אידה שפיגל ,זאב שפיגל - אור הטבע בע"מ ,שמש חי אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אידה שפיגל זאב שפיגל אור הטבע בע"מ שמש חי אחזקות בע"מ
 
אידה שפיגל ,זאב שפיגל - אור הטבע בע"מ ,שמש חי אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על אידה שפיגל | תיקים נוספים על זאב שפיגל | תיקים נוספים על אור הטבע בע"מ | תיקים נוספים על שמש חי אחזקות בע"מ |

34858
95554/97 א     27/11/2001
א 95554/97 אידה שפיגל ,זאב שפיגל נ' אור הטבע בע"מ ,שמש חי אחזקות בע"מ
7
בתי המשפט
א 095554/97
בית משפט השלום תל אביב-יפו
27/11/2001
תאריך:
כב' השופטת ח. וינבאום וולצקי


בפני
:

1. אידה שפיגל

2. זאב שפיגל

ע"י ב"כ עוה"ד גב' שרונה עוזרי ואח'

בעניין:
התובעים
נ ג ד
1. אור הטבע בע"מ

2. שמש חי אחזקות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד גיל לוי
הנתבעים
החלטה
1. מבוא

בפני
תביעה שהגישו התובעים נגד הנתבעות לתשלום פיצוי בסך 39,360 ₪ בגין נזקים
שנגרמו להם בשל קריסת גג ביתם על פי הטענה עקב התקנה לקויה של דודי שמש.

בישיבת קדם משפט מיום 3/2/00 הוסכם כי הדיון בתביעה יפוצל כך שתחילה תידון שאלת חבותן של הנתבעות לפצות את התובעים ורק אם יקבע שהנתבעות חייבות בפיצוי התובעים - יוכרע בשאלת גובה הפיצוי. החלטה זו דנה בשאלה הראשונה בלבד.

2. העובדות

התובעים הם בעלים של בית פרטי. הבית בנוי 3 קומות והגג חלקו בטון וחלקו רעפים.הנתבעות הן חברות שעיסוקן - בין בעבר ובין בהווה - בייצור והתקנת מערכות סולאריות.

במהלך השנים 92-96 התקינו הנתבעות בביתם של התובעים מערכות סולאריות לפי הפירוט הבא וסה"כ 3 אוגרים ו - 5 קולטים: ביום 5/11/92: 2 אוגרים ו - 4 קולטים (ת/2); ביום 28/8/94: אוגר 1 וקולט 1 (ת/3-4); ביום 2/5/96: החלפה של אוגר 1 וקולט 1 שהיו לא תקינים (ת/5). המערכות - אוגרים וקולטים - הותקנו על גג הרעפים. בתום ביצוע כל עבודה נמסרה לתובעים תעודת אחריות למוצר ולהתקנה. תקופת האחריות על ההתקנה - שנתיים.

ביום 25/4/97 קרס גג הרעפים פנימה. במקום בו עמדו המערכות הסולאריות נפער חלל
בצורת "משפך". ממועד זה ואילך באו הצדדים בדין ודברים שסופו בתביעה דנן.

3. השאלות הדורשות הכרעה:

השאלה הראשונה הצריכה הכרעה היא זו: מה היה הגורם לקריסת הגג - האם התקנה
לקויה של המערכות הסולאריות כטענת התובעים או שמא ליקוי אחר - חיצוני למערכות הסולאריות - כטענת הנתבעות.

השאלה השניה היא האם לנתבעות אחריות כלפי התובעים לנזק שנגרם.

4. הסיבה לקריסת הגג
חוות הדעת היחידה שהוגשה לבית המשפט בתיק זה הייתה חוו"ד מטעם התובעים. חוות
הדעת של מהנדס כץ קובעת כי הסיבה לקריסת גג הרעפים הייתה התקנה לקויה של
המערכות הסולאריות: העמסת יתר על גג רעפים שהוא בעל מבנה "קל" ואינו מתוכנן
לעמוד בעומסים חריגים במשקל דוגמת המערכות הסולאריות שהותקנו עליו.

מסקנה זהה עולה גם מדו"ח השמאי אורי נס (ת/11) שהומצא עבור "כלל" חברה לביטוח
בע"מ מי שביטחה את ביתם של התובעים במועד הנ"ל. הדו"ח הוגש על-ידי התובעים ובהסכמת הנתבעות לצורך שאלת האחריות בלבד. (עמוד 6 לפרוטוקול, שורות 22, 26).

הנתבעות מצידן לא ביקשו לחקור את המומחה מטעם התובעים על חוות דעתו. כל שביקש ב"כ הנתבעות הוא להעביר למומחה שאלות. (עמוד 8 לפרוטוקול שורה - 21). הכלל הוא כי בעל דין אשר לא ביקש לצוות על חקירתו של מומחה לא יישמע בהשגות על אמינות תוכנה של התעודה אך אם הגיש חוות דעת נגדית מטעמו לא יהיה בהימנעות מחקירה נגדית כדי לייחס משקל יתר לתעודת היריב והנה - גם חוות דעת נגדית לא הגישו הנתבעות. במקום זאת הכבירו הנתבעות בסיכומיהן בסברות באשר לסיבה שיתכן וגרמה לקריסת הגג. אולם סברה - הגיונית ושובת לב ככל שתהיה - עדיין חסרה היא את הכוח הראיתי.
ראה לעניין זה:
1. ע"א 296/82, נבנצאל נ. ג'נסי ניוקליאר, פד"י מ (3) 281)
2. ע"א 214/68, אהרון נ. אדרי, פד"י כב (2) 859;
3. י. קדמי, על הראיות, מהדורה משולבת ומעודכנת, תשנ"ט-1999, חלק 2 בעמ' 691).

ב"כ הנתבעות ויתר על חקירת המומחה ואף לא שלח לו שאלות אשר היה בהן כדי להזיז המומחה ממסקנתו.

מאין אפוא, ה"מחלוקת"? טענת הנתבעות היא כי התובעים גרמו להן "נזק ראייתי". לטענתן, התובעים מנעו מהן להיכנס לביתם ולבדוק את הגג ולכן סיכלו את יכולתן לחבר חוות דעת נגדית מטעמן. התובעים מצידם דוחים טענה זו מכל וכל.

ראיתי לדחות את טענת הנתבעות לנזק ראייתי מהטעמים העיקריים שלהלן:
הנתבעות לא הביאו שמץ ראיה שפנו כלל למומחה כלשהו שיחבר חוו"ד נגדית מטעמן. אפילו נערכה פניה כזו אין כל ראיה שנדחתה ע"י התובעים.
הנתבעות לא ביארו אילו נתונים ו/או ממצאים חסרים להן לצורך חיבור חוות דעת ואיזה
מאמצים עשו כדי להשלים אותה. בטענה "סתם" לנזק ראייתי אין די.
את הטענה בדבר "נזק ראייתי" צריכות היו הנתבעות לבסס באמצעות חוות דעת מומחה שיפרט את השאלות שהוא צריך להכריע בהן מצד אחד, את הכלים המקצועיים שעומדים לרשותו מצד שני והנתונים החסרים לו מצד שלישי.
הנתבעות אף לא פנו לעזרת בימ"ש בעניין זה.

יתרה מכך גם חוות דעת המומחה מטעם התובעים נערכה כשנתיים לאחר קריסת הגג. במועד זה הגג תוקן זה מכבר ומערכות סולאריות חדשות הותקנו. אם נכונה הטענה לנזק ראייתי נכונה היא גם ביחס לחוות הדעת הזו ועל ב"כ הנתבעות היה לחקור את המומחה מטעם התובעים ולקעקע את חוות הדעת. לאמור: אם אנחנו לא הצלחנו לחבר חוות דעת איך הצלחת אתה?! העובדה שהנתבעות ויתרו על החקירה הנגדית מלמדת כי אין הן באמת חולקות על חוות הדעת וכי אילו היו חוקרות את המומחה היה הדבר פועל לרעתן.

חוות הדעת של מהנדס כץ בליווית התמונות של הנזק לא נסתרה. קביעתו נראית הגיונית על פניה.

סיכומו של דבר אני קובעת שקריסת הגג אירעה עקב התקנה לקויה של המערכות הסולאריות על גבי גג הרעפים.

5. האחריות להתקנה הלקויה

הנתבעות טוענות כי גם אם ההתקנה הייתה לקויה יש לפטור אותן מאחריות - ולחילופין להטיל על התובעים אשם תורם - לקריסת הגג משום שאת מיקום התקנת המערכות הסולאריות קבעו התובעים בניגוד לעצתן וחרף אזהרותיהן של הנתבעות כי הדבר מסוכן. התובעים טוענים כי את מיקום המערכות הסולאריות על הגג קבעו הנתבעות לפי שיקול דעתן ובניגוד לתוכנית הבית (ת/1) שהם הציגו להן.

התובעים העידו כי לא היה להם כל מושג היכן ראוי להתקין את המערכות והם סמכו על התוכנית ת/1 שנעשתה ע"י אנשי מקצוע שתכננו את הבית.

לאחר ששבתי ועיינתי בעדויות הצדדים אני מקבלת את גרסת התובעים.

עדותו של מר שמש חי - מנכ"ל הנתבעות והעד מטעמן - הייתה עדות יחידה ולא נמצא לה סיוע. עדותו בפני
הייתה חמקנית והותירה רושם בלתי אמין. יתר על כן, גרסתן של הנתבעות בסוגיה הייתה לא עקבית. בתחילה טענו הנתבעות כי פעלו על פי הוראות התובעים שהתעקשו להתקין את המערכות על גג הרעפים . בחקירה נגדית של מר שמש מסר הוא גרסה חדשה:

"...את שואלת אותי האם זה נכון שהמתקינים שלי לא התקינו את המערכות לפי תשריט של מהנדס הבניין ואני משיב לך כשיש גגות רעפים וצריך להכין כמות על גג הרעפים אנו דורשים שיהיו תוכניות כיצד להניח. בעלת הדירה הציגה בפני
נו תוכניות שאפשר להניח את הדוודים על הגג הזה ועל פי תוכניות האלה אנחנו פעלנו..." (פרוטוקול עמ' 16, ש' 20-24).

גרסה חדשה זו סותרת את קודמתה: לא עוד בניגוד לדעתן של הנתבעות אלא לפי דעתן. לא
עוד בניגוד לתוכנית הבניה אלא על-פי תוכנית הבניה.

יתרה מכך, אם ההתקנה הייתה לפי תוכניות הבניה מדוע ראו הנתבעות - על-פי גרסתן -
להזהיר את התובעים על הסכנות התמונות בה? מדוע הטילו מלוא האחריות לקריסת הגג
על התובעים?
אם תוכנית הבית אפשרה את התקנת המערכות הסולאריות על הגג מדוע אין זכר לאפשרות זו בתכנית הבית שהוצגה בפני
?!.
אכן, גרסתן של הנתבעות עמוסה סתירות ולוקה בהגיונה הפנימי.

אני קובעת, אפוא, כי הנתבעות לבדן אחראיות למיקום המערכות הסולאריות על גבי גג הרעפים. יודגש - גם לו הייתי מקבלת את גרסת הנתבעות להשתלשלות הדברים לא היה בכך לשנות את התוצאה אליה הגעתי.

לא ראיתי לקבוע רשלנות תורמת על התובעים. כאשר אדם מזמין בעל מקצוע לצורך ביצוע עבודה, פורש בפני
ו תוכנית בנין ובעל המקצוע משכנעו לפעול בניגוד לה, אין לראות במזמין כמי שהתרשל שכן הוא הסתמך על חוות דעתו של בעל המקצוע שהזמין.

6. הערות לסיום:

הערה ראשונה: ב"כ התובעים התייחסה בסיכומיה לתחום התפרסותה של תעודת האחריות. האם האחריות ל"התקנה" כוללת גם אירועים מהסוג הנדון. לשיטתי, התשובה שלילית. יחד עם זאת לא ראיתי מקום לדון בסוגיה שכן היא אינה צריכה להכרעה במחלוקת שבפני
. תעודת האחריות - בין בתקופת האחריות ובין לאחריה - אינה אי של אחריות. היא אינה ממצה את מערכת היחסים שבין המוכר ו/או נותן השירות מצד אחד לבין הלקוח מצד שני. מערכת עובדות נתונה יכול שתיתפס בעת ובעונה אחת ברשתה של תעודת האחריות (עילה חוזית) וברשתה של פקודת הנזיקין (עילה נזיקית). הבחירה - אם בכלל - בין העילה החוזית לעילה הנזיקית - נתונה בידי הלקוח. במקרה שלפני בחרו התובעים בעילה הנזיקית לפי פקודת הנזיקין. בנסיבות אלה תחום התפרוסתה של תעודת האחריות אינו צריך להכרעה במחלוקת.
הערה שניה: בתחילה נחלקו הצדדים בדבר מיהות הצדדים הנכונים לתביעה: האם הנתבעת 1 לבדה כטענת הנתבעות או הנתבעות 1 ו-2 כטענת התובעים. הנתבעות זנחו מחלוקת זו בסיכומיהן. טוב שעשו כן ומוטב אלמלא עלתה המחלוקת מלכתחילה והדברים פשוטים וברורים הן על פי עדותו של מר שמש שהעיד מטעם הנתבעות (פרוטוקול עמ' 15, ש' 10-11) והן על פי מכלול הראיות.

7. סוף דבר

אני קובעת כי הנתבעות 1 ו-2 התרשלו בהתקנת המערכות הסולריות בבית התובעים והן חייבות יחד ולחוד בפיצוי התובעים.

נותר לדון בשאלת גובה הנזקים שנגרמו לתובעים.

אני קובעת קדם משפט ליום 30.12.01 שעה 08:30.

הצדדים יבואו בניהם בדברים בניסיון להגיע לפשרה בשאלת הנזק.

המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום י"ב בכסלו, תשס"ב (27 בנובמבר 2001) במעמד הצדדים.
ח. וינבאום וולצקי
, שופטת
הדסה/קלדנית
א בית משפט שלום 95554/97 אידה שפיגל ,זאב שפיגל נ' אור הטבע בע"מ ,שמש חי אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 27/11/2001)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן