מסרי בסמה - תנופה שירותי כח אדם בע"מ, תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ, תנופה כח עוצמה בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
מסרי בסמה תנופה שירותי כח אדם בע"מ תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ תנופה כח עוצמה בע"מ
 
מסרי בסמה - תנופה שירותי כח אדם בע"מ, תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ, תנופה כח עוצמה בע"מ ואח'



1288/05 בשא     30/03/2005



תיקים נוספים על מסרי בסמה
תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
תיקים נוספים על תנופה כח עוצמה בע"מ




בשא 1288/05 מסרי בסמה נ' תנופה שירותי כח אדם בע"מ, תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ, תנופה כח עוצמה בע"מ ואח'




בעניין:

2



בתי הדין לעבודה



בית הדין האזורי לעבודה - חיפה
בשא001288/05

בתיק עיקרי: עב
000606/05

בפני
:
כב' הרשם אלכס קוגן
תאריך:
30/03/2005





בעניין:
מסרי בסמה



ע"י ב"כ עו"ד
עבאס שאדי

מבקשת

נ
ג
ד


1. תנופה שירותי כח אדם בע"מ

2. תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
3. תנופה כח עוצמה בע"מ





משיבות

החלטה


1.
ניתן בזאת צו עיקול זמני עד לסך של 5,000 ש"ח על כספי משיבה 1 אשר מוחזקים אצל מועצה מקומית נחף וכן אצל בנק דיסקונט בע"מ.


העיקול הזמני לא יחול על כספים הנמצאים בחשבונות עו"ש דביטורי ו/או חח"ד.


2.
מתן העיקול הזמני הינו בכפוף להמצאת התחייבות עצמית של המבקשת, ללא הגבלת סכום, וערבות צד ג' של שני אנשים (שאינם קרובי משפחה מקרבה ראשונה)
על סך של
1,500
ש"ח כל אחד.

נוסח הערבות וההתחייבות העצמית יימסרו ע"י מזכירות בית הדין.
טפסי
הערבות וההתחייבות העצמית יכללו הצהרה על רכוש והכנסות הערב והמבקשת.

3.
כל זמן שלא תומצאנה הערבויות וההתחייבות העצמית לא יכנס העיקול לתוקפו.

4.
על המבקשת להמציא הערבויות ואת ההתחייבות העצמית בהתאם להחלטה זו תוך 7 ימים מהיום שאם לא כן תמחק הבקשה.












5.
המבקשת תמציא למשיבות במסירה אישית, תוך 10 ימים מהיום, העתק מהחלטה זו וכן מיתר כתבי בית הדין.

6.
לעיון ביום 1/5/05.

ניתנה היום י"ט ב אדר ב, תשס"ה (30 במרץ 2005) בהעדר הצדדים.




אלכס קוגן
,
רשם


001288/05בשא710 טלי.נ.






בשא בית דין אזורי לעבודה 1288/05 מסרי בסמה נ' תנופה שירותי כח אדם בע"מ, תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ, תנופה כח עוצמה בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 30/03/2005)











תיקים נוספים על מסרי בסמה
תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם בע"מ
תיקים נוספים על תנופה שירותי כח אדם ואחזקות (1991) בע"מ
תיקים נוספים על תנופה כח עוצמה בע"מ




להסרת פסק דין זה לחץ כאן



הוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט