סטטילקו קלאודיה - כפיר אחזקות בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
סטטילקו קלאודיה כפיר אחזקות בע"מ
 
סטטילקו קלאודיה - כפיר אחזקות בע"מ
תיקים נוספים על סטטילקו קלאודיה | תיקים נוספים על כפיר אחזקות בע"מ

35501
2951/02 דמ     13/07/2003
דמ 2951/02 סטטילקו קלאודיה נ' כפיר אחזקות בע"מ
1


בתי המשפט
דמ 002951/02
בית הדין האזורי לעבודה באר-שבע
13/07/2003
תאריך:
כב' הרשמת יעל אנגלברג - שהם

בפני
:
סטטילקו קלאודיה
(ת.ז. 031925139)
בעניין:
התובעת
נגד
כפיר אחזקות בע"מ
הנתבעת
לילך שלג

ע"י ב"כ עוה"ד
פסק דין

1. התובעת הגישה כתב תביעה בו דרשה תשלום הפרשי שכר בסך של 1,958 ₪ בגין עבודתה בשירות הנתבעת בהיקף של 178 שעות בתקופה מיום 25.6.02 ועד ליום 12.8.02.
הנתבעת דרשה גם החזר ניכויים משכר עבודה בסך 62.7 ₪ וכן דמי פידיון חופשה בסך של 140.48 ₪.
בנוסף תבעה התובעת פיצויי הלנת שכר בגין השכר המולן.

2. הנתבעת בכתב הגנתה טענה, כי שילמה לתובעת את כל שכרה וכי הניכויים משכר עבודה בוצעו בהתאם לצו הרחבה ו/או הסכם קיבוצי.
הנתבעת הוסיפה וטענה, כי מוקנות לה ההגנות הקבועות בסעיפים 20-18 לחוק הגנת השכר וזאת באם יקבע כי התובעת זכאית לתשלום כלשהו.

3. התובעת בעדותה העידה, כי עבדה בחודש 6/02 בהיקף של 6 שעות ליום ואילו בחודשים
02/ 08-07 בהיקף של 4 שעות ליום וזאת במשך 6 ימים בשבוע.
הצדדים לא חלקו, כי התובעת עבדה בנקיון בנייני מגורים כאשר החלה בחודש 6/02בנקיון 6 בניינים אולם לאחר מכן, הופחת מס' הבניינים אותם נדרשה לנקות כאשר הנתבעת טענה שאלו הועמדו על 3 בניינים ואילו התובעת טענה ל - 4 בניינים.

התובעת העידה על העבודה אותה נדרשה לבצע וציינה, כי הסיכום בין הצדדים היה שתקבל שכר מינימום בהיקף של 4 שעות ליום.

4. מטעם הנתבעת העיד מנהל הסניף בב"ש, אשר טען כי המפקח שקיבל את התובעת לעבודה הונחה על ידו למסור לתובעת, כי שכרה יעמוד על שכר המינימום בהיקף של שעתיים - שעתיים וחצי ליום עבודה ולכל היותר, 3 שעות.
לטענתו, כאשר סוכם עם התובעת על היקף עבודה של 4-3 שעות, הכוונה היתה לעבודת ניקיון בכל ששת הכניסות ולא למחציתן.

5. התובעת הציגה מכתב בו אישרה הנתבעת כי היקף עבודת התובעת עומד על 5 שעות עבודה ליום. נציג הנתבעת טען, כי המכתב ניתן לבקשת התובעת לצרכי המוסד לביטוח לאומי. אף שהנני מוכנה לקבל את גרסת הנתבע לעניין הצורך בהפקת המכתב, הרי שהנני סבורה כי חזקה היא שהמכתב אכן משקף את הסיכום בין הצדדים, לפחות בכל הנוגע לחודש 6/02 (המכתב הוצא ביום 2.7.02) ולפיכך, לא ניתן לקבוע כי התובעת עבדה 6 שעות בחודש זה. יצויין כי מדובר בעבודה בשטח בו הנתבעת אינה מצויה ואפשרויות הפיקוח המדוייקות של שעות התחלת העבודה וסיומה אינן בידיעת הנתבעת ועל כן, קיימת חשיבות מיוחדת לסיכום בין הצדדים.

6. לפיכך, משהודתה הנתבעת במכתב מיום 2.7.02 כי התובעת עבדה בהיקף של 5 שעות ביום, הרי שבכל הנוגע לחודש 6/02 יש לקבוע, כי התובעת עבדה בהיקף של 5 שעות ליום.
באשר ליתרת תקופת העבודה - המפקח מטעם הנתבעת לא הובא להעיד בפני
ואילו מנהל הנתבעת הודה בפני
כי הוא אישית לא סיכם דבר עם התובעת. משכך, גרסת התובעת לעניין הסיכום שנעשה עמה (דהיינו, שכר מינימום לשעה ועבודה בהיקף של 4 שעות ליום), לא נסתרה.

7. אשר על כן, הנני קובעת כי התובעת עבדה בחודש 7/02-6 סך של 132 שעות ומשלא חלקו הצדדים על כך שהתובעת עבדה בחודש 8/02 5 ימים הרי שעל פי רישומי התובעת עצמה, עבדה בחודש זה 10.5 שעות (ת/1).
התובעת קיבלה על חשבון עבודתה סך של 1,167 ₪ והינה זכאית לסך כולל של 2,502 ₪ משכך, הפרשי השכר להם זכאית התובעת עומדים על סך של 1,335.3 ₪.

באשר לדמי פדיון חופשה, הרי שהתובעת זכאית לסך של 107 ₪.
הנתבעת לא הוכיחה בפני
כי היא זכאית לקזז משכר התובעת סכומים כלשהם כנטען על ידה בכתב הגנתה.

אשר על כן, תשלם הנתבעת לתובעת סך של 1,442.3 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 31.8.02 ועד לתשלום המלא בפועל. סכום זה ישולם תוך 10 ימים מיום שיומצא פסק הדין לידי הנתבעת שאם לא כן, ישא הסך של 1,335.3 ₪ פיצויי הלנה כחוק מיום 31.8.02 ועד התשלום המלא בפועל.

בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך של 500 ₪ תוך 30 יום.

הואיל ומדובר בדיון מהיר, ניתן לערער על פסק-הדין, לאחר קבלת רשות ערעור, מנשיא בית-הדין הארצי לעבודה בירושלים , תוך 15 יום.

ניתן היום י"ג בתמוז, תשס"ג (13 ביולי 2003) בהעדר הצדדים.
______________________
יעל אנגלברג-שהם
ר ש מ ת
דמ בית דין אזורי לעבודה 2951/02 סטטילקו קלאודיה נ' כפיר אחזקות בע"מ (פורסם ב-ֽ 13/07/2003)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן