עידו שבח, שבח דורית

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מטבחי אמיר 1994 בע"מ עידו שבח שבח דורית
 
מטבחי אמיר 1994 בע"מ - עידו שבח, שבח דורית
תיקים נוספים על מטבחי אמיר 1994 בע"מ | תיקים נוספים על עידו שבח | תיקים נוספים על שבח דורית |

345450
28789/00 א     21/03/2005
א 28789/00 מטבחי אמיר 1994 בע"מ נ' עידו שבח, שבח דורית
בעניין:

2בתי המשפטבית משפט השלום חיפה
א
028789/00

בתיק עיקרי:
028789/

בפני
:
כב' השופטת ר. למלשטריך-לטר
תאריך:
21/03/2005

מטבחי אמיר 1994 בע"מע"י ב"כ עו"ד
עלי סתייתי

תובעת


-
נ
ג
ד
-


1 . עידו שבח

2 . שבח דורית


ע"י ב"כ עו"ד
גלוסקה מרדכי

נתבעים


פסק דין

1.
תחילתה של תביעה זו בשטר שהוגש לביצוע בהוצאה לפועל, על סך של 20,000 ₪ שזמן פרעונו 15.10.97. נתנה רשות להתגונן בכפוף להפקדה של 6,000 ₪ (בערבות בנקאית).

2.
את השיק הגישה לביצוע חברת מטבחי אמיר 1994 בע"מ
בטענה כי סכום זה מגיע לה בעבור עבודות נגרות שהתקינה בבית הנתבעים. הנתבעים טענו כי מתוך שיק זה שולם סכום של 15,000 ₪, ואילו התובעת טענה כי הסכום של 15,000 ₪ שולם עבור תוספת של עבודות.

3.
הנתבעים הגישו תביעה שכנגד במסגרתה טענו כי העבודות בוצעו באופן לקוי, וסך כל נזקיהם מגיע לסך של 44,850 ₪.

4.
הצדדים הגיעו להסדר דיוני לפיו האדריכלית, גב' ציפי רם, אשר לוותה את פרויקט הנגרות, תבדוק האם בוצעו עבודות נוספות מעבר להתקשרות הבסיס ואת שווין, וכן תבדוק טענות ליקויים ופגמים ואת עלות תיקונם.

עוד הסכימו הצדדים כי מעבר לחוו"ד האדריכלית לא ישמעו עדויות ולא יובאו ראיות.

5.
האדריכלית גב' רם, נתנה חוו"ד במסמך מיום 01.12.04 ובמסמך מיום 25.02.05. האדריכלית העריכה את עלות התיקונים בסכום של 6,500 ₪. כמו כן, העריכה האדריכלית את עלות ביצוע העבודות הנוספות שבוצעו ע"י התובעת ולא היו במסגרת החוזה בסכום של 2,500 ₪.

6.
מכאן עולה כי סכום יתרת השיק שלא שולם הוא 5,000 ₪ בערכי אוקטובר 97', דהיינו סכום משוערך להיום בסך של 8,093 ₪.

לסכום זה יש להוסיף עבודות תוספת בסך של 2,500 ₪ + מע"מ, דהיינו יתרה לתשלום 11,018 ₪. מסכום זה יש לקזז עלות התיקון בסכום של 6,500 ₪ + מע"מ.

יתרה לתשלום הינה 3,413 ₪. הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעת הסך הנ"ל בתוך 30 יום מהיום. התובעת תהיה רשאית להפרע מהפקדון שהפקידו הנתבעים. יתרת הפקדון תוחזר לנתבעים.

7.
בנסיבות אלו אין חיוב בהוצאות. בשכ"ט המומחית, ישאו הצדדים בחלקים שווים.

8.
המזכירות תעביר העתק

פסק דין
זה לצדדים.

ניתן היום י' ב אדר ב, תשס"ה (21 במרץ 2005) בהעדר הצדדים.

ר. למלשטריך-לטר
, שופטת
קלדנית: שלומית ב.


א בית משפט שלום 28789/00 מטבחי אמיר 1994 בע"מ נ' עידו שבח, שבח דורית (פורסם ב-ֽ 21/03/2005)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן