אבו עבייד מוחמד, נבהאן ובניו שירותי כוח אדם 1990 בע"מ, א.ר. בר שירותי כח אדם ובניין בע"מ ואח' - מע"מ רחובות, פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אבו עבייד מוחמד נבהאן ובניו שירותי כוח אדם 1990 בע"מ א.ר. בר שירותי כח אדם ובניין בע"מ מע"מ רחובות פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה
 
אבו עבייד מוחמד, נבהאן ובניו שירותי כוח אדם 1990 בע"מ, א.ר. בר שירותי כח אדם ובניין בע"מ ואח' - מע"מ רחובות, פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה

מידע על אבו עבייד מוחמד    מידע על מעמ רחובות    מידע על פרקליטות מחוז תא-מיסוי וכלכלה   


70798/03 עפ     04/12/2003תיקים נוספים על אבו עבייד מוחמד
תיקים נוספים על נבהאן ובניו שירותי כוח אדם 1990 בע"מ
תיקים נוספים על א.ר. בר שירותי כח אדם ובניין בע"מ
תיקים נוספים על מע"מ רחובות
תיקים נוספים על פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה
עפ 70798/03 אבו עבייד מוחמד, נבהאן ובניו שירותי כוח אדם 1990 בע"מ, א.ר. בר שירותי כח אדם ובניין בע"מ ואח' נ' מע"מ רחובות, פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה
בעניין:

1בתי המשפט


בבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו
עפ 070798/03


בפני

:

כבוד השופט יהושע גרוס
, סגן נשיא – אב"ד
כבוד השופטת אסתר קובו
כבוד השופטת מיכל רובינשטיין
תאריך:
04/12/2003בעניין
:
1 . אבו עבייד מוחמד

2 . נבהאן ובניו שירותי כוח אדם 1990 בע"מ
3 . א.ר. בר שירותי כח אדם ובניין בע"מ
4 . אר.בר-ניהול פרוייקטים בע"מ
המערערים


נ
ג
ד


1 . מע"מ רחובות

2 . פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה
המשיבים

נוכחים:
המערער ובאי כוחו עו"ד תוסיה כהן ועו"ד אבו סייף
ב"כ המשיב
1 עו"ד שלי נחום
ב"כ המשיבה 2 עו"ד רם נאור


פסק דין

1.


המערער הורשע על פי הודאתו בבית-משפט השלום ברחובות (כב' השופט ירון לוי) בעבירות רבות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה ובית-המשפט גזר עליו 5 שנות מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 250,000 ₪ או 20 חודשי מאסר תמורתו. הערעור שבפני
נו מכוון לענין העונש.

2.
השופט המלומד תיאור בגזר דינו בפירוט רב את חומרת עבירותיו של המערער. הדברים אמורים בלא פחות מ - 105 עבירות שהקו המאפיין אותן הינו נקיטה שיטתית בדרכי זיוף ומרמה בכוונה להונות את שלטונות המס לצורך התעשרות קלה ומהירה. ביצוע העבירות הללו נמשך על פני תקופה ממושכת של כ- 5 שנים, ומדובר בהיקף כספי ניכר ביותר, כאשר מדובר בהשמטת סכום כולל של למעלה מ-7.5 מיליון ₪, דבר המצביע על מחזור עסקים נכבד של המערער. אין צורך לחזור ולפרט כאן את כל פרטי מעשיו החמורים של המערער, ודי להדגיש כי הורשע בעבירות נשוא 4 תיקים פליליים, בהן מדובר, בין היתר, בזיוף סכומי חשבוניות ובהנפקת חשבוניות פיקטיביות.

עוד צויין בגזר הדין נשוא הערעור כי אין ליתן משקל של ממש לטענת המערער לענין חלוף הזמן, שכן הסיבה המכרעת להתמשכות ההליכים מקורה בעטיו של המערער שדאג להתחמק מהליכי המשפט בתואנות שונות ומשונות. כמו כן אין להתחשב בטענותיו לגבי מצבו הכלכלי הקשה לנוכח ההיקף הכספי הנכבד של עסקיו והעובדה שהעדיף לשלוח יד בכספי הציבור ולא להעבירם לקופת המדינה. לדעת שופט בית-משפט השלום יש להעביר את המסר הראוי לעברייני המס כי בבוא יום הדין יהיה עליהם ליתן את הדין על מעשיהם וללקות בענישה הולמת ומכאיבה.

3.
בערעור שבפני
נו העלה ב"כ המערער מספר השגות:


א.
מדובר בהסתבכות כלכלית שבעטיה התדרדר מצב המערער אשר נשאר בחוסר כל.

ב.
המערער לא פעל למען בצע כסף, לא
נטל כספים לכיסו ופעל מתוך שטות ובתום לב.

ג.


חלוף הזמן- העבירות שבביצוען הורשע המערער נעברו בשנים 1991 - 1995.ד.
חרף רצונו לא יכול היה המערער לפעול להסרה כלשהי של מחדליו שכן נסיונותיו

להשגת המסמכים הדרושים לשם כך לא נשאו פרי.

ה.
אי התחשבות מספקת בהודאת המערער, שחסכה זמן שיפוטי ניכר.

ו.
שויון ואחידות ענישה - העונש שנגזר על המערער חורג במידה רבה ביותר ממידת

הענישה בעבירות מעין אלה.

ז. נסיבות אישיות - היה מקום לתת משקל רב יותר לנסיבותיו של המערער.

4.
לפני שניכנס לטענות הספציפיות המועלות ע"י המערער, יש להתייחס בקצרה לעקרונות המנחים את בית-המשפט בבואו לגזור את הדין בעבירות מס מעין אלה. לא אחת נפסק כי אי אפשר להתוות תחימה מדוייקת ונוקשה של ענישה לגבי העבירות הללו ואין ספק שאין הצדקה להקל בענישה בתחום זה של עבירות מס (רע"פ 4654/92 ארגוב ). עוד יש לזכור כי במקרים רבים עבריין המס הניצב לדין הינו אדם שמצבו הכלכלי בכי רע והוא קובל בפני
בית-המשפט על בעיותיו הכלכליות והכספיות הקשות, וזאת לאחר תקופות של ניהול עסקים בהיקף ניכר ביותר. בסופו של דבר מדובר באנשים נורמטיביים מן הישוב שיש כלפיהם רחשי אהדה טבעיים בשל הרקע האישי והמשפחתי שלהם, אלא שלא ייתכן להתעלם מחומרת העבירות הללו ומהצורך להמחיש לציבור כי גם עבריינות בתחום המיסים תיענש בכל חומרת הדין ואין הצדקה לכך שעברייני המס יזכו באהדה יתירה לעומת גנבים וגזלנים אחרים.
לא ייתכן לתת לגיטימציה לכך שכאשר עבריין המס מנהל את עסקיו במחזורים נכבדים ומבצע עבירות מס רבות בסכומים ניכרים, אין הוא נותן דעתו למצב הקשה של משפחתו וילדיו וכאשר מגיעה העת לגזור את עונשו הריהו מבקש את רחמי בית-המשפט לנוכח הרקע הקשה הזה. כך גם מצינו לענין מידת הענישה הננקטת ע"י הערכאה הראשונה כי:

"בתי-המשפט בדרגות השונות צריכים לכוון עצמם ולהתיישר על פי המדיניות המנחה של בית-משפט זה ולא על פי מציאות שמתקיימת אולי בבתי משפט שונים ורבים, לפיה הענישה נוטה לקולא ולעתים אף לקולא מופרזת" (רע"פ 1776/94 עובדיה פ"ד מ"ו (5) 176). ולבסוף יש לזכור כי ערכאת הערעורים בדונה במידת העונש איננה דנה בענין כאילו היא באה להטיל את העונש מעיקרו ואינה מטילה את העונש שהיתה גוזרת לנאשם לו ישבה כערכאה ראשונה (רע"פ 4484/92 פ"ד מו(5) 176). כמו כן אין ערכאת הערעורים מתערבת אך ורק בשל כך שלבה רך יותר מלב הערכאה הראשונה, או מכיוון שהיא מחליטה לנהוג עם נאשם במידת הרחמים (ע"פ 3332/91 מ"י נ' סבג פ"ד מו(1) 437, 439).

5.
ומן הכלל אל הפרט: אין ספק כי נקודת המוצא של השופט הנכבד היתה נכונה וראויה. הטענה בדבר מעשי שטות ופעולה בתום לב, יש בה משום עזות רבה כאשר מדובר בעבירות הנעשות בשיטתיות ובתחכום רב, בעורמה, בתחבולה ובכוונת זדון, כפי שהודה המערער. מדובר במחזורים ובסכומי השמטות שנתקלים בשכמותם במקרים מעטים, מה גם שלגבי מעשי זיוף והנפקת חשבוניות פיקטיביות ראוי היה לנקוט בענישה משמעותית ומחמירה. טענת חלוף הזמן עשויה לסייע לנאשם, אך לא כאשר הוא עצמו מהווה את הגורם העיקרי להתמשכות ההליכים, כפי שאירע בנסיבות המקרה דנן. אי הסרת המחדלים מהווה אף היא שיקול נכבד לחומרה, כאשר במשך זמן כה רב לא עושה המערער דבר בענין זה. טענתו בדבר קשיים בקבלת החומר הדרוש לשם כך, לאו טענה היא כאשר חלק נכבד מחומר זה הוחזר לו. כל יתר הטענות לגבי מצבו הכלכלי הקשה של המערער ונסיבותיו האישיות, אין בהן כדי לסייע לו, בהתאם לאמות המידה שצויינו ופורטו לעיל.


נותרו שתי טענות שאותן ראוי לבחון בקפידה, ואשר לדעתנו יש בהן כדי לסייע למערער במידת מה. הטענה האחת מתייחסת לחריגה מרף הענישה המקובל בעבירות אלה. כפי שצויין לעיל הגיעה השעה להחמיר בעונשם של עברייני המס, וודאי שאין לרפות את ידיו של שופט הערכאה הראשונה המעביר את המסר הראוי בתחום זה ומורה על ענישה התואמת את חומרת העבירות הללו ואת הצורך שלא להתייחס אליהן בקלות ראש. ואולם, מאידך גיסא, כאשר בית-המשפט מעלה את רף הענישה במידה ניכרת, ראוי לעשות כן בהדרגתיות מסויימת.


הטענה השניה נוגעת להודאת המערער. מדובר היה בתיקים לא קלים, כאשר אין ספק כי הודאת המערער חסכה זמן שיפוטי לא מועט.


לפיכך, ומבלי לגרוע כהוא זה בשיקולי הענישה הראויים והנכוחים אותם מנה בית-משפט השלום, יש מקום להקלת מה בדין.

6.
לפיכך אנו מורים כי תקופת המאסר בפועל תעמוד על 4 שנים (במקום חמש). הקנס הכספי יישאר על כנו אולם תקופת המאסר תמורתו תהא בת 12 חודשים (במקום 20 חודשים)
וקנס זה ישולם ב- 20 תשלומים חודשיים שוים ורצופים החל מתום 30 יום משחרורו של המערער ממאסרו. כל יתר חלקי גזר הדין יישארו על כנם.ניתן היום, 4.12.03, במעמד הצדדים.יהושע גרוס
, שופט
סגן נשיא

אסתר קובו
, שופטת

מיכל רובינשטיין
, שופטת

עפ בית משפט מחוזי 70798/03 אבו עבייד מוחמד, נבהאן ובניו שירותי כוח אדם 1990 בע"מ, א.ר. בר שירותי כח אדם ובניין בע"מ ואח' נ' מע"מ רחובות, פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה (פורסם ב-ֽ 04/12/2003)תיקים נוספים על אבו עבייד מוחמד
תיקים נוספים על נבהאן ובניו שירותי כוח אדם 1990 בע"מ
תיקים נוספים על א.ר. בר שירותי כח אדם ובניין בע"מ
תיקים נוספים על מע"מ רחובות
תיקים נוספים על פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט