עירית תל אביב, הועדה המקומית לתכנון ובניה - שבח שושנה, שבח יהודה, שבח שמואל ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
עירית תל אביב הועדה המקומית לתכנון ובניה שבח שושנה שבח יהודה שבח שמואל
 
עירית תל אביב, הועדה המקומית לתכנון ובניה - שבח שושנה, שבח יהודה, שבח שמואל ואח'
תיקים נוספים על עירית תל אביב | תיקים נוספים על הועדה המקומית לתכנון ובניה | תיקים נוספים על שבח שושנה | תיקים נוספים על שבח יהודה | תיקים נוספים על שבח שמואל |

382977
6290/05 בשא     07/02/2006
בשא 6290/05 עירית תל אביב, הועדה המקומית לתכנון ובניה נ' שבח שושנה, שבח יהודה, שבח שמואל ואח'
בעניין:
1בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בשא006290/05


בפני
:
כב'
הרשם
דוד גלדשטין


24/04/2006

בעניין
:
1. עירית תל אביב

2. הועדה המקומית לתכנון ובניה

המבקשות

נ
ג
ד


1. שבח שושנה

2. שבח יהודה
3. שבח שמואל
4. שבח אליעזר
5. שבח בצל שדי
6. בנהרוש - שבח יעל
7. שבח חזקיהו
8. הרב שבח יוסף
המשיבים
החלטה

המשיבים הגישו תביעה כנגד המבקשות בגין פגיעה בזכויותיהם במקרקעין המצויים במתחם לודויפול (להלן:"המתחם") המשיק מצידו המזרחי לציר איילון, מצידו המערבי לציר דרך חיל השיריון, ומצידו הדרומי לציר "הולץ - גשר דרך קיבוץ גלויות" שלושת הצירים יוצרים צורת משולש, בתוכו תחום המתחם בו בתיהם של המשיבים.

הפגיעה נגרמה, לטענת המשיבים, בגין תוכנית מתאר מס' תא/2205 ב', אשר לדבריהם גורמת ל"לכידת" המתחם בין צירי תנועה מרכזיים; כביש מהיר מס' 1; נתיבי איילון לכיוון נתב"ג וירושלים, גשר איילון חיל השיריון; וגשר קיבוץ גלויות.

בשנת 1994 היה דיון בהתנגדויות ובסיום הדיון נקבע בהחלטת הועדה לתכנון ובניה: "להתנגדות עו"ד טויסטר :- נוכח הודעת עו"ד טויסטר בדבר הסרת התנגדותו בתנאים המקובלים על הועדה המקומית ומגישי התכנית, אנו רושמים בפני
נו את הסרת ההתנגדות ומורים לועדה המקומית להגיש תכנית תוך 6 חודשים מיום מתן ההחלטה".
המשיבים סברו כי כנגד הסרת התנגדותם והתחייבויות הנתבעות כאמור באותה החלטה מוסכמת, יהנו המשיבים מפתוח המתחם ויבוא פתרון למצוקתם, זאת באמצעות שינוי יעוד והענקת זכויות בניה, אשר יפצו אותם על "כליאתם" במתחם וירידת ערך המקרקעין.

המשיבים מציינים בתביעתם כי הוצגה תוכנית עקרונית על ידי המשיבה 2 וזו נדונה בועדה המחוזית ביולי 1998 ולמרות פניית המשיבים אל המבקשות לקדם את התוכנית, לא נעשה דבר. משנתברר למבקשת 1 - עירית תל אביב
כי הפקעת השטח כולל פיצוי התושבים במתחם הינה יקרה ביותר, השאירו את המשיבים תלויים על בלימה כאשר יד אחת מקרבת והשניה מרחיקה בעוד המשיבים עצמם מחזיקים במקרקעין חסרי ערך, מתגוררים בבתיהם וחשים כחיים בגהינום בשל מפגעי רעש, ריח, זיהום אויר ורעידות בשל הרכבים הכבדים הנוסעים סביבם.

המשיבים טוענים כי זכויותיהם במקרקעין נפגעו, ירד ערך המקרקעין, המבקשות הפרו התחייבויות שלטוניות ונהגו בחוסר תום לב, הפרו הסכם והתעשרו שלא כדין על חשבונם של המשיבים ועל אף אורכות אין קץ שנתנו התושבים למבקשות להגיש תוכנית מתאר מתאימה, לא עשו כן המבקשות ומכאן תביעתם.

המבקשות טוענות כי אין סמכות ענינית לבית המשפט, באשר טענות בדבר אישור תוכנית בניין עיר ובדבר הסכם/ הבטחת שלטונית של הועדה המקומית לתכנון ובנייה, הינה בסמכותו של בית המשפט לענינים מנהליים לפי חוק בתי המשפט לענינים מנהליים, תש"ס - 2000, הקובע בסעיף 8א' לתוספת הראשונה כי החלטה של רשות מקומית או של נושא משרה או תפקיד בה הינה בסמכות בית המשפט לענינים מנהליים ובמובן זה החלטה של הרשות הינה גם לרבות העדר החלטה, מעשה או מחדל.

טענה נוספת של המבקשות הינה כי מדובר בסעד תאורטי בלבד, באשר בסעיף 55 לכתב התביעה טוענים המשיבים כי
לאחר הגשת התביעה מבקשים הם לפצל סעדיהם כך שבד בבת עם מתן

פסק דין
בתובענה, יוכלו המשיבים להגיש תביעת פיצוי על הנזק שנגרם בשל פעולותיהם או מחדליהם של המבקשות.

בתשובתם לבקשה לסילוק התביעה על הסף מצביעים המשיבים כי על בית המשפט לנהוג זהירות יתרה בעת מתן החלטה לסילוק על הסף וכי אין המשיבים תוקפים כל החלטה או מעשה של הרשות באשר לטענתם מדובר בהפרת התחייבות של הרשות.

המשיבים טוענים כי מדובר בבקשה לסעד הצהרתי לפיה הפרו המבקשות חוזה לפתח את המקרקעין על ידי אישור תוכנית, לא קיימו הבטחה שלטונית ומבחן הסעד הוא הקובע הסמכות. לפי מבחן הסעד יש להעביר הסכסוך לבית המשפט לעניינים מנהליים ומן הראוי שהתובעים יתאימו כתבי הטענות לעתירה מנהלית.

אין צו להוצאות לאור התנהגות המבקשות כלפי המשיבים.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ט' בשבט, תשס"ו (7 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים

ד. גלדשטין, שופט


רשם בית המשפט המחוזי

בשא בית משפט מחוזי 6290/05 עירית תל אביב, הועדה המקומית לתכנון ובניה נ' שבח שושנה, שבח יהודה, שבח שמואל ואח' (פורסם ב-ֽ 07/02/2006)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן