מרמרי בע"מ - ש.ע.ר.מ. פרויקטים בע"מ

 
מרמרי בע"מ - ש.ע.ר.מ. פרויקטים בע"מ
1675/03 א     06/08/2003
א 1675/03 מרמרי בע"מ נ' ש.ע.ר.מ. פרויקטים בע"מ
1
בתי המשפט
בשא001572/03
בית משפט השלום אשדוד
בתיק עיקרי: א 001675/03

06/08/2003
תאריך:
כב' השופטת מ' וולפסון

בפני
:
המבקשת
מרמרי בע"מ

בעניין:

שרון מאירי

ע"י ב"כ עו"ד
נ ג ד

המשיבה
ש.ע.ר.מ. פרויקטים בע"מ
החלטה

בקשה זו הינה לעיקול זמני, על פי תקנה 374 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984.

בקשה זו צריכה להיות מבוססת בזכות עצמה, בראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת תביעה (תקנה 362(א) לתקסד"א ובתנאים נשוא תקנה 374 ).

על פי ההלכה שנפסקה בבש"א 4459/94, 4475 פ"ד מט (3) 479 ועל פי סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לא די בטענות סתמיות וכלליות לאור העדפת אינטרס הנתבע וזכות קניינו בשלב מוקדם זה של התיק. גם כאשר עילת התביעה, לכאורה, מבוססת אין בה לכשעצמה די להטלת עיקול זמני כמבוקש.

על פי תקנה 374 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984, לא די בביסוס התביעה אלא על ביהמ"ש להשתכנע בראיות מהימנות לכאורה כי יש חשש סביר ש"אי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע פסק הדין".

בסוגיה זו הסתפק המצהיר באמור בסעיפים 4 - 6 לתצהירו מיום 5/08/03 והאמור שם סתמי וכללי ואיננו מבוסס.

לא די לבסס את התביעה בתשתית ראייתית, אלא גם את העדר הסיכוי לבצע את פסק הדין, ואני מאמצת את דברי כבוד השופט גרשון בפסק דינו כי "פירושה של ההוראה האמורה בנוסחה החדש של תקנה 360 לתקנות הוא, כי על בית המשפט להימנע מליתן צו לעיקול זמני אלא אם כן שוכנע מחומר הראיות שלפניו וממכלול נסיבות העניין, כי אי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע פסק הדין...... המבחן לקיומן או לאי קיומן של נסיבות כאמור אינו מתמצה באמירה סתמית בתצהיר התומך בבקשה לעיקול זמני, כי 'אי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע פסק הדין'.
בהחלט תיתכן אפשרות שלמרות שהמצהיר יאמר את המילים המפורשות הנ"ל יחליט בית המשפט לדחות את הבקשה משום שהוא, בית המשפט, לא שוכנע שאכן כך הדבר..." (ההדגשה שלי מ-ו').
ראה: המרצה 34195/96 ת.א 10400/96, דיור לעולה בע"מ נ' פרנץ חברה לבניה ולנכסים בע"מ ואח', ביהמ"ש המחוזי בחיפה, דינים מחוזי, כרך כו' (6), 678. שינוי התקנות לא שינה את הדרישות שנותרו זהות.

חולשתה של הבקשה הנוכחית הינה, כי הבקשה נסמכת על אמירות סתמיות ללא פירוט מדוע הגיע המצהיר למסקנה זו. לא ברור מאמירה סתמית זו אם היא סתמית או שהמצהיר יודע משהו ואיננו סבור שמן הראוי להביא מידע זה בפני
בית המשפט.

בהעדר ביסוס לטעם למתן הצו, אני דוחה את הבקשה לצו עיקול זמני.
ניתנה היום ח' באב, תשס"ג (6 באוגוסט 2003) בהעדר הצדדים.
מיכל וולפסון, שופטת
א בית משפט שלום 1675/03 מרמרי בע"מ נ' ש.ע.ר.מ. פרויקטים בע"מ (פורסם ב-ֽ 06/08/2003)


דוחות מידע משפטי על הצדדים בתיק זה
דוח מידע משפטי כולל את כל ההחלטות ופסקי הדין עפ"י שם הנבדק (אדם או חברה) או לפי מספר ח.פ
דוח מידע משפטי על מרמרי בע"מ      דוח מידע משפטי על ש.ע.ר.מ. פרויקטים בע"מ

דוחות בדיקת רקע וקרדיטצ'ק על הצדדים בתיק זה
דוחות בדיקת רקע, בדיקת נאותות ובדיקת אשראי צרכני על הצדדים לפי שם, ת"ז או ח.פ
דוחות מידע עסקי על מרמרי בע"מ      דוחות מידע עסקי על ש.ע.ר.מ. פרויקטים בע"מ