אליהו אלמקייס - אחים אלימלך - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אליהו אלמקייס אחים אלימלך - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
 
אליהו אלמקייס - אחים אלימלך - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
תיקים נוספים על אליהו אלמקייס | תיקים נוספים על אחים אלימלך - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ

357011
2633/04 בשא     10/10/2004
בשא 2633/04 אליהו אלמקייס נ' אחים אלימלך - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ
בעניין:
1בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בשא002633/04

בתיק עיקרי: עב
001061/04

בפני
:
כב' הרשמת אורית יעקבס


10/10/2004
בעניין:
אליהו אלמקייס


ע"י ב"כ עוה"ד

מאיה מרדכי כהן

המבקש/התובע- נגד -
אחים אלימלך - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ


ע"י ב"כ עוה"ד
סלאח דהוד ואח'

המשיבה/הנתבעת

החלטה

1.
מעיון בבקשה ובכל המסמכים שהוגשו לתיק מאז החלטות בית הדין מיום 24/6/04 ומיום 2/9/04, עולה כי לבית הדין דאגו הצדדים להגיש מסמכים מהם עולה כי קיימו את החלטות בית הדין, וכן כי פעלו בהתאם להסכמה אליה הגיעו ביום 24/6/04 (שורות 9-7 לפרוטוקול, שם).

משכך, הריני דוחה את הבקשה למחיקת כתב ההגנה.

שאלת ההוצאות תישקל בסיום ההליך.

2.
מכיוון שהצדדים לא הודיעו כי הגיעו לפשרה, הריני מורה על הגשת תצהירים כדלקמן:

א.
הצדדים יגישו את העדויות הראשיות, של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין), בתצהירים.
ב.
כל צד יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.

כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.
ג.
העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה, הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו תצהירים לצד השני כאמור.
ד.
סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיו כדלהלן:

התובע תוך 30 יום מיום שתומצא החלטה זו.

הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תצהירי ומסמכי התובע.
ה.
לא יוגשו תצהירי התובע, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות ביה"ד לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד יראה הדבר כאילו אין בדעת הנתבעת להביא ראיות, והיא לא תורשה להגיש ראיות מטעמה.
ו.
על המצהירים להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין במועד שנקבע להוכחות, (או במועדים שיקבעו בעתיד להוכחות), אלא אם כן הודיע צד למשנהו שהוא מוותר על חקירת אותו עד.
ז.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בתוך המועד להגשת תצהיריו בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני
ביה"ד, כאשר העתק מהבקשה ישלח ישירות לצד השני.
בבקשה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.

3.
ישיבת ההוכחות תתקיים ביום
27.12.04
שעה
09:30
.ניתנה היום כ"ה בתשרי, תשס"ה (10 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.
אורית יעקבס
, רשמתרונית בר אור
בשא בית דין אזורי לעבודה 2633/04 אליהו אלמקייס נ' אחים אלימלך - מובילי השלום בקעת הירדן בע"מ (פורסם ב-ֽ 10/10/2004)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן