"תעשיות ביולוגיות" בית העמק - דנציגר - משק פרחים "דן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
"תעשיות ביולוגיות" בית העמק דנציגר - משק פרחים "דן
 
"תעשיות ביולוגיות" בית העמק - דנציגר - משק פרחים "דן
תיקים נוספים על "תעשיות ביולוגיות" בית העמק | תיקים נוספים על דנציגר - משק פרחים "דן

5677/06 בשא     08/03/2006
בשא 5677/06 "תעשיות ביולוגיות" בית העמק נ' דנציגר - משק פרחים "דן
בעניין:

1בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו
בשא 5677/06
בשא 5678/06
בתיק עיקרי: א
002515/05

בפני
:
כבוד השופט יהודה זפט
- סגן נשיא
08/03/2006


"תעשיות ביולוגיות" בית העמק
בעניין
:

המבקשת
עודד ברי
ע"י ב"כ עו"דנ
ג
דדנציגר - משק פרחים "דן
"המשיבה
ח. זלינגר
ע"י ב"כ עו"דהחלטה

בישיבת 25.1.06 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה מר לבנטר יבדק בפוליגרף ביחס לשאלה: "האם בטיפוח זן הבמבינו נעשה שימוש בחומר המיליון סטרס או בהילה", ועל פי תוצאות הבדיקה תוכרע הבקשה לסעדים זמניים. להסכמה ניתן תוקף של החלטה.
סמוך לאחר מכן הגיעו הצדדים להסכמה בדבר זהות המכון הבודק, אלא שהתגלעה בין באי כוחם מחלוקת בשאלת הצגת חומר רקע בפני
המכון הבודק. מחלוקת זו מצאה את ביטויה בחליפת מכתבים בין באי כח הצדדים.

ב-15.2.06 פנתה המשיבה לבית המשפט, שטחה בפני
ו את המחלוקת תוך צירוף חליפת המכתבים וביקשה שבית המשפט יורה למבקשת לפנות, במשותף עם המשיבה, למכון הבודק המוסכם כדי שזה יכריע על פי מיטב הבנתו המקצועית.

לאחר עיון בבקשה ובחליפת המכתבים שצורפה לבקשה, הוריתי בו ביום ש"העתק הבקשה בבש"א 24785/05, התשובה והתגובה לתשובה, וכן פרוטוקול ישיבת 25.1.06 יועברו למכון הבודק כחומר רקע להבנת המחלוקת".

לפני בקשה לביטול החלטתי מ-15.2.06, על פי תקנה 201 לתקסד"א (בש"א 5677/06), ובקשה לביטול ההסכמה הדיונית מ-25.1.06 (בש"א 5678/06).
אדון בשתי הבקשות כאחת.
אניח לטובת המבקשת כי לפני מתן החלטתי ב-15.2.06 היה עלי לאפשר לצדדים להגיש טיעונים על פי תקנה 241 לתקסד"א.
מחדל זה, ככל שהיה, בא על תיקונו עתה כשהמבקשת פרסה לפני בית המשפט את טענותיה כנגד הצגת חומר הרקע לפני המכון הבודק, אשר לטענתה "מזהם" את הבדיקה.

טענה זו אינה מקובלת עלי. המכון הבודק אינו צד לסכסוך, ואינו חשוד בהטייה לטובת מי מבעלי הדין. כדי לאפשר ביצוע הבדיקה, על המכון הבוחן להבין את הסכסוך, ולשם כך עליו לקבל חומר רקע, ואין בכך כדי "לזהם" את הבדיקה, כניסוחו של בא כח המשיבה.
כך יוכל המכון להשכיל לנסח את השאלות המקדימות לשאלה שבמחלוקת כפי שהוגדרה בהסכמת הצדדים.

לפיכך אני חוזר על החלטתי מ-15.2.06.
מאליו מובן שהחומר יועבר למכון הבודק לא כדי שיסתייע בו לחשוף את האמת, אלא למטרה המוגדרת של הבנת הסכסוך לצורך תכנון מהלך הבדיקה עד לשאלה שבמחלוקת, כפי שהוגדרה בהסכמת הצדדים, שאלה שבה בלבד תתמקד חוות הדעת.

מאליו מובן שהמכון הבודק יחליט לפי שיקוליו המקצועיים מה מהחומר שיועבר דרוש לו לעבודתו, וחומר שאינו דרוש לו יוחזר לצדדים ללא עיון.

אשר לבקשה לביטול ההסכמה הדיונית, לא מצאתי בטיעוני המבקשת עילה המצדיקה להתיר למבקשת לסגת מהסכמתה.

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו
לב"כ הצדדים בפקסימיליה.
ניתנה היום ח' באדר, תשס"ו (8 במרץ 2006) בהעדר הצדדים.

השופט יהודה זפט
- סגן נשיא
בשא בית משפט מחוזי 5677/06 "תעשיות ביולוגיות" בית העמק נ' דנציגר - משק פרחים "דן (פורסם ב-ֽ 08/03/2006)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן