כהן רחל - הירדן-חב' לבניין בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
כהן רחל הירדן-חב' לבניין בע"מ
 
כהן רחל - הירדן-חב' לבניין בע"מ
תיקים נוספים על כהן רחל | תיקים נוספים על הירדן-חב' לבניין בע"מ

354632
20093/00 א     28/10/2004
א 20093/00 כהן רחל נ' הירדן-חב' לבניין בע"מ
בעניין:

5בתי המשפטבית משפט השלום חיפה
א
020093/00


בפני
:
כב' השופטת ר. למלשטריך-לטר
תאריך:
28/10/2004

כהן רחלע"י ב"כ עו"ד
המאירי יהודה
תובעת
הנתבעת שכנגד-
נ
ג
ד
-


הירדן-חב' לבניין בע"מע"י ב"כ עו"ד
הכהן יורם
נתבעת
התובעת שכנגד


פסק דין

1.
התובעת הגישה תביעתה בגין ליקויי בניה ואיחור במסירה של דירה שרכשה מהנתבעת, חברה קבלנית. הדירה נמצאת ברח' השופטים 6, בקרית-אתא.

2.
הנתבעת הגישה תביעה נגדית בעילת לשון הרע.

3.
הצדדים הגיעו להסדר דיוני לפיו בית המשפט יכריע בתביעה זו בדרך פשרה, לפי ס' 79א'.

4.
עובדות הרקע

4.1
בין התובעת לנתבעת נחתם הסכם לרכישת הדירה ביום 26.03.97.

4.2
מועד המסירה המיועד היה סוף חודש יוני 1998. על פי ההסכם יכלה הנתבעת לדחות את מועד המסירה ב- 60 יום והמועד אכן נדחה. מעבר לכך התחייבה הנתבעת בפיצוי בשיעור של 1,500 ₪ לחודש, מיום המסירה המתוקן.

4.3
התובעת טוענת כי מועד מסירת הדירה היה רק בחודש אפריל 99' (קיים מכתב ב"כ התובעת לנתבעת מיום 09.11.98 המוחה כנגד אי העברת החזקה).

4.4
התובעת טוענת כי מיד עם כניסתה לדירה הודיעה לנתבעת על ליקויים שונים, אך הנתבעת לא פעלה לתיקונם. מכתב ראשון בעניין הליקויים המופנה אל הנתבעת נושא תאריך 13.03.00. לא צורפו אסמכתאות לפניות קודמות. מסתבר שחודש קודם לכן קבלה התובעת חוות דעת ממומחה בניה לעניין זה.

4.5
ביום 09.08.00 נשלח לנתבעת מכתב עורך דין של התובעת ביחד עם חוות דעת המומחה, המעמיד את סכום הנזק של 114,700 ₪. במכתב זה נדרשה הנתבעת לתקן את הליקויים.

4.6
ביום 05.09.00 הגישה התובעת את תביעתה לבית המשפט.

5.
גובה הנזק בגין ליקויי בנייה ואיחור במסירה

5.1
הנתבעת לא הראתה בתגובתה כי עשתה מאמצים כלשהם על מנת לתקן את הליקויים בביתה של התובעת. הנתבעת מפנה למעמד הדיון הראשון בין הצדדים, מיום 29.10.02, שם ציין כי יש לנתבעת טענה שהתובעת לא הסכימה לתיקון. אין כל מסמך שמלמד על כך. יתרה מזאת, ממרץ 2000 יש פניות בכתב של התובעת, ובמהלך שנתיים וחצי עד למועד הדיון אין כל מסמך המלמד על כך שהנתבעת בקשה לתקן, והתובעת מנעה זאת ממנה. לפיכך, לא מצאתי כי עומדת לנתבעת זכות התיקון בפועל.

5.2
מונה מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת הליקויים, ועל פי חוות דעתו מגיעה עלות התיקונים לסכום של 11,027 ₪ (כבר כולל מע"מ) (במונחי 15.12.02), בתיקון מע"מ ל- 17% ומשוערך להיום 11,885 ₪.

5.3
בנוסף גובה פתח היציאה למרפסת קטן ב- 26 מ"מ מהמצוין בתקן. המומחה השאיר לשיקול דעת בית המשפט אם מדובר בנזק המחייב פיצוי. אני מצאתי לנכון לפסוק בגין ראש נזק זה פיצוי בסך של 1,500 ₪.

5.4
לפיכך, גובה הפיצוי בגין ליקויי הבניה מגיע לסכום מצטבר של 13,385 ₪.

5.5
לענין האיחור במסירה - בין הצדדים קיים

פסק דין
בהתדיינות קודמת, מיום 02.04.00. מפסק הדין עולה כי החברה הקבלנית בקשה בשנת 99' לעכב את כניסתה של התובעת לדירה בשל כך שלא סיימה לשלם את התמורה בעבור רכישת הדירה. עולה כי בדיון מיום 11.02.99 הסכימו הצדדים כי התובעת תפקיד סכום של 17,000 ₪ ותוכל לתפוס חזקה בדירה. בנסיבות אלו, ונוכח העדר טענה מפורטת בענין זה וכימותה כספית, לא מצאתי לנכון לפסוק לתובעת סכום כלשהוא בגין האיחור במסירה.

6.
לשון הרע

6.1
הצדדים התמקדו בסיכומיהם בעיקר בנושא התביעה שכנגד, שעניינה לשון הרע.

6.2
התובעת שכנגד טענה בכתב תביעתה כי חודשים ארוכים ניסתה למכור דירה נוספת שנותרה בידה, אך הנתבעת שכנגד גרמה לרוכשים פוטנציאלים לברוח מהמקום, שכן הנתבעת שכנגד "הטיחה דברי שקר וכזב כנגד החברה".

6.3
התובעת שכנגד שלחה לנתבעת שכנגד מכתב מיום 07.06.99, שם טענה כי הנתבעת שכנגד משמיצה את החברה ופוגעת בשמה הטוב.

6.4
מאום בכתב התביעה שכנגד לא מפרט
מהי אמירתה של הנתבעת שכנגד.

6.5
התובעת שכנגד צרפה לסיכומיה תצהיר, שלא הוגש בתוך המועד שהיה נקוב להגשת תצהירים בתיק, ולא ידוע לי אם הגשה מאוחרת זו היא על דעת הצד השני. בתצהיר בקשה התובעת שכנגד לטעון מפי מתווכת כי הנתבעת שכנגד צעקה למבקרים בדירה כי יש בעיות וליקויים רבים, יש חריגות בניה, אין טופס 4 והקבלן רמאי ושקרן. התצהיר אינו נוקב מועד, אלא "במהלך השנים שבין 1999 ובין 2000".

6.6
אין התייחסות ממוקדת מטעם התביעה שכנגד לאמירה ספציפית במועד מסויים.

6.7
הנתבעת טענה כי בחודש מאי או יוני 99' דפקה על דלתה אשה שהיתה מלווה במתווכת דירות ושאלה אותה מספר שאלות כמו אם לבנין טופס 4, ואם יש חיבור למים וחשמל. הנתבעת שכנגד השיבה לה את האמת, כי אין טופס 4 ואין חיבורי קבע לחשמל ומים. (ואכן גם נכון לנובמבר 2003 לא היה טופס 4 לבנין).

6.8
לבד מפרטי אמת כמו למשל שבבניה היו ליקויי בניה (כפי שראינו בתיק זה), העובדה שאין טופס 4, הרי ששאר האמירות הינן בגבול מתיחת הבקורת והעברת התרשמות אישית, מנסיונה הפרטי של הנתבעת שכנגד. ידוע כי היתה טענה למסירה מאוחרת בניגוד לחוזה, והנתבעת שכנגד לא היתה שבעת רצון, והעברת בקורת אישית לרוכש פוטנציאלי הפונה אליה איננה עולה לכדי לשון הרע.

6.9
התובעת שכנגד טוענת כי הנתבעת שכנגד בצעה פעולות הנוגדות את התחייבויותיה בהסכם הרכישה. התובעת שכנגד טוענת כי הנתבעת שכנגד הביעה התנגדות בפני
הרשויות כנגד התובעת שכנגד, בניגוד להתחייבותה בהסכם הרכישה. עוד נטען כי הנתבעת שכנגד פנתה לעירית קרית-אתא ולגורמי התכנון והבניה בטענה כי נעשתה בניה ללא היתר.

6.10
התובעת שכנגד זנחה בסיכומיה טענות כתב התביעה שכנגד ס' 7.2, 7.3, 7.5, ובקשה להוסיף בסיכומיה לראשונה פניות של הנתבעת שכנגד לעיקול דירה של התובעת שכנגד שלא נמכרה. לטענה זו אין ביטוי בכתב הטענות.

6.11
התובעת שכנגד צירפה מכתב התנגדות של דיירי הבית, שם התנגדו בשל כך שהמצב הסופי לא תאם את תוכנית הדירה שקנו. התובעת שכנגד בקשה להסתמך על ס' 16.7 להסכם, אך לא הראתה כי שינויים שנעשו על ידה היו שינויים מותרים על פי ההסכם.

7.
לסיכום

7.1
על הנתבעת לפצות את התובעת בסכום של 13,385 ₪. לסכום זה יש להוסיף תשלום הוצאות בסך של 4,132 ₪, תשלום שכ"ט ב"כ התובעת בסך של 5,000 ₪ + מע"מ, וכן תשלום אגרה שהיתה משתלמת אם התביעה היתה מוגשת בערכי היום על סך של 35,000 ₪.

7.2
התשלום בתוך 30 יום מהיום.

7.3
התביעה שכנגד נדחית.

7.4
המזכירות תעביר העתק

פסק דין
זה לצדדים.

ניתן היום י"ג בחשון, תשס"ה (28 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.

ר. למלשטריך-לטר
, שופטת
קלדנית: שלומית ב.


א בית משפט שלום 20093/00 כהן רחל נ' הירדן-חב' לבניין בע"מ (פורסם ב-ֽ 28/10/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן