סימן טוב שלמה, סימן טוב שרית - מנרב פרויקטים 88 בע"מ, מוניקה קביזנוס, נתן קביזנוס

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
סימן טוב שלמה סימן טוב שרית מנרב פרויקטים 88 בע"מ מוניקה קביזנוס נתן קביזנוס
 
סימן טוב שלמה, סימן טוב שרית - מנרב פרויקטים 88 בע"מ, מוניקה קביזנוס, נתן קביזנוס

מידע על סימן טוב שלמה    מידע על סימן טוב שרית    מידע על מוניקה קביזנוס    מידע על נתן קביזנוס   


180507/08 בשא     14/01/2009תיקים נוספים על סימן טוב שלמה
תיקים נוספים על סימן טוב שרית
תיקים נוספים על מנרב פרויקטים 88 בע"מ
תיקים נוספים על מוניקה קביזנוס
תיקים נוספים על נתן קביזנוס
בשא 180507/08 סימן טוב שלמה, סימן טוב שרית נ' מנרב פרויקטים 88 בע"מ, מוניקה קביזנוס, נתן קביזנוס
בעניין:

1בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו
בשא180507/08

בתיק עיקרי:
049415/04

בפני
:
כבוד השופטת דורית קוברסקי


14/01/2009

1. סימן טוב שלמה

2. סימן טוב שרית
המבקשים


נ
ג
ד


1. מנרב פרויקטים 88 בע"מ

2. מוניקה קביזנוס
3. נתן קביזנוס
המשיבים


החלטה


לפני בקשה לביטול

פסק דין
, אשר ניתן ביום 5.10.08, בהעדר התייצבותם של התובעים (להלן: "המבקשים").

בתצהיר, אשר צורף לתשובה לתגובה, טוען ב"כ המבקשים, כי העדר ההופעה נבע מטעות משרדית, שמקורה בתיוק שגוי של המסמכים וההזמנה לדיון בתיק אחר.

המשיבה מתנגדת לבקשה.

דיון
תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 קובעת:

"201. ביטול החלטה על פי צד אחד
ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך 30 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתנו את ההחלטה- לבטלה..."

הלכה פסוקה היא, כי:-


"כאשר פסק הדין, שניתן במעמד צד אחד, פגום- ובדרך כלל נובע הפגם מהיעדר המצאה כדין למבקש יבוטל פסק הדין... מתוך "חובת הצדק" ... פסק-דין כזה פגום הנהו, ומשום כך אין לקיימו, תהא אשר תהא הגנת הנתבע לגופו של עניין. בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו פסק-דין, אפילו פסק- דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה "
( ע"א 64/53 יששכר כהן נ' שלום יצחקי, פ"ד ח 395, 397- כפי שצוטט בספרו של כב' השופט א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, בעמ' 342).

כן נקבע, כי:-
"כאשר פסק הדין אינו פגום, סמכותו של בית המשפט לבטל את פסק הדין אינה סמכות שבחובה, אלא סמכות המסורה לשיקול-דעתו. לעניין שיקול הדעת יש להציב את שני המבחנים הבאים:
א.
סיבת מחדלו של המבקש להייצב או להתגונן;
ב.
סיכויי הצלחה כי הגנתו תתקבל"


(שם, בעמ' 343).

הטעות המשרדית לפיה תויקו המסמכים וההזמנה לדיון בתיק אחר אינה עולה לכדי זלזול בבית המשפט וההלכה היא כי בית המשפט יעדיף בירור התביעה לגופא על פני קיום פסק הדין בהעדר התייצבות.

וראה דברי השופט ג. בך בע"א 32/83 ויולט אפל נ' דוד קפח, פ"ד לז(3) 431:-
"אם מסתבר, כי אי ההופעה אירעה כתוצאה מצירוף נסיבות אומלל, מתוך אי-הבנה או בהיסח הדעת, או אף בשל רשלנות מסוימת מצד המבקש או בא-כוחו, ויחד עם זאת מסתבר, כי יש למבקש הגנה סבירה לגופו של עניין, כי אז יהיה בית המשפט נוטה, בדרך כלל, לקבל את הבקשה ולאפשר את ליבון הנקודות השנויות במחלוקת, לגופן. במקרה כזה, יעדיף בית המשפט את השגת מטרתו העיקרית לעשות משפט וצדק..."סיכויי התביעה פורטו גם הם בבקשה, ודי בזאת על מנת שבית המשפט יתן למבקשים את יומם בבית המשפט.

לאור האמור לעיל, ועל מנת למנוע גרימת נזק בלתי הפיך למבקשים, ראוי לבטל את פסק הדין שניתן כנגדם.
תנאי לביטול פסק הדין הוא שהמבקשים יפקידו בגזברות בית המשפט סך של 3,000 ₪
כהוצאות המשיבה בתוך 30 יום מהיום.

באם לא יופקד הסך האמור יעמוד פסק הדין על כנו בלא הצורך בדיון נוסף.

קדם המשפט נדחה ליום 7.4.2009 בשעה 08:30.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ח בטבת, תשס"ט (14 בינואר 2009),


בהעדר ב"כ הצדדים.

דורית קוברסקי
, שופטתקלדנית: איילה ש.


בשא בית משפט שלום 180507/08 סימן טוב שלמה, סימן טוב שרית נ' מנרב פרויקטים 88 בע"מ, מוניקה קביזנוס, נתן קביזנוס (פורסם ב-ֽ 14/01/2009)תיקים נוספים על סימן טוב שלמה
תיקים נוספים על סימן טוב שרית
תיקים נוספים על מנרב פרויקטים 88 בע"מ
תיקים נוספים על מוניקה קביזנוס
תיקים נוספים על נתן קביזנוס
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט