תמיר דניה פרויקטים בע"מ - בני בכר זועבי בע"מ, כונס הנכסים הרשמי

 
תמיר דניה פרויקטים בע"מ - בני בכר זועבי בע"מ, כונס הנכסים הרשמי
7984/98 עא     07/02/1999
עא 7984/98 תמיר דניה פרויקטים בע"מ נ' בני בכר זועבי בע"מ, כונס הנכסים הרשמי


ב
בית המשפט העליון
בירושלים
ע"א 7984/98 - ב'

בפני
: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

המבקשת-המערערת

:
תמיר דניה פרויקטים בע"מ

נגד

המשיבים
:
1. בני בכר זועבי בע"מ
2. כונס הנכסים הרשמי

בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית
המשפט המחוזי בחיפה בתיק פש"ר
145/98 מיום 18.11.98 שניתנה
על-ידי כבוד השופטת ב' גילאור


החלטה

נגד המבקשת ניתן פסק-דין בבית משפט השלום בו חויבה לשלם למשיבה 1 סכום כסף. לאחר שהליכי ההוצאה לפועל לא צלחו ביקשה וקיבלה המשיבה 1 צו לפירוק החברה המבקשת. בית המשפט המחוזי עיכב את ביצוע החלטתו ב14- יום.

המבקשת הגישה ערעור לבית משפט זה על החלטת הפירוק ובמסגרת הערעור ביקשה לעכב את ביצוע צו הפירוק.

לא מצאתי בנימוקי הבקשה הצדקה להיענות לה. פסק-הדין של בית משפט השלום הוא חלוט ואין מחלוקת לגבי החוב.

בפי המבקשת, טענת קיזוז, שככל הנראה לא הועלתה בפני
בית משפט השלום בו התנהלה תביעת המשיבה 1 נגד המבקשת ועד היום לא הוגשה תביעה בנושא זה על-ידי המבקשת לבית משפט מוסמך.

זאת ועוד, טענת קיזוז ניתן להעלות גם במסגרת הליכי הפירוק והמבקשת לא תהיה מנועה מלעשות כן.

בשלב זה, לאחר שפעולות הגביה בהוצאה לפועל העלו חרס, אין מקום להתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי ליתן צו פירוק. יש לקוות שהמשיבה 1 תיתן דעתה לבעיות האישיות של בעליה של המבקשת וייעשה מאמץ אמיתי ורציני להגיע להסדר נאות בכל הפרשה.

הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"א בשבט תשנ"ט (7.2.99).

ש ו פ ט ת


העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98079840.
j04עא בית המשפט העליון 7984/98 תמיר דניה פרויקטים בע"מ נ' בני בכר זועבי בע"מ, כונס הנכסים הרשמי (פורסם ב-ֽ 07/02/1999)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על תמיר דניה פרויקטים בע"מ      דוח מידע משפטי על בני בכר זועבי בע"מ, כונס הנכסים הרשמי

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על תמיר דניה פרויקטים בע"מ      דוחות מידע עסקי על בני בכר זועבי בע"מ, כונס הנכסים הרשמי