החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ - הורביץ שמואל

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ הורביץ שמואל
 
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ - הורביץ שמואל
תיקים נוספים על החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ | תיקים נוספים על הורביץ שמואל

406655
31453/06 א     22/04/2007
א 31453/06 החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ נ' הורביץ שמואל
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום תל אביב-יפו
א
031453/06


בפני
:
כב' השופט קליין מנחם
תאריך:
22/04/2007
בעניין:
החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ

התובעת

נ
ג
ד


הורביץ שמואל

הנתבע


פסק דין

בפני
תביעה לתשלום סך של 2,011


החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ
(להלן: "התובעת") עוסקת, בין היתר, במכירת זכויות שימוש בטלפונים סלולאריים של חברת פלא פון. מר הורוביץ שמואל (להלן: "הנתבע") התקשר עם התובעת בהסכם שכזה בשלהי שנת 2002.

באוגוסט 2004 הסכימה התובעת לשדרג את המכשירים הסלולאריים של הנתבע תוך מתן התחייבות לתקופה של 36 חודשים. לטענת התובעת, הנתבע נותר חייב לתובעת את סך התביעה עבור דמי השימוש במכשירים וכן עבור תשלומים חודשיים עתידיים עד תום תקופת ההסכם.

הנתבע טען בבקשת הרשות להתגונן כי התובעת חיברה מחדש את אחד המכשירים שהיו בבעלותו, כ-15 חודשים לאחר שהורה לנתק את המכשיר הנ"ל לשיחות יוצאות ללא הסכמתו וללא אישורו. משכך נגרם לנתבע נזק על סך 3,000 ₪ עקב שיחות יוצאות שבוצעו ללא הסכמתו וללא ידיעתו.
המשיך הנתבע והוסיף כי התובעת המשיכה לחייבו בגין המכשיר השני שבבעלותו למרות שההסכם שנכרת ביניהם הסתיים בחודש נובמבר לשנת 2005. ואף צירף קבלה על סך 180 ₪ שלטענתו חוייב בהם שלא כדין.
מכל הטעמים הללו טען הנתבע כי הינו זכאי לקיזוז מלוא סכום התביעה ואף שקיימת לטובתו יתרת זכות.

בדיון מיום 17.4.2007 טענה ב"כ התובעת כי
החובות הינם לחודשים לאחר 12/05 כשהסך ששולם היו לחודשים ינואר-אוקטובר 2005.

הנתבע, לעומת זאת, חזר באותו דיון על טענת הקיזוז


העומד על סך 3,000 ₪.
בנוסף, טען כי התובעת שוגה
בחישוביה, כגון בעניין דמי המכשיר שנקבע על סך
45 ₪ אולם החיוב בפועל עמד על
52 ₪.

דיון:

בעת הדיון בבקשת הרשות להתגונן,
הוצע לצדדים כי בית המשפט ייתן

פסק דין
בתיק דנן על דרך הפשרה.
הצדדים בחרו, בנסיבות
העניין, להפקיד את ענייניהם בידי בית המשפט, על מנת שזה יפסוק בהם,
על פי הקבוע בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט, לאחר טיעון קצר מכל צד.

יפה עשו הצדדים שהסכימו לסיים המחלוקת בדרך זו.

בכך שהצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן

פסק דין
בדרך זו, יש לראות את כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך שנתגלע בינו לבין חברו בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת. הסכמה זו מקפלת בתוכה את נכונותו של כל צד שלא לעמוד בתוקף על כל טענותיו בבחינת "ייקוב הדין את ההר" ואת נכונותו של כל צד להטות אוזן קשבת לטענות חברו.

המשפט מכיר בחשיבות ערך האמת, אך גם ביחסיותו של ערך זה. המשפט מתרחק מערכים מוחלטים ומחפש פשרה – המשקפת את מלוא המורכבות של הקיום האנושי – בין ערכים מתנגשים. דווקא החיפוש אחר ערכים – ובהם החיפוש אחר האמת – מביא את המשפט לצורך הדורש לאזן בין ערכים מתנגשים ( ראה אהרון ברק – על משפט שיפוט ואמת, משפטים כ"ז, (תשנ"ו) 11).


כבר נקבע כי פסיקת בית המשפט בהליך לפי סעיף 79 א' איננה מוגבלת לד' אמותיו של הדין המהותי אלא גם לעקרונות ושיקולים של מוסר, חירות, צדק, שלום ויישור הדורים.
יש אף והפשרה חופפת במלואה את הדין המהותי הנוהג {ראה ע"א 1639/97 אגופוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה פ"ד נג (1) 337).
וכן ראה ת"א 2014/99 זרוצי נ' שנקמן (טרם פורסם)}.

אי לכך ולאחר ששקלתי את הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים {(ראה ת"א (ב"ש)187/93 פרץ אשר נ' קופת חולים של ההסתדרות (טרם פורסם), וכן ראה רע"א 5192/01 די וורלי נ' הלין (טרם פורסם)} ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות, התרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק לחייב את הנתבע, לשלם לתובעת לסילוק כל טענה מכל מין וסוג שהוא הקשורה בתיק זה, סך של 1,080 ₪ (כולל מע"מ). בנוסף, ישלם הנתבע לתובעת מחצית מהוצאות המשפט וכן
סך של
250 ₪
+ מע"מ שכ"ט עו"ד.

המזכירות תשלח

פסק דין
זה לצדדים בדואר רשום

ניתן היום ד' באייר, תשס"ז (22 באפריל 2007) בהעדר הצדדים.

מנחם קליין, שופט

קלדנית:
שלומית שלום


א בית משפט שלום 31453/06 החברה לקידום ערבות הירדן בע"מ נ' הורביץ שמואל (פורסם ב-ֽ 22/04/2007)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן