ציר הסעות בע"מ - איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
ציר הסעות בע"מ איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן
 
ציר הסעות בע"מ - איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן
תיקים נוספים על ציר הסעות בע"מ | תיקים נוספים על איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן

431224
8751/06 בשא     15/02/2007
בשא 8751/06 ציר הסעות בע"מ נ' איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום ירושלים
בשא
008751/06

בתיק עיקרי: א
013515/06

לפני
כב' הרשמת תמר נמרודי
תאריך:
15/02/2007בענין:
ציר הסעות בע"מ

המבקשת

נ ג ד


איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן

המשיב

החלטה

1.
ביום 31/10/2006 הגיש המשיב נגד המבקשת תביעה בסד"מ לתשלום הסך של 939 ש"ח, בגין אי תשלום חוב עבור שרותי הצלה וכיבוי אש של אוטובוס שמספרו 2362300, בגין ארוע מיום 20/4/2006.
2.
ביום 12/12/2006 הגישה המבקשת בקשה למחיקת התביעה על הסף ולחילופין בקשת רשות להגן. הבקשה נתמכה בתצהירו של מנהל המבקשת, זוהר צדיק (להלן: זוהר).
זוהר טען כי המבקשת איננה הבעלים ו/או המחזיקה של האוטובוס לו ניתן השרות וכן טען כי האוטובוס הנ"ל כלל לא מוכר למבקשת.
כן טען כי לא ידוע לו על שריפת האוטובוס הנ"ל וכי לאחר שהמבקשת קיבלה מהמשיב דרישת תשלום, היא פנתה למשיב טלפונית והודיעה לו כי האוטובוס אינו של המבקשת. לא התקבל מענה והוגש כתב תביעה.
3.
לאחר שהמשיב פנה למשרד הרישוי התברר כי בעליו הרשום של האוטובוס במועד הארוע היה מאן דהוא בשם גדעון יוסף.

עם זאת, טען ב"כ המשיב, כי עפ"י מידע שבידי המשיב, האוטובוס היה בחזקת ו/או בשרות הנתבעת במועד הארוע. מכיון שכך, לטענתו, המבקשת כמחזיקת האוטובוס במועד הרלבנטי חייבת בתשלום.
למרות האמור, הסכים המשיב למחוק את התביעה ובקש שלא לחייב את המשיב בהוצאות ובשכ"ט עו"ד.
4.
ב"כ המבקשת טען, כי המבקשת עומדת על בקשתה לחייב את המשיב בהוצאות בשל תביעת הסרק שהוגשה.
5.
ב"כ המשיב טען בתגובה, כי המבקשת לא הביאה ראיות להוצאות כלשהן.
כן טען כי אין כל רישום בדבר הודעה שמסרה המבקשת
טרם הגשת התביעה. בנוסף טען כי אילו המבקשת היתה פונה לב"כ המשיב טרם הגשת הבר"ל, היתה הגשת הבקשה מתייתרת.
כן טען כי לא ניתן היה לקבל את המידע ממשרד הרישוי לפני הגשת תביעה ולפני קבלת צו שיפוטי , שעל בסיסו סיפק משרד התחבורה את המידע הרלבנטי.
6.
למעשה השאלה שבמחלוקת היא האם המבקשת זכאית להוצאות בגין הגשת התביעה נגדה.

מבחן הפסיקה להטלת הוצאות הינו – האם הגשת התביעה, במועד בו הוגשה, היתה מוצדקת.

המשיב לא צרף לתביעתו מסמך כלשהו המעיד כי המבקשת הינה בעלת האוטובוס.

רק לאחר שניתנה החלטתי מיום 28/12/2006, נעשתה פניה למשרד הרישוי בדבר הבעלות על האוטובוס.

כמו כן המשיב לא צרף לכתב התביעה את דו"ח הארוע. דו"ח זה צורף לתגובת המשיב רק ביום 29/1/2007.

גם הפרטים בדבר הבעלות נמסרו באותו מועד.

אכן קבעתי כבר ביום 28/12/2006 כי מן הראוי היה לברר את פרטי הבעלים של האוטובוס טרם הגשת התביעה . אם לא ניתן היה לעשות כן, מן הראוי היה לפנות לביהמ"ש מיד עם הגשת התביעה וטרם המצאת כתב התביעה למבקשת ולבקש צו המופנה למשרד הרישוי.

עם זאת, המשיב פעל בתום לב והסתמך על רישומי הכבאים, עפ"י המידע שנמסר להם בעת הארוע.
אל נשכח גם כי המשיב עסק בשרותי הצלה ואף נגרם לו נזק בשעור האגרה אותה שילם (שאיננה ניתנת להחזרה) בסך של 279 ש"ח.

בנסיבות אלה, אני מוצאת כי אין מקום לחייב את המשיב בהוצאות.

יש לציין, כי לאחר הגשת התביעה, המבקשת לא פנתה לב"כ המשיב בבקשה לברור טענתה ובבקשה לארכה ויתכן כי בכך היתה חוסכת את הגשת בקשת הרשות להגן.
7.
אשר על כן הנני קובעת כדלקמן:

א.
אני מוחקת את התביעה ללא צו להוצאות.


ב.
בקשת הרשות להגן (בשא' 8751/06) נמחקת בהתאם, ללא צו להוצאות בבקשה.


ניתנה היום, כ"ז בשבט התשס"ז (15 בפברואר 2007), בהעדר הצדדים.
תמר נמרודי
, רשמת
בשא בית משפט שלום 8751/06 ציר הסעות בע"מ נ' איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו"ש ובקעת הירדן (פורסם ב-ֽ 15/02/2007)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן