טעם 88 (1988) בע"מ, שמשון כץ, שרון ברנובר - תעשיות מלח לישראל בע"מ, דן דנקנר יו"ר תעשיות מלח לישראל בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
טעם 88 (1988) בע"מ שמשון כץ שרון ברנובר תעשיות מלח לישראל בע"מ דן דנקנר יו"ר תעשיות מלח לישראל בע"מ
 
טעם 88 (1988) בע"מ, שמשון כץ, שרון ברנובר - תעשיות מלח לישראל בע"מ, דן דנקנר יו"ר תעשיות מלח לישראל בע"מ

מידע על שמשון כץ    מידע על שרון ברנובר   


2083/06 א     25/01/2007תיקים נוספים על טעם 88 (1988) בע"מ
תיקים נוספים על שמשון כץ
תיקים נוספים על שרון ברנובר
תיקים נוספים על תעשיות מלח לישראל בע"מ
תיקים נוספים על דן דנקנר יו"ר תעשיות מלח לישראל בע"מ
א 2083/06 טעם 88 (1988) בע"מ, שמשון כץ, שרון ברנובר נ' תעשיות מלח לישראל בע"מ, דן דנקנר יו"ר תעשיות מלח לישראל בע"מ
בעניין:
1בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
א
002083/06


בפני
:
כב' הרשם איתן אורנשטייןבעניין
:
1.
טעם 88 (1988) בע"מ

2.
שמשון כץ
3.
שרון ברנוברע"י ב"כ עו"ד
יוסי כהן

התובעים


נ
ג
ד


1.
תעשיות מלח לישראל בע"מ

2.
דן דנקנר יו"ר תעשיות מלח לישראל בע"מע"י ב"כ עו"ד
זהר ברזילי

הנתבעים


החלטה


התובעים עתרו במסגרת תגובתם לבקשת הנתבעים למתן אורכה להגשת כתב הגנה, לתקן את
כתבה תביעה, על ידי צירוף חוות דעת של ד"ר סדן (המכונה פרופ' סדן בבקשה).

הנתבעים מתנגדים לבקשה הן מטעמים דיוניים והן לגופו של עניין.

לאחר שעיינתי בטעוני הצדדים, סבורני כי די בכך שהדרך בה נקטו התובעים, לתיקון התביעה – אינה תואמת את הדין, כדי לדחות את ה"בקשה" – אם וככל שמונחת "בקשה" לפני.

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מורות באופן מפורש כי על בעל דין המבקש לתקן את כתב הטענות, להגיש בקשה ולתמוך אותה בתצהיר, הליך שלא ננקט בבקשה דנן.
זאת ועוד, לא יועיל לתובעים לצרף את חוות הדעת של פרופ' סדן ללא שתהיה לכך התייחסות מפורשת בגוף כתב התביעה דהיינו, שומה על התובעים לפרט בכתב התביעה, גופו, את נושא חוות דעתו של פרופ' סדן, והרלבנטיות שלה לתובענה, שכן אחרת מה יועיל הצרוף?

גם לא מצאתי בתצהיר באת כוח התובעים שניתן בתמיכה, כל הנמקה עניינית לתקון המבוקש, כנדרש בהלכה הפסוקה.

על מנת לא לסכל מהתובעים אפשרות מיצוי ההליכים, ניתנת להם שהות של 15 יום להגיש בקשה כדבעי לתקון כתב התביעה. תוגש בקשה כאמור, תועבר במישרין לב"כ הנתבעים כאשר מוצע להשאיר את הבקשה לשיקול דעת בית המשפט בהתחשב בשלב המוקדם של ההליך, עוד בטרם הוגש כתב הגנה.

לא תוגש בקשה לתיקון כתב התביעה, תוך המועד האמור, יוגש כתב הגנה תוך 45 יום מהיום.
נושא
ההוצאות יובא בחשבון, אם ולאחר הגשת הבקשה לתיקון כתב התביעה.

ניתנה היום ו' בשבט, תשס"ז (25 בינואר 2007) בהעדר הצדדים
המזכירות תשלח את ההחלטה
לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.____________________
איתן אורנשטיין
, שופט

רשם בית המשפט

המחוזי תל אביב - יפו


א בית משפט מחוזי 2083/06 טעם 88 (1988) בע"מ, שמשון כץ, שרון ברנובר נ' תעשיות מלח לישראל בע"מ, דן דנקנר יו"ר תעשיות מלח לישראל בע"מ (פורסם ב-ֽ 25/01/2007)תיקים נוספים על טעם 88 (1988) בע"מ
תיקים נוספים על שמשון כץ
תיקים נוספים על שרון ברנובר
תיקים נוספים על תעשיות מלח לישראל בע"מ
תיקים נוספים על דן דנקנר יו"ר תעשיות מלח לישראל בע"מ
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט