אפיקי הירדן ייזום והשקעות בע"מ - נדל"ן פלוס השקעות (97) בע"מ, שלומי בן ישי

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אפיקי הירדן ייזום והשקעות בע"מ נדל"ן פלוס השקעות (97) בע"מ שלומי בן ישי
 
אפיקי הירדן ייזום והשקעות בע"מ - נדל"ן פלוס השקעות (97) בע"מ, שלומי בן ישי
תיקים נוספים על אפיקי הירדן ייזום והשקעות בע"מ | תיקים נוספים על נדל"ן פלוס השקעות (97) בע"מ | תיקים נוספים על שלומי בן ישי |

432999
9211/04 בשא     16/01/2005
בשא 9211/04 אפיקי הירדן ייזום והשקעות בע"מ נ' נדל"ן פלוס השקעות (97) בע"מ, שלומי בן ישי
בעניין:

1בתי המשפט


בית משפט השלום ירושלים
בשא
009211/04
בתיק עיקרי: א
013130/04

לפני
כב' הרשמת תמר נמרודי
תאריך:
16/01/2005בענין:
אפיקי הירדן ייזום והשקעות בע"מ
המבקשת

נ ג ד


נדל"ן פלוס השקעות (97) בע"מ
שלומי בן ישי
המשיבים

החלטה

1.
המשיבים הגישו תביעה בסד"מ נגד המבקשת לתשלום הסך של 1,785,502 ש"ח.

המבקשת חתמה בתיווך המשיבים על עיסקה עם חברת הכשרת הישוב, לפיה ניתנה לה אופציה לרכוש מגרש הכולל בנין וחניון. המבקשת מימשה את האופציה לרכישת המגרש ביום 7/3/2004.

ביום 24/3/2004 נחתם הסכם בין המבקשת לבין המשיבים, לפיו ניתנה למשיבים זכות שיווק בלעדית לשיווק הפרויקט במקום קבלת תשלום דמי תיווך.

המשיבים החלו לשווק את הפרויקט ואף החתימו רוכשים פוטנציאליים על בקשות רכישה. המבקשת ניהלה אותה עת מו"מ עם קרן פייר (שותפות מוגבלת) למכירת המגרש והאופציה, תוך שימוש בבקשות הרכישה ולבסוף אף חתמה על הסכם מכירה עם הקרן בשווי של 5,850,000$ + מע"מ.

המשיבים טוענים כי הם זכאים לעמלת שיווק
עבור 9 הדירות ששיווקו (140,950 $ כולל מע"מ), לשכר של 2% ממחיר מכירת הנכס לקרן פייר (160,161$ שהם 2% + מע"מ מהסך של 6,844,500 $) ולפיצוי בגין אבדן דמי תיווך מהרוכשים הפוטנציאליים, אשר המבקשת הכשילה את העסקאות עמם (131,929$).

המבקשת שילמה למשיבים מקדמה ע"ס של
כ-26,000$ בצרוף מע"מ וסכום זה קוזז מסכום החוב.
2.
במעמד הגשת התביעה הגישו המשיבים בקשה לעיקול נכסי המבקשת.

המבקש נתמכה בתצהירו של המשיב 2, שלומי בן ישי
(להלן : בן ישי).

המשיב חזר בתצהירו על האמור בכתב התביעה.

לענין ההכבדה על ביצוע פסק הדין נטען, כי המבקשת הוקמה מלכתחילה כחברה לצורך ביצוע פרויקט אחד (נשוא התביעה) ולאחריו להתפרק . הפרויקט נגמר. לכן המבקשת מחסלת פעילותה ומוכרת את הנכס היחיד שלה לצד ג'.

כן נטען כי למבקשת אין רכוש אחר, פרט למגרש נשוא התביעה, שנמכר לקרן פייר.
3.
ביום 5/12/2004 ניתן צו עיקול על חשבונות המבקשת בבנקים שונים ועל הכספים שאמורה קרן פייר לשלם למבקשת.
4.
המבקשת הגישה בקשה לביטול העיקול, היא הבקשה שלפני.

הבקשה נתמכה בתצהירו של מנהל המבקשת,
יאיר עיני (להלן:עיני).

עיני טען כי מאחר שלא נמכרה אף דירה והאופציה נמכרה, המשיבים אינם זכאים לסכום כלשהו.

לענין ההכבדה על ביצוע פסק הדין – טען עיני כי המבקשת הוקמה בחודש 08/2003 לצורך יזום פרויקטים בתחום הנדל"ן ואף טיפלה ומטפלת בפרויקטים שונים.

בנוסף, בבעלות המבקשת מקרקעין בבאר שבע וכן כספים שונים.

צורף אישור רוה"ח של החברה בדבר נכסי החברה , הכנסות החברה , הוצאותיה ורווחיה (הכנסה חייבת במס לשנת 2004 למעלה מ-3 מיליון ש"ח).
5.
הדיון בבקשה לביטול עיקול הוא למעשה הדיון הראשון בבקשה לעיקול במעמד הצדדים.

ראשית, על מבקש העיקול (המשיבה) להראות הכבדה אפשרית על ביצוע
פסק הדין. זאת מן הטעם שאף אם התביעה מוצדקת, ללא הכבדה כאמור, לא יוטל העיקול. אם מורם נטל זה, עובר הנטל למבקש ביטול העיקול (המבקשת) להטיל ספק ניכר בתביעה.

הכבדה אפשרית על ביצוע פסק הדין

המשיבים טענו כי המבקשת הוקמה לצורך פרויקט אחד, הוא הפרויקט נשוא התביעה.

הטענה לא נתמכה בראיה כלשהי, אפילו לא צורפה תמצית רשם החברות, היכולה לכאורה לאשר את הטענה.

לטענת המשיבים, במסגרת הליך אחר שהתנהל בבימ"ש (ובו ניתנה החלטה בחודש 07/2004), מנהל המבקשת לא הכחיש את הטענה כי החברה הוקמה לצורך פרויקט אחד וכי בסיומו תתפרק ואף לא הצביע על נכס אחר של המבקשת.

המשיבים לא צרפו את פרוטוקול אותו דיון ומהחלטת בית המשפט הנ"ל לא עולה כי מנהל המבקשת הודה כי המבקשת הוקמה לצורך פרויקט אחד.

מנהל המבקשת טען , כי המבקשת הוקמה בחודש 08/2003 , טרם תחילת הפרויקט נשוא התביעה. צורף מסמך ההתאגדות, התומך בטענה כי החברה לא הוקמה דוקא לצורך הפרויקט נשוא התביעה.

מנהל המשיבה , הודה בחקירתו כי ידוע לו כי המבקשת ביצעה פרויקט נוסף הקשור לבנין פיק בקרית משה. הוא אף הודה כי המשיבה תיווכה באותה עיסקה.

בן ישי אף הודה כי למיטב ידיעתו המבקשת לא פורקה, אך היתה אמורה להיות מפורקת. כן הודה כי לא ראה כל החלטה לפרוק מרצון.

דהיינו, לא די שהמשיבים לא הראו כי המבקשת הוקמה לצורך ביצוע פרויקט אחד (נשוא התביעה) , אלא שהמשיב בהודאתו חזר בו למעשה מאמור בתצהירו.

המשיבה טענה סתמית וכללית כי אין למבקשת רכוש אחר או נכסים אחרים, פרט למגרש נשוא התביעה. גם טענה זו נטענה סתמית וכללית.

מנהל המשיבה הודה בחקירתו כי לא ערך ברור בנוגע לחשבונות הבנק של המבקשת ואף לא בנוגע למגרש בבאר שבע, זאת על אף שהסכסוך בין הצדדים התעורר מספר חדשים קודם להגשת הבקשה לעיקול והמשיבה יכולה היתה לערוך ברור מקיף יותר בענין זה, לרבות באמצעות חקירה כלכלית.

לא זו אף זו, המשיבים לא הראו בודאות סבירה, כי במהלך התקופה האמורה (כחצי שנה) המבקשת הבריחה נכסים או שינתה מצבם של המשיבים לרעה, על אף שלכאורה היתה יכולה לעשות כן עם פרוץ הסכסוך. כמו כן, היא לא הראתה כי המבקשת מצויה בקשיים כלכליים.

די בכך כדי לבטל את העיקול. למרות האמור אתיחס בקצרה לסיכויי התביעה .

סיכויי התביעה
לענין עמלת השיווק –
מעיון בהסכם שבין הצדדים עולה, כי המשיבה קיבלה בלעדיות על מכירת היחידות בפרויקט , תוך שהצדדים סיכמו ביניהם את קצב מכירת היחידות .
כן נקבע בהסכם כי המשיבה זכאית בגין השיווק לתשלום של 2.5% ממחיר כל יחידה. סכום זה
כולל כל הוצאה הקשורה למכירה.
מעיון בהסכם ובעיקר בסעיפים 4 א-ג , עולה בברור, כי שיווק
מקנה זכות לתשלום רק לאחר מכירת יחידות.
מאחר שלא נמכרה יחידה כלשהי, לא ברור בשלב זה הבסיס לדרישת דמי שיווק.

לענין דמי התיווך בגין מכירת הנכס –
בסעיף 4 (ד) להסכם נקבע כי המשיבה זכאית לעמלת שיווק במידה שהנכס ימכר בשלמות.

הסכם המכירה לקרן פייר לא צורף ע"י המשיבה, אלא ע"י המבקשת. מעיון בו עולה כי המבקשת לא מכרה את הנכס , אלא את האופציה בלבד.

לכן לא ברור הבסיס
גם לסעיף זה של התביעה.

לענין הפיצוי בגין הכשלת חתימת הסכמי רכישה – המשיבה טרם הוכיחה בשלב זה כי המבקשת הכשילה את המכירה. לכן אין בסיס גם לדרישה זו.

לסיכום, מהאמור עולה כי המשיבים לא הרימו את הנטל להראות הכבדה אפשרית על ביצוע פסק הדין ללא העיקול ובנוסף המבקשת הצליחה לטעת ספק בצדקת התביעה.
6.
אשר על כן הנני קובעת כדקלמן:

א.
אני נעתרת לבקשה לביטול עיקול.
ב.
המשיבים ישלמו למבקשת הוצאות הדיון בבקשה בסך של 2,000 ש"ח + מע"מ, כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל, ללא קשר לתוצאות הסופיות בתיק. סכום זה לא יגבה עד למתן

פסק דין
סופי.

ניתנה היום ,ו' בשבט התשס"ה (16 בינואר 2005), בהעדר הצדדים.


תמר נמרודי
, רשמת
בשא בית משפט שלום 9211/04 אפיקי הירדן ייזום והשקעות בע"מ נ' נדל"ן פלוס השקעות (97) בע"מ, שלומי בן ישי (פורסם ב-ֽ 16/01/2005)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן