דפוס העמק בע"מ - אינדקס פרסומים 1990 בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
דפוס העמק בע"מ אינדקס פרסומים 1990 בע"מ
 
דפוס העמק בע"מ - אינדקס פרסומים 1990 בע"מ
תיקים נוספים על דפוס העמק בע"מ | תיקים נוספים על אינדקס פרסומים 1990 בע"מ

30653/03 א     10/08/2003
א 30653/03 דפוס העמק בע"מ נ' אינדקס פרסומים 1990 בע"מ
1
בתי המשפט
א 030653/03
בית משפט השלום תל אביב-יפו
10/08/2003
תאריך:
כב' השופט משה סובל

בפני
:

דפוס העמק בע"מ

בעניין:
המבקשת ( הנתבעת)
נ ג ד
אינדקס פרסומים 1990 בע"מ
המשיבה ( התובעת)
החלטה

מבוא
1. בפני
בקשה שהגישה המבקשת ביום 26.6.03, ולפיה היא מבקשת מביהמ"ש להעביר את הדיון לבימ"ש השלום עפולה ולחילופין לכל אחד מבתי המשפט
המוסמכים שבמחוז צפון.

תגובת המשיבה לבקשה הוגשה ביום 3.7.03, ובה הביעה המשיבה את התנגדותה לבקשה להעביר את הדיון מבימ"ש השלום בת"א וזאת כי בהתאם להוראות הזמנת העבודה , מקום השיפוט הבלעדי לדיון בכל סכסוך הנובע מהוראות ההסכם נמסר לבהמ"ש השלום בת"א .
כתב תשובה לתגובת המשיבה לבקשה להעברת מקום הדיון הוגש ביום 13.7.03 .

2. טענות המבקשת:
א. המבקשת הינה בית דפוס שמקום מושבו הוא בעיר עפולה.
ב. במהלך חודש ספטמבר פנה אל מנהל המבקשת נציג המשיבה בשם איציק ברגר ( "הנציג") והציע לו לפרסם את המבקשת במדריך פרסומי המופק ע"י המשיבה.
ג. החתימה על הסכם ההתקשרות בין המבקשת לבין המשיבה נערכה במקום מושבה של המבקשת בעפולה.
ד. ב"כ המשיבה הפנה בתגובתו לסעיף בהסכם הזמנת העבודה , בהמ"ש יתבקש לבחון את המסמך אליו מפנה המשיבה ולהורות על פסלותה של התניה, בהיות התנייה בלתי קריאה ,כתובה באותיות זעירות ובלתי קריאות .
ה. המשיבה לא הפנתה את תשומת ליבה של המבקשת לקיומה של תניית השיפוט וכי התנהגות זו נעדרת תום לב במו"מ לקראת כריתתו של החוזה.

3. טענות המשיבה:
א. עיקר עיסוקה של המשיבה הינו הוצאה לאור של מדריכים מסוגים שונים.
ב. בהתאם להוראות הסכם הזמנת העבודה ,מקום השיפוט הבלעדי לדיון בכל סכסוך הנובע מהוראות ההסכם נמסר לבהמ"ש בתל אביב - יפו.

לאור האמור טוענת המשיבה כי דין הבקשה להידחות היות ולביהמ"ש השלום בת"א הסמכות לדון בתובענה נשוא דיוננו.
דיון והכרעה
תקנה 5 לתקנות דנה במקרה שבו קיים הסכם מוקדם בין המתדיינים בעניין מקום
השיפוט בסכסוכים עתידיים.
תובענה בין בעלי הדין הקשורים בהסכם על מקום השיפוט, תוגש בבימ"ש שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום שיפוט הנקוב בהסכם, ובמידה ולא נקבע בהסכם כי מקום השיפוט המוסכם יהיה מקום שיפוט ייחודי, נתונה לתובע הברירה להגיש את התובענה במקום המוסכם או באחד מבתי המשפט המוסמכים ע"פ תקנות 3-4 (ספרו של א' גורן, סוגיות בסדר דין האזרחי ,בעמ' 26).

עיון בסעיפי הסכם העבודה שנחתם בין הצדדים מעלה כי סמכות השיפוט בכל המחלוקות ביניהם היא של בית המשפט בת"א, ובהסכם זה נאמר במפורש כי סמכות שיפוט זו הינה ייחודית.

תובענה בין בעלי הדין הקשורים בהסכם בדבר מקום השיפוט, תוגש בבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום שיפוט הנקוב בהסכם.
לעניין הטענה בדבר העדר ידיעה על סעיף התניית השיפוט , חזקה היא שאדם חותם על מסמך לאחר שקרא את כל פרטיו ואף את הסעיפים הרשומים באותיות טל ומטר.
לפיכך לא ניתן לטעון להעדר ידיעה.

הריחוק הגיאוגרפי איננו כה גדול עד כי ניתן לומר שיכביד על המבקשת בניהול ההליך בביהמ"ש זה.

לאור כל האמור לעיל וע"פ ההסכם בין הצדדים נדחית בקשת המבקש להעביר את הדיון
בתובענה לבימ"ש השלום בעפולה או לחילופין במחוז צפון. הדיון יתקיים בביהמ"ש זה במועד שקבעה המזכירות.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים
ניתנה היום י"ב באב, תשס"ג (10 באוגוסט 2003) בהעדר הצדדים.

סובל משה, שופט
א בית משפט שלום 30653/03 דפוס העמק בע"מ נ' אינדקס פרסומים 1990 בע"מ (פורסם ב-ֽ 10/08/2003)
להסרת פסק דין זה לחץ כאן