רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער
 
רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ - עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער8741/01 א     17/08/2003תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער
א 8741/01 רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער

בתי המשפט
46
א 008741/01
בית משפט השלום ירושלים
17/08/2003

בפני
כב' השופט רפי שטראוס
1. רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד א. גבאי

מרח' הדקלים 12, ירושלים
בעניין:
התובעת
נ ג ד
1. עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער

2. אלי יוסף
ע"י ב"כ עו"ד אלעד רוזנבלט

מרח' החבצלת 3, ירושלים

הנתבעים
פסק - דין

1. תביעה לתשלום -.98,886 ₪ - עוללות מערכת יחסי שכירות שהסתיימה.

2. התובעת - חברה קבלנית אשר בנתה שורת דירות-קוטג' (כהגדרתן בפי הצדדים) בשכונת רמות ובכללן 3 דירות נשוא הדיון - מספר 21, 15, 13 במשעול הדקלים - (להלן גם: "הדירות");
הנתבעת 1 (להלן גם: "הנתבעת"), עמותה המנהלת אולפנת לימוד לבנות - שכרה מהתובעת את הדירות עפ"י חוזה מ-15/11/98, על מנת שתשמשנה למגורי התלמידות ולכיתות הלימודים.
הנתבע 2, מנהל הנתבעת חתם על חוזה השכירות כערב לחיובי הנתבעת.
עפ"י חוזה השכירות התחייבה הנתבעת להחזיר את הדירות על כל מתקניהם בתום תקופת שכירות במצב טוב ותקין, כפי שקיבלה אותן - וזהו כל כולו ציר המחלוקת בתביעה זו.

3. התובעת טוענת שהדירות נמסרו לנתבעת כשהן חדשות במצב תקין ונקי והוחזרו לידיה בתום תקופת השכירות באיחור וכשהן לוקות בליקויים חמורים. היא תובעת פיצוייה בעבור האיחור בהחזרת הדירות ובעבור עלות תיקון הליקויים אשר נמצאו בהן עם החזרתן.
הנתבעת טוענת, מנגד, שהדירות נמסרו לידיה כשהן לוקות בליקויים רבים אשר לא תוקנו חרף התחייבות והבטחות אין ספור של הנתבעים - הן קודם למסירה והן במהלך תקופת השכירות. עובר להחזרת הדירות לתובעת תוקנו כל הליקויים, הדירות נצבעו והוחזרו לתובעת - בדיוק במועד, בלא כל איחור - במצב תקין ואף טוב ממה שהתקבלו.

4. התביעה החלה דרכה בהליך ביצוע שיק - שהוגש ע"י התובעת על יסוד שיק בטחון אשר נמסר לה בעת ההתקשרות ובבקשת עיקול (שהוגשה בהוצל"פ במסגרת אותו הליך); התנגדות שהגישו הנתבעים התקבלה והתיק הועבר לדיון כתביעה.
הדיון התרכז במחלוקת המתוארת לעיל ובמהלכו, כמו אף בסיכומיהם, זנחו הצדדים (ובצדק) את ההיבט "השטרי".

5. (א) חולשת התביעה ניכרת מעיון בסיכום טענותיה אשר חלקו הארי מוקדש
לניתוח ראיות ההגנה ואך בקטע זעיר כללי וסתמי נזכרות ראיות התביעה; אלא שכידוע חובת הוכחת התביעה מוטלת על התובעת וכאן, אכן, כפי שיתברר בהמשך הדברים - החולשה !
(ב) לא למותר להזכיר כי על חולשתה זו של התביעה עמד גם כב' הרשם ג. ארנברג כבר בראשית הדרך בהחלטתו לבטל עיקול שהוטל במעמד צד אחד (בש"א 9034/00): "מחקירת המצהיר מטעם המשיבה (היא התובעת - ר.ש.) עולה שאין למשיבה כל בסיס לסכום שנתבע על ידה ושבגינו התבקש העיקול. המשיבה לא המציאה חוות דעת כלשהי לגבי סכום הליקויים ... בנסיבות שפורטו עולה כי אין למשיבה ראיות כלשהן לגבי הנזק הנטען ...".
חרף דברים נוקבים אלו לא הוסיפה התובעת גם במהלך הדיון ראיות נוספות של ממש - כפי שיבואר להלן.
(ג) אף שמדובר בהשכרה עסקית בקנה מידה ניכר (דמי שכירות בשיעור -.8,500 $ לחודש !), שם בד"כ נעשים הדברים בצורה מסודרת ומתועדת, החסר בראיות התביעה עולה על הקיים.
חסר ראשון ויסודי: פרוטוקולי קבלה ומסירה; מצפה הייתי שכאלה יהיו עמודי התווך בתביעה מסוג זה.
מוסכם על הצדדים שעובר למסירה נערך פרוטוקול ובו צויינה שורה של ליקויים. לטענת מנהל הנתבעת נמסר פרוטקול זה לידי הנתבעת לצורך ביצוע התיקונים - הפרוטוקול לא הוצג בפני
; אף אין מחלוקת שלקראת החזרת הדירות לתובעת נערך סיור משותף של אנשי התובעת והנתבעת - ואף מסיור זה אין בפני
כל רישום או תיעוד.
לא הוגשו חוות דעת מומחים (כדין), דוחות תיקון, קבלות או כיוצ"ב.
התובעת הסתפקה בהעדת עד יחיד, מנהלה מר ע. פלוריאן. העד לא הוצג כמומחה מקצועי, ברור מעדותו שקשריו לנושאים שבמחלוקת היו של "פיקוח על"- לא הוא שביצע את הבדיקות הפרטניות טרם מסירת הדירות ובעת קבלתן, לא הוא שביצע את התיקונים הנטענים ולא הוא שקבע עלותם. רשימות הליקויים הנטענים ע"י התובעת ומחירי התיקון לא הוגשו כחוות דעת מומחה ולמעשה נעדרות משקל ראייתי של ממש (אם בכלל). לא הועדו העדים המקצועיים אשר (עפ"י העדויות) נכחו בביקורות הנ"ל מטעם התובעת אף לא אלו אשר ביצעו את התיקונים במו ידיהם.
(ד) מנגד - יש בפני
שורה של עדויות, משכנעות, שהדירות נמסרו לנתבעת בתחילת השכירות כשהן פגומות בליקויים רבים אשר לא תוקנו חרף פניות חוזרות ורבות עובר ובמהלך תקופת השכירות. איני רואה צורך להיכנס לפירוט - הפרטים מצויים בתצהירים ובעדויות עדי ההגנה ה"ה עתלי, אריאלה חיאט (עדות מאוד משכנעת!), גב' שוקרון (כנ"ל) ואלי יוסף - עדויות אלו נאמנות עלי חרף אי דיוקים אלו או אחרים אותם מונה ב"כ המלומד של התובעת בסיכומיו ולא מצאתי בהן כל ממש ! [ואף לדאבוני מצאתי בסיכומים אי דיוקים - כגון בסעיף 7.1 שם מופנה ביהמ"ש לעמ' 20 ש' 27 בפרוטוקול במלים "מציין לפניו בית המשפט כי העדה מתקשה להבין שאלות" - כאשר הנוסח הנכון הוא: "בית המשפט רושם שהעדה מתקשה להבין את השאלה כפי שנשאלה"].
(ה) העובדה שנמצאו ליקויים בעת המסירה והתגלו נוספים במהלך תקופת השכירות ברורה גם מעצם העובדה שהדירות נמסרו לנתבעת בתום בנייתן בטרם התגורר בהן אחר. מן המפורסמות היא שבמצב זה קיימים - ומתגלים בהמשך, ליקויים שונים. הדברים אף אושרו בעדות מר פלוריאן עצמו בעת הדיון בבש"א הנ"ל (9034/00) - ר' נ/2 - המאשר "שיכול להיות שקבלן סיים לבנות בית ומתגלים בו ליקויים. לכן בשנת השכירות הראשונה אנו נותנים שנת בדק, כלומר בשנה הראשונה אנו מתקנים את הליקויים שמתגלים ...".
אין בפני
כל ראיה בדוקה אודות תיקונים כלשהם אשר בוצעו ע"י התובעת במהלך תקופת השכירות חרף תלונות מרובות על ליקויים שונים.
(ו) אשר למצב הדירות בעת החזרתן - אף כאן התמונה זהה: כנגד העדר ראיות בדוקות מצד התובעת מצויות בפני
עדויות ה"ה נסים אילוז ואלי יוסף (נתבע 2) - המהימנות ומקובלות עלי אף הן. הראשון, מר אילוז, איש התחזוקה של הנתבעת תאר לא רק את עבודות התיקון הרבות אותן נאלץ לבצע במהלך תקופת השכירות אלא אף את העבודות שבוצעו לקראת החזרת הדירות בתום השכירות. הוא שלל אחת לאחת את כל טענות הליקויים הנטענות ע"י התובעת כמו גם את מחירי העלות אשר ננקבו ברשימותיה אותן הגדיר כמופרכות או מגוחכות.
מר יוסף העיד אף הוא על החזרת הדירות במצב תקין עד כי בסיור שנערך לקראת ההחזרה לא העלו נציגי התובעת כל הערות ודרישות.
(ז) לסיום פרק זה לא למותר להזכיר שמטרת ההשכרה, שהיתה הידועה ומקובלת על התובעת היתה כאולפנת לימודים ומגורי כמה עשרות נערות צעירות; ברור בעליל שאינה דומה השכרה כזו להשכרה למשפחה מצומצמת ומשהושכרו הדירות למטרה זו נטל המשכיר, ביודעין, סיכון של בלאי גבוה יותר [אל נכון בא סיכון זה לידי ביטוי גם בדמי השכירות ששיעורם צויין לעיל].
(ח) הסיכום עד כאן: לא עלה בידי התובעת להוכיח תביעתה בנושא הליקויים בדירות.

6. האיחור במסירה:
עפ"י חוזה השכירות היה על הנתבעת להחזיר את הדירות לידי התובעת ב-31/08/00; לטענת התובעת הוחזרו מפתחות הדירות בפועל ב-05/09/00; בשל איחור זה נתבע פיצוי בשיעור -.3,000 $ עפ"י תנאי פיצוי מוסכם שבחוזה המחייב בתשלום -.200 $ לכל יום איחור לכל דירה (סעיף 7א בחוזה).
תביעתה זו מבוססת על פתק (צרופה ב' לתצהיר מר פלוריאן) כתוב בכתב ידו של מר אלי יוסף ובו הוא מודיע על החזרת המפתחות בלא לציין תאריך.
על הפתק מוטבעת חותמת "נתקבל" של התובעת מתאריך 05/09/2000. בחקירתו אישר עד התביעה מר פלוריאן שחותמת זו הוטבעה ע"י מזכירתו (עפ"י הוראתו) -מנגד עמד מר יוסף על דעתו שהמפתחות הוחזרו לידי התובעת ב-31/08/2000 ולא ב-05/09/2000.
גירסאות התובעת בנושא זה לא היו עקביות: בתצהיר מנהל התובעת (ס' 9.2) דובר על 5 ימי איחור, במקום אחר (נ/2 וכן ס' 3 בסיכומי התובעת) 10 ימים ושוב (בעדות) 17 ימים.
משלא הועדה המזכירה אשר הטביעה את החותמת, משמתגלה חוסר עקביות בגירסת התובעת ומשעומדים זה מול זה זכרונו של עד התביעה וזכרונו של מר יוסף אין לקבוע שעלה בידי התובעת להוכיח טענתה.

7. התוצאה: התביעה נדחית.
התובעת תשלם לנתבעים הוצאותיהם בסך -.10,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

ניתן היום י"ט באב, תשס"ג (17 באוגוסט 2003) בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.
מותר לפרסום מיום 17/08/03.

רפי שטראוס
, שופט

008741/01א 130 א
א בית משפט שלום 8741/01 רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער (פורסם ב-ֽ 17/08/2003)תיקים נוספים על רמות ארזים חברה לבנין והשקעות בע"מ
תיקים נוספים על עמותת בנות בני ציון פרוייקטים חינוכיים לנוער
להסרת פסק דין זה לחץ כאןהוספת מידע משפטי למאגר
שתפו אותנו במידע משפטי שנוכל להוסיף למאגר שלנו. פסקי דין, כתבי תביעה ו/או הגנה, החלטות וכו' יוספו למערכת ויוצגו באתרנו ובגוגל.


הוסף מידע משפט