איתן גולדברג - דוד כהן, לטף השקעות (88) בע"מ, גליל פזקטל תעשיות מתכת בע"מ ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
איתן גולדברג דוד כהן לטף השקעות (88) בע"מ גליל פזקטל תעשיות מתכת בע"מ
 
איתן גולדברג - דוד כהן, לטף השקעות (88) בע"מ, גליל פזקטל תעשיות מתכת בע"מ ואח'

מידע על דוד כהן   


5252/00 עא     20/12/2000תיקים נוספים על איתן גולדברג
תיקים נוספים על דוד כהן
תיקים נוספים על לטף השקעות (88) בע"מ
תיקים נוספים על גליל פזקטל תעשיות מתכת בע"מ
עא 5252/00 איתן גולדברג נ' דוד כהן, לטף השקעות (88) בע"מ, גליל פזקטל תעשיות מתכת בע"מ ואח'ב
בית המשפט העליוןע"א 5252/00


בפני
: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ

המערער

:
איתן גולדברג


נגד

המשיבים
:
1. דוד כהן
2. לטף השקעות (88) בע"מ
3. גליל פזקטל תעשיות מתכת בע"מ


צו סיכומי טענות


מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות

1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערער והמשיבים יוגבל ל - 7 עמודים, וסיכומי התשובה של המערער ל - 3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה
a4
. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן
david
. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערער יגיש את סיכום טענותיו עד יום 8.2.01.

4. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 25.3.01.

5. סיכומי תשובה יוגשו, אם חפץ המערער בכך, עד יום 4.4.01.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

ניתנה היום, כ"ג בכסלו תשס"א (20.12.00).

חגית מאק-קלמנוביץ
ר ש מ ת
העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ
פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
00052520.
v01


עא בית המשפט העליון 5252/00 איתן גולדברג נ' דוד כהן, לטף השקעות (88) בע"מ, גליל פזקטל תעשיות מתכת בע"מ ואח' (פורסם ב-ֽ 20/12/2000)תיקים נוספים על איתן גולדברג
תיקים נוספים על דוד כהן
תיקים נוספים על לטף השקעות (88) בע"מ
תיקים נוספים על גליל פזקטל תעשיות מתכת בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט