אייל פורת - מלון כרמל נהר הירדן בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ

ניתן להפיק דוחות מלאים על הצדדים בתיק זה

מצאנו עבורכם דוחות זמינים על הצדדים בתיק זה. יתכן שתאלצו להזין נתונים נוספים כגון ת.ז
אייל פורת מלון כרמל נהר הירדן בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ
 
אייל פורת - מלון כרמל נהר הירדן בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ
תיקים נוספים על אייל פורת | תיקים נוספים על מלון כרמל נהר הירדן בע"מ | תיקים נוספים על מגדל חברה לביטוח בע"מ |

434185
13186/04 א     21/03/2007
א 13186/04 אייל פורת נ' מלון כרמל נהר הירדן בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ
בעניין:

1
בתי המשפטבית משפט השלום ירושלים
א
013186/04


בפני
:
כב' השופט כרמי מוסק
-סגן נשיא21/03/2007בעניין:
אייל פורת

התובע


נ ג ד


1 . מלון כרמל נהר הירדן בע"מ

2 . מגדל חברה לביטוח בע"מ
הנתבעותהחלטה


1.
הצדדים יגישו את כל עדותיהם הראשיות, הן של הצדדים עצמם והן של כל העדים מטעמם בתצהירים. לתצהירו של כל עד יצורפו כל המסמכים שבדעתו של אותו בעל-דין להגיש באמצעות המצהיר. האמור מתייחס אף לחוות דעת של מומחה. אי הגשת תצהירים תחשב כאי התייצבות לדיון על כל המשתמע מכך.

2.
האמור בתצהירים לרבות המסמכים שצורפו להם, יחשב כקביל על-תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות לאמור בתצהירים או למסמכים. על הצד המתנגד להגיש את התנגדותו בכתב בתוך 30 יום מיום קבלת תצהירי הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בה בית-המשפט לאחר קבלת תגובת הצד שכנגד.

3.
תצהירי התובע/ים יוגשו בתוך 45 ימים עם עותק ישירות לב"כ הנתבע/ים, שיגיש את תצהיריו 45 יום לאחר-מכן, עם העתק ישירות לב"כ התובע/ים.
תצהירי חוקרים יוכנו ויחתמו במועד שנקבע, אולם יוגשו לאחר תום פרשת התביעה.


4.
אם יבצר מצד להגיש את עדותו של מי מעדיו בתצהיר, יגיש אותו צד, במועד שנקבע להגשת התצהירם מטעמו, בקשה מנומקת לבית-המשפט, בה יפרט שם העד, מענו, והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על-ידו בקשר לכך. לבקשה זו יצורף מסמך, המכיל את תמצית עדותו של העד.

5.
במועד שנקבע לקדם-משפט, יודיעו הצדדים לבית-המשפט את משך הזמן הנדרש על-ידם לחקירתו הנגדית של כל אחד מהעדים.

6.
בהתאם להודעה זו, ועל-פי שיקול-דעת בית-המשפט, יקבע משך הזמן לקיום הדיון - לצורך שמיעת הראיות.

7.
לא תינתן לבעל-דין רשות לחרוג מעבר לזמן החקירה שנקבע לכל עד, אלא ברשות בית-המשפט.

8.
נקבע לקדם-משפט - ליום 9.7.07 שעה 09:00.

9.
המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.


ניתנה היום ב' בניסן, תשס"ז (21 במרץ 2007) בהעדר הצדדים.


כרמי מוסק
, שופט

סגן נשיא
א בית משפט שלום 13186/04 אייל פורת נ' מלון כרמל נהר הירדן בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ (פורסם ב-ֽ 21/03/2007)

להסרת פסק דין זה לחץ כאן