רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עו"ד צבי שילה, עו"ד אילן שפירא

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ עו"ד צבי שילה עו"ד אילן שפירא
 
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עו"ד צבי שילה, עו"ד אילן שפירא

מידע על צבי שילה    מידע על אילן שפירא   


9062/04 בשא     13/01/2005תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על עו"ד צבי שילה
תיקים נוספים על עו"ד אילן שפירא
בשא 9062/04 רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' עו"ד צבי שילה, עו"ד אילן שפירא
בעניין:

בתי המשפט


בית משפט השלום ירושלים
בשא009062/04

בתיק עיקרי: א
005842/03

לפני
כב' השופט יחזקאל ברקלי
טיוטא 1

01/02/2005

1
בעניין:
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מע"י ב"כ עו"ד עו"ד י ריכטר ואח'

המבקשתנ
ג
דעו"ד צבי שילה
עו"ד אילן שפירא

המשיבים

החלטה

א.
כללי

1.
המבקשת, רמות ארזים חברה לבניין ולהשקעות בע"מ, הנה הנתבעת בתיק העיקרי.
2.
התביעה נסבה על שיעור שכר הטרחה המגיע למשיבים, המבוסס על ההפרש בין היתרה בתיק ההוצל"פ לבין היתרה אחרי הפחתה על פי חישוב הבנק.
3.
במסגרת בקשה זו, מבוקש צו שיחייב את המשיבים להשיב על שאלון.

ב.
טענות המבקשת

4.
לטענת המבקשת,תשובות
המשיבים מיום 15/11/04, הן תשובות חסרות ולא ענייניות, כמפורט להלן:
4.1.
על שאלות מס' 2-3 ו- 13 השיבו "לא רלוונטי" ואולם מדובר בשאלות שעניינן ברור בסיס החישוב של הסכומים בגינם הוגשה טענת "פרעתי" שבגינה נתבע שכר הטרחה.
4.2.
לא השיבו לסיפא לשאלה 8.
4.3.
תשובתם לשאלה 10 היא "לא" מבלי לפרט האם תשובתם מתייחסת לשתי הפסקאות בשאלה זו.
4.4.
המשיבים לא השיבו על שאלות 11.1-11.3 ו- 11.6 באופן מלא. שאלה זו מיועדת להבנת טענות המשיבים.
4.5.
תשובות לשאלות 1, 4, 11.6, 14.1-14.4 אינן מספקות.

ג. תגובת המשיבים
5.
מרבית הנתונים והמידע המבוקש נכללו כבר בכתב התביעה.
6.
התשובות שנמסרו הנן תשובות מלאות וענייניות שנותנות מענה הולם לכל שאלה למעט, שאלות 2-3 ו-13 שאינן רלוונטיות לעניין נשוא התביעה.
7.
העובדה שאין בתשובות כדי לספק את המבקשת אין בה כדי להצדיק את בקשת הסרק שהוגשה מטעמה.

ד.
החלטה

8.
לאחר שעיינתי בשאלון ובתשובות המשיבים, אני מורה למשיבים להשיב באופן מפורט ומלא על השאלות הבאות: 2, 3, 10, 13, 11.1, 11.2, 11.3.
9.
בנסיבות הענין שהבקשה התקבלה רק בחלקה אין צו להוצאות.

ניתנה היום ג' בשבט, תשס"ה (13 בינואר 2005), בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

יחזקאל ברקלי
, שופט
009062/04בשא130 ענת ינירבשא בית משפט שלום 9062/04 רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' עו"ד צבי שילה, עו"ד אילן שפירא (פורסם ב-ֽ 13/01/2005)תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על עו"ד צבי שילה
תיקים נוספים על עו"ד אילן שפירא
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט