שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ - נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ, אופיר זקן, נפתלי זקן ואח'

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ אופיר זקן נפתלי זקן
 
שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ - נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ, אופיר זקן, נפתלי זקן ואח'
תיקים נוספים על שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ | תיקים נוספים על נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ | תיקים נוספים על אופיר זקן | תיקים נוספים על נפתלי זקן |

5205/05 עא     14/07/2005
עא 5205/05 שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ נ' נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ, אופיר זקן, נפתלי זקן ואח'
החלטה בתיק ע"א 5205/05

בבית המשפט העליון
בירושלים

ע"א 5205/05 - א'


בפני
:
כבוד הרשם יגאל מרזל


המערערת:
שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ


נ

ג

ד


המשיבים:

1. נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ


2. אופיר זקן


3. נפתלי זקן


4. גילי זקן


5. שלום עטיה


6. מרים עטיה


7. רשם המקרקעיןבקשה לפטור מעירבון

החלטה1. בפני
בקשה לפטור מעירבון בסך 30,000 ₪ שנקבע בהליך שבכותרת. עניינו של ההליך בחוזה מכר לגבי דירה, אשר החזקה בה נמסרה בפועל לצד ג'. בית המשפט המחוזי קבע כי מדובר בנטישת החוזה, ולפיכך כי השאלה המשפטית אינה שאלת בטלות החוזה, אלא אך שאלת ההשבה. בערעור שלפנינו חולקת המערערת על הקביעה כי החוזה נזנח, ומבקשת כי ייקבע כי היא בעלת הזכויות בדירה, וכי יורה בית המשפט על מחיקת הערת האזהרה לטובת צד ג'- המשיבים מס' 5 ו-6.

2. בפועל, מדובר בבקשה לחלופת עירבון. המערערת טוענת כי גם לפי קביעתו של בית המשפט קמא, שאלת ההשבה עודנה עומדת, ולפיכך ברור כי המשיבים מס' 1-4 או חלקם יהיו חייבים לה לפחות 500,000 ₪, שלגבי השבתם כבר התנהל משא ומתן. לפיכך, לו תחויב המערערת בהוצאות, יוכלו המשיבים להיפרע דרך חובה של המשיבה מס' 1.

3. המשיבים מס' 1-4 מתנגדים לבקשה בטענה כי לא הוכח חוסר יכולת כלכלית שתצדיק מתן פטור. נטען גם כי סיכויי הערעור אינם טובים. מעבר לזאת טוענים הם כי החוב איננו פסוק, ולפיכך אין להסתמך עליו. מכל מקום נטען כי אין עירבון זה זמין ומיידי, ולפיכך אין להסתפק בו. המשיבים מס' 5-6 מתנגדים אף הם לבקשה. לטענתם, הם קונים תמימים אשר נגררים לתוך סכסוך עסקי שאינו קשור אליהם. עוד טוענים הם כי טענת הקיזוז בין המערערת למשיבים מס' 1-4, ככל שהיא קיימת וממשית, אינה תקפה לגביהם. לפיכך, יש להבטיח את הוצאותיהם מחוץ ליחסים הכספיים שבין הצדדים לסכסוך.

4. עיון בבקשה ובתגובות מלמד כי דין הבקשה להתקבל בחלקה. באשר למשיבים מס' 1-4, נראה כי בין אם יתקבל הערעור ובין אם לאו, קיימים סכומים ניכרים שיידרשו להשיב למערער, שכן תמורת הדירה שולמה. מפסק דינו של בית המשפט קמא עולה כי בין הצדדים התנהל משא ומתן באשר להשבת 500,000 ₪. כן עולה כי לא הוכחש חוב ההשבה של משיבים אלה למערער. לפיכך, נראה כי הטלת סיכון הנשיאה בהוצאות על כתפי משיבים אלה הוא אך הוגן.

5. שונים הדברים בהתייחס למשיבים מס' 5-6. כלפי משיבים אלה אין למערערת כל טענת קיזוז ישירה, והכללתם בהסדר הקיזוז מטילה עליהם את עול ההיפרעות מן המשיבים מס' 1-4. משכך, כלפיהם מדובר בעירבון בלתי זמין ובלתי בטוח, ולפיכך לא ניתן לקבלו. בהיעדר הוכחה של מצב כלכלי המצדיק זאת, אין מקום לפטור מערבון בהקשר זה.

6. התוצאה היא היענות חלקית לבקשה, תוך התייחסות למרכזיות המשיבים בהליך. לפיכך אני מורה כי המערערת תפקיד עירבון בסך 10,000 ₪, להבטחת הוצאות המשיבים מס' 5-6, והוצאותיהם בלבד, וזאת תוך 15 ימים מעת המצאת החלטתי זו. בנוסף, אני מורה למערערת להמציא הודעת קיזוז בלתי חוזרת לטובת המשיבים מס' 1-4 עד לסך של 20,000 ₪. צמודים למדד ונושאי ריבית כחוק. ההודעה והעירבון יופקדו תוך 15 ימים מעת המצאת החלטתי זו, שאם לא כן תחוייב בהפקדת העירבון במלואו, או ידחה ההליך ללא התראה נוספת.

ניתנה היום, ז' בתמוז תשס"ה (14.7.2005).
יגאל מרזל
, שופט
ר ש ם
_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
05052050_l04.doc
מרכז מידע, טל' 02-6750444 ; אתר אינטרנט,
www.court.gov.ilעא בית המשפט העליון 5205/05 שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ נ' נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ, אופיר זקן, נפתלי זקן ואח' (פורסם ב-ֽ 14/07/2005)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן