בנק לאומי לישראל בע"מ-סניף מגדל העמק - גלם עמוס, גלם יהודית

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
בנק לאומי לישראל בע"מ-סניף מגדל העמק גלם עמוס גלם יהודית
 
בנק לאומי לישראל בע"מ-סניף מגדל העמק - גלם עמוס, גלם יהודית
תיקים נוספים על בנק לאומי לישראל בע"מ-סניף מגדל העמק | תיקים נוספים על גלם עמוס | תיקים נוספים על גלם יהודית |

5476/03 א     20/02/2005
א 5476/03 בנק לאומי לישראל בע"מ-סניף מגדל העמק נ' גלם עמוס, גלם יהודית
בעניין:

2בתי המשפטבית משפט השלום חיפה
א
005476/03


בפני
:
רשם: ברגר בנציון
תאריך:
21/02/2005
בעניין
:
בנק לאומי לישראל בע"מ-סניף מגדל העמק


תובע


- נ
ג
ד -


1.
גלם עמוס

2.
גלם יהודית

נתבעיםהחלטה

1.
התובע הגיש כנגד הנתבעים תביעה בגין יתרות חוב בחשבון הנתבעים אצלו.
2.
התביעה הוגשה ביום 11.3.03 בסד"מ.
3.
הנתבעים דרשו מהתובע מסמכים שונים אשר חלקם הומצא לנתבעים וחלקם לא אותרו ע"י התובע.
4.
בהתאם להסכמה דיונית שקיימת בין הצדדים קיימת ארכה להגשת בקשת רשות להגן 60 יום לאחר המצאת המסמכים לנתבעים, בקשה כאמור לא הוגשה עד היום,
5.
בנסיבות הענין, נמצא כי הגשת התביעה בסד"מ וההליכים המקדמיים הביאו לעיכוב הדיון בבקשה למתן רשות להגן נ

וכח כל ההלכות הקיימות מחד, לענין התנאים הנדרשים להגשת תביעה בסד"מ, ומאידך לזכותם של הנתבעים לקבל מסמכים הדרושים לצורך הגנתם.6.
נוכח העיכוב הממושך בניהול התיק אני מורה כדלקמן:
א.
התובע ימציא לנתבעים תוך 30 יום מהיום את כל המסמכים הנדרשים ע"י הנתבעים בקשר לחשבון חח"ד 40800/16 מיום 25.2.99 ועד יום הגשת התביעה.
ב.
התובע ימצא לנתבעים תוך 30 יום מהיום את כל המסמכים הנדרשים ע"י הנתבעים והקשורים לחשבון שיקים 3310/22 מיום 28.7.97 ועד מועד הגשת התביעה.
ג.
במידה וחלק מהמסמכים הנדרשים הומצאו לנתבעים במסגרת המסמכים שפורטו בסע' 8 לתגובת הבנק מיום 15.2.05 אין צורך בהמצאה חוזרת.
ד.
הבנק ימציא לנתבעים תצהיר מפורט של המסמכים שנדרשו כפי שקבעתי לעיל בסע' א' ו-ב' שאין בידו לאתר והסיבה לכך.
ה.
הנתבעים


יגישו בקשה למתן רשות להגן 45 יום מיום קבלת המסמכים והתצהיר ויתייחסו בנימוקי הבקשה, במידה וירצו, גם לטענות הגנה מפורטות הנובעת
מהחוסר במסמכים שנדרשו.
ו.
הבנק יודיע לביהמ"ש תוך 30 יום מהיום על המועד בו הומצאו המסמכים הנוספים כאמור בהחלטה זו.
ז.
הנתבעים רשאים לצרף
חוו"ד, אם ירצו, לבקשת רשות להגן מטעמם.


7.
נקבע לדיון בבקשה למתן רשות להגן ליום 1.5.05 שעה 13.00.

לא תהיינה דחיות מועד הדיון או ארכות להגשת בקשה למתן רשות להגן, וביהמ"ש יפעל בהתאם להחלטה זו ולמועדים שנקבעו במועד הדיון הנ"ל.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

ניתנה היום י"א ב אדר א, תשס"ה (20 בפברואר 2005) בהעדר הצדדים.

_______________
בן ציון ברגר,
רשם


קלדנית: אתי ע.


א בית משפט שלום 5476/03 בנק לאומי לישראל בע"מ-סניף מגדל העמק נ' גלם עמוס, גלם יהודית (פורסם ב-ֽ 20/02/2005)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן