ויטרום 88 (98) בע"מ - שנקר צילי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ויטרום 88 (98) בע"מ שנקר צילי
 
ויטרום 88 (98) בע"מ - שנקר צילי14865/04 א     11/01/2005תיקים נוספים על ויטרום 88 (98) בע"מ
תיקים נוספים על שנקר צילי
א 14865/04 ויטרום 88 (98) בע"מ נ' שנקר צילי
בעניין:

9בתי המשפטבית משפט השלום חיפה
א
014865/04


בפני
:
כב' הרשמת ג. ספרא - ברנע
תאריך:
11/01/2005
בעניין
:
ויטרום 88 (98) בע"מע"י ב"כ עו"ד
דרש

התובעת


נ
ג
ד


שנקר ציליע"י ב"כ עו"ד
אביבי

הנתבעת


פסק דין

הצדדים הסמיכוני לפסוק בתיק לפי ס' 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד- 1984.

לאחר ששמעתי את הצדדים, ועיינתי בכל כתבי הטענות שהגישו, אני קובעת כי בין הצדדים נכרת הסכם לרכישת הפריטים המופיעים בהזמנה נספח א' לכל אחד מהתצהירים, ובמועד מאוחר יותר הזמינה הנתבעת דלת נוספת, שתומחרה בתחילה ב -.1,000 ₪ ולאחר מכן צומצה הדרישה ל -.900 ₪. הנתבעת שילמה -.500 ₪ במזומן ומסרה 3 שיקים ע"ס -.1,700 ₪ כל אחד, מתוכם נפרע רק אחד, והדיון הינו בעניין שני השיקים האחרים שלא כובדו.

אין חולק כי לא סופקו לנתבעת דלתות למקלחון או אמבטיה והיתר סופק לשביעות רצונה. עוד אין חולק כי הנתבעת כבר התקינה את הדלתות באמצעות ספק אחר.

בין הצדדים מספר פלוגתאות: העיקריות שבהן: כמה דלתות למקלחת ו/או אמבטיה כלולות בהזמנה, כאשר התובעת טוענת סה"כ דלת למקלחון שמורכבת מ-2 כנפים והנתבעת טוענת כי שתי דלתות אחת במקלחון ואחת בחדר האמבטיה. מחלוקת נוספת הינה בשאלה האם בין מועד ההתקנה למועד פרעון השיק השני היה ניתן להתקין את הדלתות. התובעת טוענת שלא והנתבעת טוענת שניתן היה והתובעת היא שנמנעה מלהתקין.

כבר עתה אציין כי לא ראיתי בהתכתבות בין ב"כ הצדדים בחודש ספטמבר 2002 משום הסכם אחר. המדובר היה במו"מ שלא השתכלל עקב אי הסכמה בעניין מועד ההתקנה.

לאחר שעיינתי בכל החומר ובפרוטוקול, אני קובעת כי הסכום של -.5,600 ₪ נמסר לתובעת עבור התקנת כל הפריטים בהזמנה ועוד דלת לאמבטיה. אין אני מקבלת את ההבחנה בין דלת לכנף, כאשר איש אינו מתייחס לדלת בעלת שתי כנפים כאל שתי דלתות.

הבדל בין טופס ההזמנה המקורי בסך -.4,700 ₪ לטופס המתוקן אינו יכול להשאיר מקום לספק כי בגין הזמנה 8549 הכוללת דלת למקלחון (ולא דלתות למקלחון) היה על הנתבעת לשלם -.4,700 ₪ והתוספת היתה מאוחרת והתייחסה לדלת נוספת לאמבטיה.

רק פרשנות זו עולה בקנה אחד עם התצהירים וההתכתבויות לאורך כל הדרך. כבר בתצהיר המבקשת אנו מוצאים: "שתי דלתות". הערבוב שנעשה בדיון בהתנגדות בין דלתות זכוכית למקלחון לדלתות זכוכית למקלחון אמבטיה אינן חורצות את גורל הטענה, אלא התייחסות הצדדים, הקשר הדברים ואופן ניסוחם בהתכתבויות ביניהם ובהזמנה.

כך למשל בהזמנה עצמה, שערוכה ע"י התובעת נרשם "1
x

דלת למקלחון" מאחר ולא יעלה על הדעת כי התובעת תתקין רק כנף אחת ברור ש"דלת" – הכוונה לדלת מושלמת על כנפיה השונות. על כן אין גם הרחבת חזית.

עם זאת, לצורך הפסיקה בתיק בדרך הפשרה, אין די בקביעה זו, ומאחר ולא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור ולקבוע כי כנגד תשלום השיקים תתקין התובעת את הדלתות, שכן הנתבעת כבר התקשרה עם ספק אחר וביצעה את העבודה באמצעותו. על כן יש לפסוק בתיק לפי מצב הדברים היום.

בענין זה אני קובעת כי הנתבעת לא פעלה כראוי עת ביטלה את השיקים ולאור שווי הסחורה שסופקה לה עד ליום 10.7.04, אשר גם לפי טענתה היתה בשווי של לפחות
-.3,000 ₪, לכן כל עוד לא שילמה סכום זה לא הייתה לה זכות לא לכבד שיקים.
משחיללה השיקים שאין מחלוקת שהגיעו לתובעת, צדקה גם התובעת שסירבה להמשיך ולספק לה את ההזמנה.

הסיכום הוא שנתבעת נותרה חייבת -.3,400 ₪ אך לא סופקו לה שתי דלתות שניתן להעריך את שווין בכ - 1,800 ₪ (דלת למקלחון בשווי מוסכם של -.900 ₪ והדלת לאמבטיה בשווי דומה בדרך האומדנא).

לאור המצב כפי שהוא כיום, ומאחר והתובעת ממילא טענה כי הכינה רק דלת אחת שהוזמנה בשווי -.900 ₪, אני קובעת כי לסילוק התביעה תשלם הנתבעת לתובעת הסך -.2,200 ₪ לפי החישוב של יתרת סכום ההזמנה, פחות דלת אחת שלא סופקה ולא יוצרה וחצי מהדלת שהוכנה ולא סופקה.

בנוסף תשא הנתבעת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך -.1,000 ₪.

סכום הפיקדון בבש"א 4623/04 יועבר לתובעת לידי בא כוחה
, ואת היתרה תשלים הנתבעת תוך 30 יום.

המזכירות תשלח את הפרוטוקול ופסק הדין לצדדים.

ניתן היום א' בשבט, תשס"ה (11 בינואר 2005) בהעדר הצדדים.


ג. ספרא-ברנע, רשמתהקלדנית: שביט י.
א בית משפט שלום 14865/04 ויטרום 88 (98) בע"מ נ' שנקר צילי (פורסם ב-ֽ 11/01/2005)תיקים נוספים על ויטרום 88 (98) בע"מ
תיקים נוספים על שנקר צילי
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט