דוד לבל, א.ד. פרויקטים קידום ופיתוח בע"מ - הדקה התשעים בע"מ

 
דוד לבל, א.ד. פרויקטים קידום ופיתוח בע"מ - הדקה התשעים בע"מ
553/08 ברע     05/10/2008
ברע 553/08 דוד לבל, א.ד. פרויקטים קידום ופיתוח בע"מ נ' הדקה התשעים בע"מ
בעניין:


בית הדין הארצי לעבודה


ברע000553/08

1. דוד לבל

2. א.ד. פרויקטים קידום ופיתוח בע"מ

המבקשים
-

הדקה התשעים בע"מ

המשיבהבפני
:
הנשיא סטיב אדלר

החלטה


1.
לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב-יפו (השופטת אפרת לקסר, ונציגי הציבור גב גילה שהרבני ומר עמירם מילר, עב 3279/04) מיום 15.5.2008, בה נדחתה בקשת המבקשים להעברת התובענה לבית משפט השלום בשל העדר סמכות עניינית לבית הדין לעבודה.

2.
זו הפעם השנייה בה מוגשת לבית דין זה בקשת רשות ערעור המופנית כנגד דחיית בקשה להעברת ההליך שבין הצדדים לבית משפט השלום. ביום 11.2.2008 ניתנה החלטה בדן יחיד הדוחה את הבקשה האמורה. בקשת רשות ערעור על החלטה זו התקבלה (ברע155/08), הערעור נידון בפני
מותב של בית דין זה, אשר הורה ב

פסק דין
מיום 17.4.2008 על "החזרת התיק לבית הדין האזורי על מנת שיכריע בבקשה
להעברת התובענה במותב מלא". בעקבות

פסק דין
זה שב בית הדין לדון בבקשה במותב תלתא, וביום 15.5.2008 נדחתה הבקשה. כנגד החלטה זו מופנית הבקשה שלפני.

3.
לאחר שנתתי דעתי לבקשה, אני מחליט כי דינה להידחות. לטענת המבקשים –הם התובעים בבית הדין האזורי, התביעה הוגשה לבית הדין לעבודה עקב טעות, ואין לבית הדין סמכות לדון בה באשר המדובר ביחסים מסחריים שבין הצדדים. אולם, עיון בכתב התביעה מלמד שעל פני הדברים, לא טעה בית הדין האזורי עת דחה את הבקשה להעברת התובענה לבית

משפט השלום. לכאורה, חלק מן הסעדים המבוקשים בכתב התביעה, כמו פדיון ימי חופשה ופיצויי הלנת שכר, אינם יכולים להיתבע אלא במסגרת יחסי עובד ומעביד. נחה דעתי, כי את הטיעונים העובדתיים, כמו גם המשפטיים, אותם העלו המבקשים בבקשתם, יש לבחון במסגרת ההליך העיקרי בטרם יובאו לפתחו של בית דין זה, כערכאת ערעור.

4.
סוף דבר – הבקשה נדחית, ללא צו להוצאות.

ניתנה, בהעדר הצדדים, היום, ו' תשרי, תשס"ט (5 באוקטובר, 2008), ותישלח לצדדים.


סטיב אדלר
, נשיא

ברע בית הדין הארצי לעבודה 553/08 דוד לבל, א.ד. פרויקטים קידום ופיתוח בע"מ נ' הדקה התשעים בע"מ (פורסם ב-ֽ 05/10/2008)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על דוד לבל, א.ד. פרויקטים קידום ופיתוח בע"מ      דוח מידע משפטי על הדקה התשעים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על דוד לבל, א.ד. פרויקטים קידום ופיתוח בע"מ      דוחות מידע עסקי על הדקה התשעים בע"מ